ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Feed additive

From our Linz plant (in Austria), Borealis L.A.T has been actively supporting the feed additive business for many years with specific urea feeds grades which are used in the ruminant feed process. We initially offered BIURON® (microprills). Since 2015, we have enriched our portfolio with UREA SR (prills) to respond to the market demands in Europe and overseas.