ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Θείο (S)
  1632.064
  S
 • ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  Θείο (S) ionic formula image
 • ΑΝΙΟΝ/ΚΑΤΙΟΝ
  SO42-
 • Θείο (S) influance image
  φύλλο
 • Θείο (S) origin image
  Προέλευση: ηφαιστειακή
 • Θείο (S) mobility image
  >40 mm πέριξ της ρίζας

ΘΕΙΟ

(S)

Εκτός από τα κύρια μακροθρεπτικά συστατικά (άζωτο, φώσφορος και κάλιο), απαραίτητα είναι και τα δευτερεύοντα μακροθρεπτικά συστατικά, στα οποία περιλαμβάνονται το ασβέστιο, το μαγνήσιο και το θείο, με το θείο να είναι το πιο σημαντικό από αυτά. Ωστόσο, η λίπανση των καλλιεργειών με θείο είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Λόγω της δραστικής μείωσης της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης και άλλων πηγών πρόσληψης (μέσω προϊόντων προστασίας των φυτών ή ζωική κοπριά), η εφαρμογή θείου μέσω ανόργανων λιπασμάτων έχει αποκτήσει καίριο ρόλο. Όπως και στην περίπτωση του αζώτου, η μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους απελευθερώνει θείο στο έδαφος, υπό κατάλληλες θερμοκρασίες. Ακόμη ένα κοινό στοιχείο με το άζωτο είναι ότι στην απορροφήσιμη από τα φυτά μορφή (θειικό ανιόν, SO42-) έχει υψηλή κινητικότητα και είναι ευάλωτο στον κίνδυνο έκπλυσης λόγω των χειμερινών βροχοπτώσεων. Επομένως, η πρώτη εφαρμογή θείου πρέπει να γίνεται μετά το τέλος του χειμώνα όταν η βλαστική ανάπτυξη ξαναρχίζει, σε ισορροπία με το επίπεδο αζώτου.
S
Φυτό
Φυτό
Έδαφος
Έδαφος
Καλλιέργειες
Καλλιέργειες
Προέλευση
Προέλευση
Στοιχεία κλειδιά
Στοιχεία κλειδιά
ΣΗΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΉ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ
Το θείο είναι απαραίτητο για πολλά βασικά αμινοξέα, ιδίως την κυστεΐνη και την μεθειονίνη. Τα φυτά το χρειάζονται σε πρώιμο στάδιο στη χλωροφύλλη για τη φωτοσύνθεση και τη σύνθεση πρωτεϊνών. Η έλλειψη θείου έχει ως αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό ή το κιτρίνισμα των καλλιεργειών σιτηρών στα τέλη του χειμώνα.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗΣ
Τα φυτά απορροφούν το θείο από τις ρίζες με τη μορφή θειικών ανιόντων SO42- Το θείο διαχέεται αρκετά στο εδαφικό διάλυμα και η πρόσληψή του από το φυτό είναι κατά το ήμισυ παθητική και κατά το ήμισυ ενεργή. (μέσω του φλοιού) Φύλλα -> Η απορρόφηση είναι δυνατή αλλά περιορισμένη. 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ
Το θειικό ανιόν είναι η μορφή του θείου που μπορεί να απορροφηθεί από τα φυτά για τη θρέψη τους. Στην καθαρή μορφή του πρέπει να οξειδωθεί για να επιτραπεί η πρόσληψη. Το θειοθειικό είναι μια ενδιάμεση μορφή.
Μόλις η θερμοκρασία φτάσει σε υψηλά επίπεδα (>12°C), η οργανική ύλη, στην οποία είναι αποθηκευμένη η μεγαλύτερη ποσότητα του θείου στο έδαφος, ανοργανοποιείται και τροφοδοτεί τις καλλιέργειες τους θερινούς μήνες.
ΚΥΚΛΙΚΌ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ

1. Η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στην οργανική ύλη κάθε είδους, περιλαμβανομένων των ζωικών αποβλήτων, των υπολειμμάτων καλλιεργειών και άλλων οργανικών υποπροϊόντων από ανθρώπινες δραστηριότητες, αποτελεί σημαντική πηγή λίπανσης.

2. Η παρασκευή λιπασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε συνθέσεις που περιέχουν θείο σε μορφή θειικών ανιόντων.

3. Ορισμένα προϊόντα προστασίας των φυτών προσθέτουν θειικό ή στοιχειακό θείο, το οποίο οξειδώνεται σε θειικά στο έδαφος.

4. Η εναπόθεση θείου από την ατμόσφαιρα λαμβάνει τη μορφή οξειδίων (κυρίως SO2 , και SO3). Όταν έρχεται σε επαφή με το έδαφος, μετατρέπεται σε θειικό. Οι εκπομπές θείου από εργοστάσια και εξατμίσεις οχημάτων έχουν μειωθεί στο ένα έκτο τα τελευταία 40 χρόνια, με αποτέλεσμα τη ραγδαία μείωση της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης.

