ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Industrial

Our technical nitrogen products have a specific market orientation. From Borealis L.A.T’s head office in Linz (Austria), we coordinate sales and delivery of technical nitrogen products to industrial customers around the world.