ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ammonia solution

TECHNICALLY PURE AQUEOUS SOLUTION
Ammonia solution is obtained by dissolving ammonia in demineralized water. This product is available in different concentrations in Linz, Grandpuits, Mazingarbe and Ottmarsheim. Mainly used in NOx treatment, it can used for pH control in various industrial processes and ammonia salt production. It is available in clear liquid form and delivered in tank trucks. For sales and technical enquiries, please contact us. 
ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