Υπόδειξη για το λίπασμα

Ποιο λίπασμα χρειάζονται τα χειμερινά σιτηρά το φθινόπωρο;

Η επιθυμία του κάθε αγρότη είναι πάντα ίδια: η μέγιστη δυνατή απόδοση. Πέρα από τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες και τις ευνοϊκές καιρικές...

περισσότερα
Υπόδειξη για το λίπασμα

Ποιο αζωτούχο λίπασμα;

Τα αζωτούχα λιπάσματα περιέχουν το άζωτο σε διαφορετικές μορφές και, συνεπώς πρέπει να αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά...

περισσότερα