ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ammonium nitrate pure

HIGH QUALITY TECHNICAL PRILLS
Borealis Agrolinz Melamine produces pure, prilled Ammonium nitrate without anti-caking agent. It has a nitrogen content of 34.9% at least. These high quality products holds various applications as a raw material in industry. In fact, it is suited for the production of laughing gas (nitrogen protoxide), hardeners in the plastic industries and used in processes in electronic industries... Ammonium nitrate pure is available in 25kg bags and big bags. For sales and technical enquiries, please contact us.
ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