ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Φώσφορος (P)
  1530.9738
  P
 • ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  Φώσφορος (P) ionic formula image
 • ΑΝΙΟΝ/ΚΑΤΙΟΝ
  PO43-
 • Φώσφορος (P) influance image
  Ρίζα
 • Φώσφορος (P) origin image
  Προέλευση: Θάλασσα
 • Φώσφορος (P) mobility image
  4-6 mm γύρω από τη ρίζα

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

(Ρ)

Ο φώσφορος είναι ένα στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την ύπαρξη ζωής. Καταναλώνουμε 2 γραμμάρια φώσφορο την ημέρα. Τα εδάφη περιλαμβάνουν διαφορετική ποσότητα φωσφόρου ανάλογα με τη γεωλογική προέλευσή τους. Προσβλέποντας σε υπεύθυνη διαχείριση των πόρων του πλανήτη μας, είναι λογικό να μεταφέρουμε μέρος του φωσφόρου που είναι συγκεντρωμένος σε ιζηματογενή πετρώματα στα εδάφη που τον έχουν ανάγκη. Καθιστώντας τον πιο διαλυτό και πιο αποτελεσματικό ως λίπασμα αποφεύγουμε τις σπατάλες. Η λίπανση με φώσφορο είναι αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Το στοιχείο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα κινητικό στο εδαφικό διάλυμα και η βιοδιαθεσιμότητά του είναι δυσνόητη. Πρόκειται για ένα βασικό θρεπτικό στοιχείο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο δεδομένου του ότι μόνο ένα κατάλληλο ριζικό σύστημα επιτρέπει στο φυτό να τραφεί σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
P
Φυτό
Φυτό
Έδαφος
Έδαφος
Καλλιέργειες
Καλλιέργειες
Προέλευση
Προέλευση
Στοιχεία κλειδιά
Στοιχεία κλειδιά
ΣΗΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΉ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ
Ο φώσφορος είναι απαραίτητος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των φυτών για την αναπνοή, τη φωτοσύνθεση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα αρχικά στάδια για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την καλή κατάσταση των νεαρών φυταρίων. Αν παρουσιαστεί έλλειψη σε αυτό το πρώιμο στάδιο, παρουσιάζεται υστέρηση της ανάπτυξης των ριζών καθιστώντας το φυτό λιγότερο ανθεκτικό στις κακουχίες, ειδικά τις κακουχίες σχετικά με το νερό, και επίσης καθυστερεί η ωρίμανσή του.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ
Ο φώσφορος δεν έχει κινητικότητα στο έδαφος. Διαχέεται ελάχιστα μόνο στο εδαφικό διάλυμα. Οι ρίζες πρέπει να αναπτυχθούν και να αναζητήσουν φώσφορο και να καταναλώσουν ενέργεια για να τον απορροφήσουν, συχνά με τη βοήθεια μικροβιακής δραστηριότητας στη ριζόσφαιρα, και συγκεκριμένα τις μυκόρριζες σε ορισμένα είδη.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ
Καθώς οι ποσότητες του διαλυμένου φωσφόρου στο εδαφικό διάλυμα είναι μικρές (0,2mgP/l), η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε μορφή την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τα φυτά ώστε να επιτευχθεί συμπλήρωση της προσφερόμενης ποσότητας του εδάφους.
Ο φώσφορος στο έδαφος διανέμεται σε διάφορα τμήματα όπου σταθεροποιείται και απελευθερώνεται, με διαφορετικό βαθμό ευκολίας, στο εδαφικό διάλυμα, από όπου και μπορεί να απορροφηθεί απευθείας. Στα όξινα εδάφη, δεσμεύεται ισχυρά από τον σίδηρο, το μαγνήσιο και το αργίλιο. Στα ασβεστολιθικά εδάφη, δεσμεύεται από το ασβέστιο. Απελευθερώνεται συστηματικά, αν και σε μικρές ποσότητες, από την ανοργανοποίηση του χούμου και πιο αποδοτικά από φρέσκια οργανική ύλη. Η επαναλαμβανόμενη μη χρήση φωσφορούχων λιπασμάτων ή η ανεπαρκής λίπανση (δεσμευτική δράση του εδάφους, εξαγωγή καλλιεργειών) αδειάζουν τα αποθέματα και θέτουν σε κίνδυνο τη γονιμότητα του εδάφους.
ΚΥΚΛΙΚΌ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ

1. Η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στην οργανική ύλη κάθε είδους, περιλαμβανομένων των ζωικών αποβλήτων, των υπολειμμάτων καλλιεργειών και άλλων οργανικών υποπροϊόντων από ανθρώπινες δραστηριότητες, αποτελεί σημαντική πηγή λίπανσης.

2. Ο φώσφορος εξάγεται από υπαίθρια ορυχεία και συνήθως υφίσταται επεξεργασία με τη χρήση ανόργανων οξέων με σκοπό την παραγωγή περισσότερο διαλυτών μορφών που μπορούν να απορροφηθούν από τα φυτά.

3. Η ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης (και των αποβλήτων) στο έδαφος έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή διαλυτού φωσφόρου (φωσφορικό άλας).

4. Οι μορφές του φωσφόρου εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ δεσμευμένης, προσροφημένης και διαλυτής.

5. Η έκπλυση του διαλυτού φωσφόρου (απομάκρυνση προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους μέσω διέλευσης νερού) είναι εξαιρετικά περιορισμένο φαινόμενο.

