ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Κάλιο (K)
  1939.102
  K
 • ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  Κάλιο (K) ionic formula image
 • ΑΝΙΟΝ/ΚΑΤΙΟΝ
  K+
 • Κάλιο (K) influance image
  Καρπός
 • Κάλιο (K) origin image
  Προέλευση: Εσωτερική θάλασσα
 • Κάλιο (K) mobility image
  15 mm γύρω από τη ρίζα

ΚΑΛΙΟ

(Κ)

Το κάλιο είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία για τις καλλιέργειες. Είναι φυσικά παρόν στα περισσότερα πετρώματα και εδάφη, αλλά για να απορροφηθεί από τα φυτά, πρέπει να είναι διαλυτό στο νερό. Το κάλιο αναπτύχθηκε σε θαλάσσια κοιτάσματα κατά τους αρχαίους χρόνους και για να ενισχύσει τη σύσταση του εδάφους, πρέπει να προστεθεί σε αυτό με τη μορφή άλατος. Το κάλιο βοηθά τις καλλιέργειες όπως τα οπωροφόρα ή τα ριζώδη λαχανικά να αποθηκεύουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Τα λιπάσματα καλίου περιέχουν κάλιο το οποίο προέρχεται από οργανική ύλη του εδάφους και από το βασικό πέτρωμα. Έτσι, δημιουργείται μια «αποθήκη» ανόργανων στοιχείων η οποία εφοδιάζει προοδευτικά το εδαφικό διάλυμα ανάλογα με τις ανάγκες και τον ρυθμό απορρόφησης.
K
Φυτό
Φυτό
Έδαφος
Έδαφος
Καλλιέργειες
Καλλιέργειες
Προέλευση
Προέλευση
Στοιχεία κλειδιά
Στοιχεία κλειδιά
ΣΗΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΉ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ
Το κάλιο είναι ένα από τα τρία κύρια στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες. Συμμετέχει στη λειτουργία των στομάτων και συμβάλλει στη μείωση της διαπνοής των φυτών, αυξάνοντας έτσι την αντοχή τους στην ξηρασία. Ρυθμίζει τις ενδοκυτταρικές ανταλλαγές και ευνοεί τον σχηματισμό υδατανθράκων στο φύλλο. Ενθαρρύνει τη μεταφορά τους στα όργανα αποθήκευσης (βολβοί, ρίζες και καρποί). Το κάλιο ενισχύει τα κυτταρικά τοιχώματα, παρέχει στα φυτά καλύτερη αντίσταση στο πλάγιασμα (lodging) και τα κάνει ανθεκτικά σε ασθένειες ή παράσιτα.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗΣ
Το κάλιο απορροφάται αρκετά εύκολα από τις ρίζες με τη μορφή διαλυτών ιόντων στο εδαφικό διάλυμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαπνοή του φυτού, τόσο περισσότερες είναι και οι ανάγκες του σε νερό και κάλιο, σε αναλογία με τη συγκέντρωσή του στο εδαφικό διάλυμα. Στο φυτό, η διάχυση του καλίου παρουσιάζει επίσης μεγάλη κινητικότητα μεταξύ των κυττάρων.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ
Δεδομένου ότι τα φυτά καταναλώνουν κάλιο σε μη συγκεκριμένες ποσότητες, στο τέλος του κύκλου εντοπίζεται συχνά απελευθέρωση περίσσειας καλίου μέσω των ριζικών εκκριμάτων.
Το διαλυτό κάλιο στο εδαφικό διάλυμα, δηλ. αυτό που είναι διαθέσιμο για τις καλλιέργειες, αναπληρώνεται από το αργιλοχουμικό σύμπλοκο. Η αναπλήρωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες υγρασίας στο έδαφος (υγρές και ξηρές φάσεις) και το εποχιακό κλίμα. Δεδομένου ότι το κάλιο είναι διαλυτό στο νερό, η διαθεσιμότητά του επηρεάζεται γρήγορα από τις ξηρές συνθήκες και, αντιστρόφως, η περίσσεια νερού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έντονη έκπλυσή του.
ΚΥΚΛΙΚΌ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ

1. Η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στην οργανική ύλη κάθε είδους, όπως τα κτηνοτροφικά λύματα, τα υπολείμματα καλλιεργειών (βλαστοί, κορυφές, χόρτα...) και άλλα οργανικά υποπροϊόντα τα οποία προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αποτελούν σημαντική πηγή λίπανσης.

2. Το κάλιο εξάγεται από ορυχεία κυρίως ως μείγμα αλάτων νατρίου, καλίου και μερικές φορές μαγνησίου. Υποβάλλεται σε διαδικασία καθαρισμού η οποία και το μετατρέπει σε λίπασμα καλίου για χρήση στον γεωργικό τομέα.

3. Στο έδαφος, το κάλιο λαμβάνει τη μορφή ορυκτού κατιόντος K+. Μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς με την κρυσταλλική δομή του εδάφους, να απορροφηθεί στην επιφάνεια των ορυκτών της αργίλου, αλλά και να είναι διαλυμένο στο νερό του εδάφους.

4. Η έκπλυση του διαλυτού καλίου που υπάρχει στο νερό του εδάφους (βαθιά εισροή λόγω υπερβολικής ύπαρξης νερού στο έδαφος) απαντάται συχνότερα σε αμμώδη εδάφη χαμηλής εναλλακτικής ικανότητας σε κατιόντα (CEC).

