Δοκιμές στον αγρό

Η Borealis L.A.T GmbH και οι θυγατρικές της, όχι μόνο συμβάλλουν στην επιτυχία των αγροτών με την παραγωγή και διάθεση λιπασμάτων υψηλής ποιότητας, αλλά προχωρούν ένα βήμα παρακάτω την σωστή, επαγγελματική υποστήριξη των αγροτών για τη σωστή εφαρμογή των λιπασμάτων. Έτσι, αρκετά χρόνια τώρα πραγματοποιούμε τις δικές μας δοκιμές στον αγρό, σε διάφορες περιοχές. Από το 2011, πραγματοποιούμε δοκιμές στον αγρό σε τέσσερις χώρες, σε συνεργασία με αγρότες, γεωπονικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Στόχος των δοκιμών είναι η ανάπτυξη εκείνων των τεχνολογιών θρέψης των φυτών που είναι οι πλέον κατάλληλες με βάση τις συνθήκες κάθε περιοχής (έδαφος, κλίμα) και τις ανάγκες της συγκεκριμένης καλλιέργειας, καθώς και η πρακτική δοκιμή των τεχνολογιών αυτών. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των δοκιμών στους συνεργάτες μας στις ημέρες του αγρού, σε άρθρα προβολής και σε παρουσιάσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. Στις ημέρες του αγρού, οι αγρότες έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα αγροτεμάχια και να δουν τα φυτά, ώστε να διαπιστώσουν μόνοι τους την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων.