ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Food industry

We are partners with local and international groups, mainly through the supply of chemicals used in fermentation processes in the manufacturing of materials as versatile as yeast or biofuels (ammonia solution). It is also required in cleaning processes (nitric acid).