ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Urea solution

TECHNICAL AQUEOUS SOLUTION
Urea is available as a liquid solution in different concentrations of 32.5%, 40% and 45%. It is used in NOx reduction and as a nutrient component in organic wastewater treatment plants. For sales and technical enquiries, please contact us.
ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