ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Μαγγάνιο (Mn)
  2554.938
  Mn
 • ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  Μαγγάνιο (Mn) ionic formula image
 • ΑΝΙΟΝ/ΚΑΤΙΟΝ
  Mn2+
 • Μαγγάνιο (Mn) influance image
  φύλλο
 • Μαγγάνιο (Mn) origin image
  Προέλευση: ηφαιστειακή
 • Μαγγάνιο (Mn) mobility image
  4-6 mm γύρω από τη ρίζα

ΜΑΓΓΑΝΙΟ

(Mn)

Πρόκειται για ένα ιχνοστοιχείο που αξίζει να γνωρίζει κανείς, τόσο για την απόδοσή του όσο και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Σε αντίθεση με άλλα στοιχεία, σε ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης, το μαγγάνιο συμμετέχει στην ανάπτυξη των καλλιεργειών επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις. Σε επαρκώς αεριζόμενα και αποστραγγισμένα εδάφη κατά τη διάρκεια ανάπτυξης, μετατρέπεται προσωρινά σε μια λιγότερο διαθέσιμη μορφή, ακριβώς τη στιγμή που τα φυτά το έχουν περισσότερη ανάγκη. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις «εδάφους-κλίματος», προκειμένου να γίνει η σωστή εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας και να πραγματοποιηθεί παρέμβαση, κυρίως με διαφυλλική εφαρμογή, για την υποστήριξη της καλλιέργειας και τη βελτίωση του κρίσιμου σταδίου.
Mn
Φυτό
Φυτό
Έδαφος
Έδαφος
Καλλιέργειες
Καλλιέργειες
Προέλευση
Προέλευση
Στοιχεία κλειδιά
Στοιχεία κλειδιά
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΌΣ:
Το μαγγάνιο συμμετέχει στη μείωση των νιτρικών και στη σύνθεση αμινοξέων για τη δημιουργία πρωτεϊνών. Τυχόν ανεπάρκεια αυτού οδηγεί πάντοτε σε προβλήματα ανάπτυξης, και, στην προκειμένη περίπτωση, σε έλλειψη ξηράς ύλης και κατά συνέπεια σε απώλεια παραγωγής. Στα ένζυμα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της χλωροφύλλης. Η ανεπάρκεια μαγγανίου ευθύνεται για την ανάπτυξη μεσονεύριων χλωρώσεων των νεαρών φύλλων. Το μαγγάνιο μαζί με το άζωτο και το μαγνήσιο δύνανται να επηρεάσουν καθοριστικά την επιτυχία των περισσότερων καλλιεργειών κυρίως κατά τη φάση της πλήρους βλαστικής τους ανάπτυξης.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗΣ:
Manganese is absorbed by plants in the manganous state (Mn 2+ ).. Με την παρουσία οξυγόνου, περνάει στη μορφή Mn3+. Η διαλυτότητά του παύει να υφίσταται και καθίσταται μη διαθέσιμο. Πρόκειται για μια αναστρέψιμη αντίδραση, υπό την επίδραση βροχής ή συμπίεσης. Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά σε καλά αποστραγγισμένα και αεριζόμενα εδάφη, το μαγγάνιο αποτελεί τον πρώτο περιοριστικό παράγοντα, καθώς ευνοεί τις βιολογικές δραστηριότητες του εδάφους και την ανάπτυξη των φυτών.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ:
Η προσθήκη μαγγανίου στο έδαφος δεν είναι χρήσιμη, καθώς η διαθεσιμότητα του μαγγανίου καθορίζεται από τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η παρέμβαση με διαφυλλική εφαρμογή, η οποία πρέπει να γίνεται σε όσο δυνατόν περισσότερες τμηματικές εφαρμογές.
Τα εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε γρανίτη και ψαμμίτη είναι από τη φύση του φτωχότερα τους σε μαγγάνιο συγκριτικά με τα ηφαιστειακά ή ιζηματογενή εδάφη. Η υψηλή περιεκτικότητα οργανικής ύλης καθιστά τη δομή ελαφρότερη και επηρεάζει αρνητικά τη διαλυτότητα του μαγγανίου. Η ασβέστωση έχει τα ίδια αποτελέσματα. Τέλος, όσον αφορά το κλίμα, ο ξηρός καιρός δεν ευνοεί την παρουσία απορροφήσιμης μορφής μαγγανίου. Σε υγρά εδάφη, πιθανώς εμποτισμένα με νερό κατά τους χειμερινούς μήνες, το μαγγάνιο εντοπίζεται οπτικά μέσω γαλαζωπών-γκρι στιγμάτων, τα οποία και καταδεικνύουν αυτό το φαινόμενο προσωρινής απόφραξης.
ΤΟ ΜΑΓΓΆΝΙΟ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΣΕ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΈΣ:
- Οι οξειδωμένες, τρισθενείς ή τετρασθενείς μορφές, που είναι δύσκολα αφομοιώσιμες, είναι οι πιο σημαντικές: Mn 3+ και Mn 4+ Η δισθενής μορφή Mn2+, η οποία και μπορεί να αφομοιωθεί από τις καλλιέργειες, απορροφάται από τα αργιλικά ορυκτά και την οργανική ύλη και περιέχεται επίσης στο εδαφικό διάλυμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
 • nutrient very sensible icon

