Τα μοτίβα διασποράς αναλυτικά

Ποια κριτήρια επηρεάζουν την ποιότητα του μοτίβου διασποράς;

 

Όταν μιλάμε για ποιότητα της εικόνας διασποράς, εννοούμε την πλευρική διανομή του λιπάσματος στο πλάτος εργασίας (πλάτος της τροχιάς του μηχανήματος). Η εικόνα διασποράς του συμβατικού διανομέα δύο δίσκων προκύπτει από την επικάλυψη της ποσότητας του λιπάσματος που διασπείρεται, δηλ. η ρίψη του κόκκου γίνεται σημαντικά πιο μακριά από το επιθυμητό πλάτος εργασίας. Εάν οι ποσότητες του λιπάσματος συμπληρώνονται στην περιοχή επικάλυψης στον σωστό βαθμό, το αποτέλεσμα είναι η ανεπαρκής πλευρική διανομή και, κατά συνέπεια, οι αστοχίες διασποράς. Οι παρακάτω παράμετροι επηρεάζουν την πλευρική διανομή του λιπάσματος:

  • Σχήμα κόκκου, μέγεθος κόκκου και ειδικό βάρος λιπάσματος
  • Ρυθμίσεις του διανομέα, κατάσταση των πτερυγίων
  • Συνθήκες ανέμου

Abbildung 4 Streubild
NPK 15/15/15

Σχήμα κόκκου, μέγεθος κόκκου και ειδικό βάρος λιπάσματος

 

Ανάλογα με τον τύπο λιπάσματος, το προϊόν διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με το σχήμα, το μέγεθος και το βάρος. Θα πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στο λίπασμα σε βώλους (ουρία), το κοκκώδες λίπασμα (ασβεστούχος νιτρική αμμωνία, λίπασμα NP και NPK), το συμπυκνωμένο λίπασμα (π.χ. χλωριούχο κάλιο) ή το κρυσταλλικό λίπασμα (π.χ. θειικό αμμώνιο). Η ουρία σε βώλους με 670 kg/m³ έχει σημαντικά μικρότερο ειδικό βάρος από, π.χ.το λίπασμα NPK (15/15/15) με 1100 kg/m³. Οι βαριοί κόκκοι ρίπτονται σημαντικά πιο μακριά, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη περιοχή επικάλυψης και καλύτερη πλευρική διανομή. Οι κόκκοι συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με το σχήμα τους (ομαλοί και στρογγυλοί ή τραχείς και με γωνίες), ήδη από τη στιγμή που εγκαταλείπουν τις λεπίδες του εκτοξευτή. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε διανομέας λιπάσματος πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κόκκου. Για τον λόγο αυτό, οι έγκριτοι κατασκευαστές διανομέων λιπάσματος παρέχουν τις ρυθμίσεις διανομέα μαζί με τα μηχανήματά τους. Εάν έχουν αναμειχθεί διάφορα συστατικά λιπάσματος σε μια συγκεκριμένη σύνθεση διατροφικών στοιχείων, θα πρέπει να αναμένεται υψηλότερη ποσόστωση αστοχίας στη διανομή των διατροφικών στοιχείων. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για σύμμεικτα λιπάσματα.

Abbildung 5 Streubild korrektur
Η χρήση συνδυασμού βραχέων και μακριών πτερυγίων σε κάθε δίσκο αυξάνει την ακρίβεια της διανομής.

 

Ρυθμίσεις λεπίδων εκτοξευτή, κατάσταση λεπίδων διανομέα/φτυάρι στρωμνής

 

Με τη χρήση μιας βραχείας και μιας μακριάς λεπίδας εκτοξευτή ανά δίσκο διανομέα, ενισχύεται η ακρίβεια διανομής και το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη επικάλυψη (Σχήμα 5). Με τις μακρύτερες λεπίδες εκτοξευτή, ο κόκκος παραμένει περισσότερη ώρα στον δίσκο διανομέα και ρίπτεται αργότερα, με αποτέλεσμα η γωνία ρίψης να είναι διαφορετική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη επιτάχυνση και απόσταση ρίψης. Οι λεπίδες εκτοξευτή υπόκεινται σε φυσική φθορά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν δεν αντικατασταθούν εγκαίρως, οι αστοχίες διασποράς αυξάνονται κατά 30%.

Συνθήκες ανέμου

 

Λόγω του διαφορετικού ειδικού βάρους τους, οι κόκκοι ρίπτονται σε διαφορετική απόσταση, παρά την ίδια ταχύτητα ρίψης. Ή, το αντίστροφο: Εάν στόχος είναι η ίδια απόσταση ρίψης με έναν ενιαίο τύπο διανομής, χρειάζονται διαφορετικές ταχύτητες ρίψης. Σύμφωνα με μια δοκιμή που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μάνχαϊμ στη Γερμανία, το συσκευασμένο λίπασμα NPK με βάρος περίπου 1,1 to/m³ και ταχύτητα ρίψης 25 m/s, ρίπτεται περίπου στα 12 μέτρα (και προς τις δυο κατευθύνσεις). Για να επιτευχθεί η ίδια απόσταση και για την ουρία σε βώλους, απαιτείται ταχύτητα ρίψης 100 m/s. Τα πιο ελαφριά λιπάσματα είναι, συνεπώς, σημαντικά πιο ευπαθή στον άνεμο, σε σύγκριση με τους βαρύτερους κόκκους. Ενώ η εικόνα ταχύτητας των προϊόντων σε βώλους μεταβάλλεται σημαντικά όταν υπάρχει πλευρικός άνεμος, η εικόνα παραμένει σχετικά σταθερή στις περιπτώσεις εφαρμογής λιπασμάτων με ειδικό βάρος άνω του 1 to/m³ και ταχύτητα ανέμου επίσης 3,5 m/s.

Συμπέρασμα

 

Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των σύγχρονων διανομέων με ρυθμιζόμενες λεπίδες ή αλλαγή του σημείου επαφής του λιπάσματος πάνω στον δίσκο διασποράς ανάλογα με τα διάφορα σχήματα λιπασμάτων και τα πλάτη εργασίας. Όσο μεγαλύτερα είναι τα απαιτούμενα πλάτη εργασίας, τόσο πιο σημαντική είναι η επιλογή του λιπάσματος. Μόνο οι μεγάλοι, βαριοί κόκκοι διανέμονται ομοιόμορφα ακόμη και σε πλάτη εργασίας 12 μέτρων και με πιθανή επίδραση του ανέμου. Προσοχή: Τα όρια της ακριβούς διανομής θρεπτικών συστατικών τηρούνται όταν διανέμονται στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας εργασίας στρογγυλοί, ομοιόμορφοι κόκκοι μαζί με τραχείς κόκκους με γωνίες.