Συμβουλές

farmers teamwork

Εκτός από την πώληση και διανομή λιπασμάτων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, η Borealis L.A.T παρέχει υπηρεσίες μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Τελικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση της λίπανσης και, κατά συνέπεια, το λειτουργικό αποτέλεσμα για τον αγρότη.
Μετά από δοκιμαστική χρήση των λιπαντικών στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, έχουμε καταλήξει στις στρατηγικές λίπανσης με τις οποίες ο αγρότης επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα και με βάση αυτές παρέχουμε τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες.
Τα εργαλείαδιαχείρισης αζώτου που διαθέτουμε παρέχουν στους αγρότες πολύτιμη υποστήριξη χάρη στον εξειδικευμένο προσδιορισμό των απαιτήσεων που έχουν οι καλλιέργειες σε λιπάσματα.
Οι διαλέξεις, οι εμπορικές εκθέσεις και οι επιτόπιοι έλεγχοι συνθέτουν μια πολύτιμη πλατφόρμα δράσεων μέσω της οποίας ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους αγρότες προκειμένου να πετύχουμε από κοινού το βέλτιστο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Για τα τελευταία νέα μας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα με τις συμβουλές για λιπάσματα στη διεύθυνση.