5. Η έκπλυση καλίου από το χωράφι συμβαίνει επίσης εξαιτίας της επιφανειακής απορροής (έδαφος με κλίση) και της διάβρωσης (κάλιο που δημιουργεί δεσμούς με στερεά σωματίδια).

6. Η απορρόφηση από τις ρίζες των φυτών αφορά αποκλειστικά το κάλιο K+ που είναι διαλυμένο στο εδαφικό διάλυμα.

ΔΕΊΚΤΗΣ
Οι εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους μετρούν το ανταλλάξιμο κάλιο μέσω μεθόδων απομάκρυνσης, αρκετά παρόμοιων μεταξύ τους. Τα ευρήματα προκύπτουν από την αξιολόγηση του καλίου που έχει αναλυθεί σε σχέση με τη βέλτιστη επιθυμητή τιμή που αντιπροσωπεύει, σε ιονική μορφή, το 4% της CEC. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την CEC, ώστε να γίνει σωστή εκτίμηση της παροχής καλίου στο έδαφος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
 • nutrient very sensible icon

  ΠΟΛY

 • nutrient very fairly icon

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • nutrient very moderately icon

  ΜΕΤΡΙΑ

K
Sugar Beet
Durum Wheat
Σιτάρι
Καρότο
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Λάχανο
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Μηδική
Corn (silage)
Corn (grain)
Πεπόνι
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Πατάτες
Grassland
Salad
Σόγια
Tobacco
Τομάτα
Ηλίανθος

Πίνακας ευαισθησίας & Συμπτώματα

Η ανεπάρκεια του καλίου πλήττει κυρίως τα παλαιότερα φύλλα. Χαρακτηρίζεται από κιτρίνισμα κι έπειτα από καφέ χρώμα και αφυδάτωση του μίσχου και τέλος των άκρων του φύλλου.

Δόσεις & Ανάγκες

Η υπερβολική ποσότητα καλίου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της παραγωγής (λιγότερη ποσότητα ζάχαρης σε ζαχαρότευτλα ή λιγότερη ξηρά ουσία σε πατάτες). Η περίσσεια καλίου μπορεί επίσης να μειώσει την απορρόφηση μαγνησίου. Αυτό ισχύει κυρίως για τη δραστηριότητα της βοσκής στην αρχή της σεζόν, και είναι ικανή να προκαλέσει, σε ακραία περίπτωση, τέτανο βοσκής. Η περίσσεια καλίου μπορεί επίσης να επηρεάσει την απορρόφηση του σιδήρου και του μαγγανίου εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.

Το συνολικό κάλιο που υπάρχει στο έδαφος προέρχεται συχνά από μάγμα (μαρμαρυγίας, καλιούχος άστριος), αλλά παγιδεύεται στα σωματίδια του πυρήνα του αρχικού βασικού πετρώματος. Αν και το γεωλογικό κάλιο αυτής της μορφής υπόκειται σε μεταβολές και απελευθερώνεται, η διαδικασία αυτή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καλλιεργειών, το κάλιο είναι ανεπαρκές. Οι πηγές υδατοδιαλυτού καλίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λίπανση είναι πιο σπάνιες και βρίσκονται κυρίως σε δύο περιοχές του κόσμου: Στην Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Αυτά τα κοιτάσματα προέρχονται από παλαιά στρώματα αλατιού και από θαλάσσιους πυθμένες από όπου το νερό εξατμίστηκε και τα οποία στη συνέχεια καλύφθηκαν από άλλα ιζήματα και προστατεύθηκαν από τη διάβρωση. Αυτά τα ορυχεία περιέχουν κυρίως συλβινίτη (sylvinite), ένα μείγμα διαφόρων υδατοδιαλυτών αλάτων όπως το χλωριούχο κάλιο, το χλωριούχο νάτριο και τα άλατα μαγνησίου, τα οποία ταξινομούνται και καθαρίζονται μέσω διαδικασιών φυσικού διαχωρισμού.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ
Η περιεκτικότητά του δεν προκύπτει με βάση την απόλυτη τιμή του καλίου που δύναται να απομακρυνθεί, αλλά βάσει του ποσοστού κατιόντων K+ συγκριτικά με την CEC. Ένα ποσοστό της τάξης του 4% θεωρείται ικανοποιητικό. Όσο υψηλότερη είναι η CEC, τόσο υψηλότερη είναι και η περιεκτικότητα σε K.
ΚΛΊΜΑ
Κλίμα: Η εναλλασσόμενη διύγρανση και αποξήρανση είναι ευνοϊκή. Από την άλλη πλευρά, οι μακρές υγρές ή ξηρές περίοδοι εμποδίζουν το κάλιο των αργίλων από το να αναπληρώνει τα συστατικά του εδαφικού διαλύματος.
pH
Το pH έχει μικρότερη αλλά έμμεση επίδραση στην ποιότητα του αργιλοχουμικού συμπλόκου και στο επίπεδο της μικροβιακής δραστηριότητας – όσο μεγαλύτερη η μικροβιακή δραστηριότητα, τόσο περισσότερο κάλιο θα ανοργανοποιηθεί και θα εισέλθει στο εδαφικό διάλυμα.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ
παρεμβολή με το μαγνήσιο. Η σειρά προτεραιότητας για τη δέσμευση των ιόντων στο σύμπλοκο είναι Ca> Mg> K> Na