6. Η ποσότητα του φωσφόρου που απομακρύνεται από το έδαφος δεν είναι μεγάλη. Τυχόν απομάκρυνση μπορεί να συμβεί λόγω απορροής (κεκλιμένο έδαφος) και διάβρωσης (φώσφορος προσκολλημένος σε στερεά σωματίδια).

7. Οι ρίζες των φυτών απορροφούν φώσφορο μόνο από το εδαφικό διάλυμα.

8. Η συγκομιδή μετατρέπεται σε τροφή (για ανθρώπους ή για τα ζώα), γεγονός που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της γεωργίας.

ΔΕΊΚΤΗΣ:
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την ανάλυση του φωσφόρου, γεγονός που καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της ερμηνείας του. Η μέθοδος απομάκρυνσης Olsen είναι αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο στις μέρες μας διότι προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική διαθεσιμότητα του φωσφόρου για το φυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
 • nutrient very sensible icon

  ΠΟΛY

 • nutrient very fairly icon

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • nutrient very moderately icon

  ΜΕΤΡΙΑ

P
Sugar Beet
Durum Wheat
Σιτάρι
Καρότο
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Λάχανο
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Μηδική
Corn (silage)
Corn (grain)
Πεπόνι
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Πατάτες
Grassland
Salad
Σόγια
Tobacco
Τομάτα
Ηλίανθος

Πίνακας ευαισθησίας & Συμπτώματα

Η έλλειψη φωσφόρου στα φυτά προκαλεί αποχρωματισμό των νεαρών φύλλων που αποκτούν μωβ-ιώδες χρώμα.

Δόσεις & Ανάγκες

Η υπερβολική ποσότητα φωσφόρου στο έδαφος μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του ψευδαργύρου. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ευτροφισμό λόγω της απορροής του στις υδάτινες οδούς.

Ένα μικρό ποσοστό φωσφόρου προέρχεται από μάγμα, ωστόσο τα περισσότερα αποθέματα είναι ιζηματογενούς προέλευσης, μέσω της καταβύθισης θαλάσσιων μικροοργανισμών σε ρηχές θάλασσες. Για πολύ καιρό, η μέθοδος εξόρυξης σιδήρου παρείχε φωσφορική σκωρία που χρησιμοποιούταν στη γεωργία.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ
Η παροχή ενδείξεων επιθυμητών επιπέδων δεν είναι εύκολη άσκηση αν ληφθούν υπόψη οι ποικίλες μέθοδοι ανάλυσης. Παρόλαυτα, η μέτρηση του φωσφόρου μέσω της ανάλυσης του εδάφους εξακολουθεί να αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εκτίμησης της πιθανής διαθεσιμότητας φωσφόρου. Απαιτείται η παραπομπή στη συμβατική μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποιείται σε κάθε χώρα.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΟΥΣΊΑ
Καθώς σχεδόν το 50% του φωσφόρου απαντάται σε οργανική μορφή, η ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης βελτιώνει τη ροή του φωσφόρου στο εδαφικό διάλυμα. Η οργανική ύλη μπορεί να αντικαταστήσει τον φώσφορο στις περιοχές δέσμευσης, μεταξύ άλλων με το ασβέστιο, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου.
ΥΦΉ
Σε αργιλώδη εδάφη, τα θετικά φορτισμένα αργιλώδη στρώματα έχουν την τάση να εμποδίζουν την αφομοίωση των φωσφορικών ιόντων. Σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη με υψηλή διηθητικότητα, ο φώσφορος διαχέεται πιο εύκολα.
ΚΛΊΜΑ
Οι περίοδοι ξηρασίας έχουν ως αποτέλεσμα την οξείδωση των ιόντων σιδήρου, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας την ικανότητα του σιδήρου να εμποδίζει την αφομοίωση του φωσφόρου. Η θερμοκρασία επιδρά άμεσα στη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους, μειώνοντας τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου. Επομένως συνιστούνται εφαρμογές στο τέλος του χειμώνα όταν η βλαστική ανάπτυξη ξαναρχίζει.
pH

Σε όξινα εδάφη, η διαθεσιμότητα των ιόντων αργιλίου (Al3+), και των ιόντων σιδήρου (Fe3+) έχει ως αποτέλεσμα ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις με τον φώσφορο, η αφομοίωση του οποίου καταστέλλεται. Σε αλκαλικά εδάφη, η δράση του ασβεστίου (Ca2+) έχει ως αποτέλεσμα την ιζηματοποίηση του φωσφόρου στο ορυκτό απατίτη. Ο φώσφορος απαντάται σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε pH νερού 6-7.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΣΦΌΡΟΥ
Ο φώσφορος χαρακτηρίζεται από χαμηλό πραγματικό συντελεστή εκμετάλλευσης. Η αναλογία της ποσότητας που παρέχεται μέσω λιπάσματος και εκείνης που μπορεί να απορροφηθεί από το φυτό είναι σχετικά χαμηλή. Μόνο το 20% σε πηλώδη εδάφη με pH 6,5 και ακόμη μικρότερη ποσότητα σε ασβεστούχα εδάφη με pH 8 χρησιμοποιούνται από την καλλιέργεια κατά το έτος της εφαρμογής. Οι εφαρμογές που προσαρμόζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες της καλλιέργειας είναι το βασικό στοιχείο για επιτυχή και αποδοτική προσρόφηση του φωσφόρου.