Τα λιπάσματα της Borealis L.A.T αποθηκεύονται χωρίς απώλεια της ποιότητας

Χάρη στην εξαιρετική ποιότητα τωνλιπασμάτων της, η Borealis L.A.T εγγυάται αποθήκευση χωρίς απώλεια της ποιότητας τουλάχιστον για έξι μήνες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευνοϊκές συνθήκες για πρώιμη απόσυρση.

Αυτό διασφαλίζεται μέσω των συνεχών βελτιώσεων της παραγωγικής διαδικασίας και των αυστηρών ελέγχων ποιότητας.
Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται ορισμένα σημαντικά σημεία.

  • Αποθηκεύστε το λίπασμα σε στεγνό χώρο
  • Προφυλάξτε το λίπασμα από τον ήλιο
  • Το λίπασμα σε σάκους στοιβάζεται το πολύ σε δύο σειρές στους εσωτερικούς χώρους και σε μονές σειρές στους εξωτερικούς.
  • Προφυλάξτε το απόθεμα λιπάσματος από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση