ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ammonia

TECHNICALLY PURE LIQUID
Ammonia is a compound of nitrogen and hydrogen and is available from all Borealis plants. It is the main raw material for Nitrogen fertilizers production and is a key commodity industrial chemical. Ammonia has also several uses as a raw material, precursor or intermediate product in the manufacturing of various industrial materials (for instance Amines, MDI, TDI, polyamides) and as a NOx reduction agent. It is a technically pure standard product delivered in RTC (Rail Tank Cars) and in trucks. For sales and technical enquiries, please contact us. 
ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