Προϊόντα

Από τον Ιανουάριο 2007, η Borealis L.A.T. GmbH είναι υπεύθυνη για τη διανομή των τεχνικών προϊόντων αζώτου. Έτσι, προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα:

 • product.title

  AdBlue®

  Υδατικό διάλυμα ουρίας υψηλής καθαρότητας, με περιεκτικότητα 32,5% σε ουρία

  περισσότερα
 • product.title

  Biuron®

  Το Biuron® είναι καταχωρημένο και εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών η οποία βελτιώνει τη χορήγηση πρωτεϊνών στα μηρυκαστικά.

  περισσότερα
 • product.title

  UREA SR

  Το UREA SR είναι καταχωρημένο και εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών η οποία βελτιώνει τη χορήγηση πρωτεϊνών στα μηρυκαστικά.

  περισσότερα