  ΠΟΛY

 • nutrient very fairly icon

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • nutrient very moderately icon

  ΜΕΤΡΙΑ

Mn
Sugar Beet
Durum Wheat
Σιτάρι
Καρότο
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Λάχανο
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Μηδική
Corn (silage)
Corn (grain)
Πεπόνι
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Πατάτες
Grassland
Salad
Σόγια
Tobacco
Τομάτα
Ηλίανθος

Πίνακας ευαισθησίας & Συμπτώματα

Στα σιτηρά, τα φυτά που πάσχουν από ανεπάρκεια μαγγανίου κατανέμονται σε ακανόνιστες συστάδες στο χωράφι. Οι περιοχές όπου το χώμα απομακρύνεται από την αρχική του θέση επηρεάζονται περισσότερο από όλες, με τα συμπτώματα να είναι ορατά δίπλα από τα σημεία όπου έχει διέλθει το τρακτέρ. Η διαφορά χρώματος είναι ξεκάθαρη, καθώς τα ίχνη των ελαστικών αφήνουν ένα σκούρο πράσινο χρώμα και ανοιχτό πράσινο στις άκρες. Στους αμπελώνες, για παράδειγμα, η ανεπάρκεια προκαλεί χλώρωση των νεύρων.

Δόσεις & Ανάγκες

Η περίσσεια μαγγανίου στο έδαφος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε υγρά εδάφη, υπό βροχερές συνθήκες ή σε αναερόβιο περιβάλλον.

Για την επιτυχή απορρόφηση μέσω της διαφυλλικής εφαρμογής, συνιστάται η χρήση θειικών ή, ακόμα καλύτερα, οξειδίων, νιτρικών και ανθρακικών αλάτων. Γενικά, το μαγγάνιο διεισδύει στα φύλλα μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που εξασφαλίζει ότι η συμπλήρωσή του μπορεί πραγματοποιηθεί αρκετές φορές κατά το βλαστικό στάδιο ανάπτυξης. Η επιλογή χημικής σύστασης αποσκοπεί στη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα των διαφυλλικών εφαρμογών, με στόχο τον περιορισμό του αριθμού εφαρμογών.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ:
Αν και το μεγαλύτερο μέρος του μαγγανίου βρίσκεται στα εδάφη υπό τη μορφή οξειδίων, η ανάλυση μαγγανίου μέσω των προϊόντων απομάκρυνσης EDTA ή DTPA είναι ένας καλός δείκτης της πιθανής ύπαρξης απορροφήσιμου μαγγανίου.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΟΥΣΊΑ:
Η υψηλή ποσότητα οργανικής ύλης εμποδίζουν την απορρόφηση του μαγγανίου σχηματίζοντας ένα σύμπλοκο μαγγανίου / οργανικής ύλης.
ΥΦΉ:
Οι ελαφρές αμμώδεις υφές των εδαφών υπόκεινται σε συνεχή αερισμό, γεγονός που προκαλεί οξείδωση του μαγγανίου. Τα επιφανειακά στρώματα αργίλου και ο ασβεστόλιθος, εκτός από την ιδιότητα φιλτραρίσματος που έχουν, περιέχουν και μια ποσότητα ασβεστίου, ικανή να αποκλείσει το μαγγάνιο.
ΚΛΊΜΑ:
Climate has a strong influence on the availability of Mn 2+. Η έλλειψη επιδεινώνεται σε κρύες και υγρές συνθήκες. Η χαμηλή θερμοκρασία του εδάφους ενισχύει περαιτέρω το φαινόμενο. Έχει παρατηρηθεί ότι υπό συνθήκες υψηλής φωτεινότητας, οι ανάγκες της καλλιέργειας σε μαγγάνιο μειώνονται. Τέλος, σε ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, αερισμού και υγρασίας, το μαγγάνιο οξειδώνεται και παύει να είναι απορροφήσιμο.
pH:
Οι τιμές του pΗ είναι καθοριστικές για τη διαθεσιμότητα του μαγγανίου. Σε pH<6 ο κίνδυνος έλλειψης μαγγανίου είναι χαμηλός, αλλά η ποσότητα Mn2+σε απορροφήσιμη μορφή μειώνεται ως και 100 φορές για κάθε μονάδα αύξησης του pH. Για pΗ 7 και άνω, οι τρισθενείς μορφές εντοπίζονται κατά πλειοψηφία και ο κίνδυνος ανεπάρκειας είναι αυξημένος. Ωστόσο, σε πολύ όξινα και πλούσια σε μαγγάνιο εδάφη, το στοιχείο μπορεί να γίνει τοξικό. Το συχνό ασβέστωμα του εδάφους προκαλεί αποκλεισμό του μαγγανίου λόγω της αύξησης του pH.