Οι παράγοντες της επιτυχίας

Beraterin 3479 englisch

Η λίπανση οδηγεί στην επιτυχία – οι βέλτιστες αποδόσεις και, κατά προέκταση, η βέλτιστη εργασιακή προσέγγιση είναι σημαντικά στον αγροτικό τομέα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποκομίσουν οφέλη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Borealis L.A.T υποστηρίζει τους αγρότες παρέχοντας γεωπονική και τεχνική τεχνογνωσία. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την ομοιόμορφη διανομή λιπασμάτων, τη σωστή αποθήκευση και τις ενδεικνυόμενες ποσότητες εφαρμογής όπως προκύπτουν από τις δοκιμές που έχουμε κάνει στον αγρό. Τα ορυκτά λιπάσματα είναι εξαιρετικά αποδοτικά. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την αποδοτικότητα και τον βέλτιστο συντελεστή εφαρμογής.