5. Η μικροβιακή δράση μετατρέπει το ορυκτό θείο σε οργανικό θείο. Η δραστηριότητα των βακτηρίων του εδάφους υποκινείται κυρίως από την παρουσία αμμωνίας, αζώτου και θειικών. Το οργανικό θείο δεν μπορεί να απορροφηθεί απευθείας από τα φυτά και πρέπει πρώτα να ανοργανοποιηθεί. Η ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης (και των αποβλήτων) στο έδαφος έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή θειικών.

6. Σε αερόβιες συνθήκες στο έδαφος, η τελική μορφή του ορυκτού θείου είναι τα θειικά, όμως σε αναερόβιες συνθήκες, τα θειικά μπορεί να μετατραπούν σε σουλφίδια και υδρόθειο H2S, με αποτέλεσμα την έκλυση δυσάρεστης οσμής.

7. Τα θειικά λέμε ότι υφίστανται έκπλυση όταν μεταφέρονται βαθιά στο έδαφος μέσω των υδάτων. Αυτό λαμβάνει χώρα κυρίως τον χειμώνα, όταν τα πλεονάζοντα ύδατα μεταφέρουν τα θειικά μακριά από τις ρίζες.

8. Τα φυτά προσλαμβάνουν θείο από τις ρίζες μόνο με τη μορφή θειικών.

9. Η απορρόφηση θείου από τα φύλλα με τη μορφή στοιχειακού θείου (S) είναι δυνατή αλλά πραγματοποιείται σε περιορισμένο βαθμό.

10. Η συγκομιδή μετατρέπεται σε τροφή (για ανθρώπους ή για τα ζώα), πράγμα που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της γεωργίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
 • nutrient very sensible icon

  ΠΟΛY

 • nutrient very fairly icon

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • nutrient very moderately icon

  ΜΕΤΡΙΑ

S
Sugar Beet
Durum Wheat
Σιτάρι
Καρότο
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Λάχανο
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Μηδική
Corn (silage)
Corn (grain)
Πεπόνι
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Πατάτες
Grassland
Salad
Σόγια
Tobacco
Τομάτα
Ηλίανθος

Πίνακας ευαισθησίας & Συμπτώματα

Η κινητικότητα του θείου στο φυτό είναι σχετικά χαμηλή. Η έλλειψη θείου εκδηλώνεται συνήθως στα νεαρά φύλλα και έχει ως αποτέλεσμα το κιτρίνισμα όλου του φύλλου. Μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί ως έλλειψη αζώτου.

Δόσεις & Ανάγκες

Η περίσσεια θείου στο έδαφος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της οξύτητας, που όμως έχει θετική επίδραση σε ασβεστούχα εδάφη. Η γύψος (θειικό ασβέστιο) δεν επηρεάζει το pH.

Το θείο βρίσκεται στη φύση, είτε ως καθαρό στοιχείο σε ηφαιστειακά πετρώματα είτε παράγεται από την αποθείωση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η εναπόθεση θείου από ατμόσφαιρα με τη μορφή όξινης βροχής, φαινόμενο διαδεδομένο κατά τον 20ο αιώνα, έχει μειωθεί κατά 80% στις περισσότερες χώρες. 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ
Η μέτρηση της περιεκτικότητας σε θείο μέσω ανάλυσης του εδάφους (π.χ. με τη μέθοδο Scott) συνδέεται στενά με την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ύλη. Το είδος φυτού, το κλίμα και η υφή του εδάφους είναι οι πιο σχετικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΟΥΣΊΑ
Το 60 με 95% του θείου απαντάται σε οργανική μορφή. Ως εκ τούτου, όσο πιο υψηλή είναι η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ύλη, τόσο πιο πιθανό είναι να απελευθερωθεί θείο κατά τις διεργασίες ανοργανοποίησης. Οι πρόσφατες εφαρμογές οργανικού λιπάσματος (ζωικά απόβλητα, κομπόστ κ.λπ.) ευνοούν τη διαθεσιμότητα του θείου για τις καλλιέργειες. Οι τακτικές εφαρμογές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο έλλειψης λαμβάνοντας υπόψη ότι η θειική μορφή είναι η άμεσα διαθέσιμη.
ΥΦΉ
Όπως συμβαίνει και με το άζωτο, το θείο έχει υψηλή κινητικότητα στο εδαφικό διάλυμα, ενώ διατρέχει υψηλό κίνδυνο έκπλυσης σε περίπτωση άφθονων βροχοπτώσεων το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Οι απώλειες είναι μεγαλύτερες σε εδάφη με υψηλή διηθητικότητα όπως τα αμμώδη εδάφη.
ΚΛΊΜΑ
Η συχνότητα και ποσότητα των βροχών επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την έκπλυση του θείου. Όσο πιο σφοδρές είναι οι χειμερινές βροχοπτώσεις, τόσο περισσότερη ποσότητα θείου εκπλύνεται.