Τι είναι το εργαλείο διαχείρισης αζώτου;

Utilsateur double 1

Η Borealis L.A.T. δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή εφαρμογή των λιπασμάτων.

Η αντιστοίχιση της διαθεσιμότητας αζώτου με τις ειδικές, τρέχουσες ανάγκες του φυτού και την τρέχουσα χορήγηση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος μεγιστοποιεί την απόδοση, ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιστοποιεί το κέρδος. Η Borealis L.A.T συμμετέχει στην προβολή των εργαλείων διαχείρισης αζώτου που βοηθούν τον αγρότη να μετρήσει επί τόπου τις ανάγκες του φυτού σε άζωτο, ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τις εφαρμογές αζώτου.


«Ρώτα το φυτό, όχι το έδαφος»

 

Οι απαιτήσεις μιας καλλιέργειας σε αζωτούχο λίπανση δεν είναι ποτέ σταθερή και μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά από χρονιά σε χρονιά -και μέσα στον ίδιο χρόνο- και από τόπο σε τόπο. Μόνο με τον επιμερισμό σε 3-4 δόσεις μπορεί η αζωτούχος λίπανση να προσαρμοστεί βέλτιστα σε κάθε αγροτεμάχιο και κάθε έτος σύμφωνα με την τρέχουσα ζήτηση του φυτού. Τι σημαίνει «βέλτιστα»;

Όλες οι μέθοδοι ανάλυσης εδάφους που πραγματοποιούνταν μέχρι πρότινος για τη βέλτιστη ζήτηση αζώτου έχουν αποδειχθεί χρονοβόρες, δαπανηρές και αναξιόπιστες. Η μετάβαση από το σύστημα «ρώτα το έδαφος» στο σύστημα «ρώτα το φυτό» έχει σηματοδοτήσει μια υποδειγματική αλλαγή, τόσο σε επίπεδο προσπάθειας και κόστους, όσο και σε επίπεδο ακρίβειας. Η Borealis L.A.T προωθεί εύχρηστα εργαλεία όπως το N-Pilot® για τη μέτρηση των επιπέδων θρεπτικών συστατικών όσον αφορά στο άζωτο απευθείας στο έδαφος. Η ανάλυση του φυτού με αυτά τα εργαλεία εξασφαλίζει άμεση και αξιόπιστη, καθώς και χρήσιμη, πληροφόρηση σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα θρεπτικών συστατικών της καλλιέργειάς σας. Από τη μέτρηση αυτή προκύπτει η βέλτιστη ποσότητα της αζωτούχου λίπανσης στο στάδιο της εμφάνισης των στάχεων μέχρι το στάχυασμα του δημητριακού.

Βίντεο

 

Πατήστε εδώ για να δείτε πώς λειτουργεί το νέο διαγνωστικό εργαλείο αζώτου N-Pilot® σε συνδυασμό με την εφαρμογή του N-Pilot®

 

Εφαρμογή N-Pilot App για smartphone και tablet

 

Σύνδεσμος της εφαρμογής για λειτουργικό Android
Σύνδεσμος της εφαρμογής για Iphone και Ipad στο App Store