ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Μαγνήσιο (Mg)
  1224.312
  Mg
 • ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  Μαγνήσιο (Mg) ionic formula image
 • ΑΝΙΟΝ/ΚΑΤΙΟΝ
  Mg2+
 • Μαγνήσιο (Mg) influance image
  φύλλο
 • Μαγνήσιο (Mg) origin image
  Προέλευση: Θάλασσα
 • Μαγνήσιο (Mg) mobility image
  8-10 mm γύρω από τη ρίζα

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

(Mg)

Το μαγνήσιο συνδέεται γενικά με προβλήματα στην ποιότητα των καλλιεργειών, πιθανώς λόγω του δεσμού του μαγνησίου με το κάλιο. Όταν αυτό παρουσιάζει ανεπάρκεια, οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν τους κινδύνους της τετάνου ή της ευπάθειας σε λοιμώξεις. Το μαγνήσιο διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη θρέψη των φυτών. Τα φυτά εστιάζουν την κύρια δραστηριότητά τους στους χλωροπλάστες, στην χλωροφύλλη, όπου και πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση. Συνεπώς, το μαγνήσιο συμμετέχει με άμεσο τρόπο σε αυτή τη φυσιολογική ιδιαιτερότητα του φυτικού βασιλείου, την ικανότητα να συλλέγουν άνθρακα από τον αέρα και να τον μετατρέπουν σε οργανική μορφή για την παραγωγή βιομάζας.
Mg
Φυτό
Φυτό
Έδαφος
Έδαφος
Καλλιέργειες
Καλλιέργειες
Προέλευση
Προέλευση
Στοιχεία κλειδιά
Στοιχεία κλειδιά
ΣΗΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΉ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ
Το μαγνήσιο είναι υπεύθυνο για πολλές μεταβολικές λειτουργίες (σχηματισμός υδατανθράκων και πρωτεϊνών), αλλά και για τις λειτουργίες μεταφοράς στο φυτό. Η πιο σημαντική δράση του εντοπίζεται στο επίπεδο της χλωροφύλλης των φύλλων σε σχέση με τη φωτοσύνθεση. Εάν το μαγνήσιο παρουσιάζει ανεπάρκεια, εκτός από τη μείωση της σοδειάς, η χλώρωση είναι ικανή να πλήξει μονοετείς δενδροκομικές ή αμπελουργικές καλλιέργειες. Η έλλειψή του σε κτηνοτροφικές καλλιέργειες διαταράσσει τη διατροφή των ζώων.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ
Η ποσότητα διάχυσης του μαγνησίου στο εδαφικό διάλυμα είναι σχετικά περιορισμένο. Όταν αυτό είναι ήδη κορεσμένο με ασβέστιο ή κάλιο, το Mg διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στο αργιλοχουμικό σύμπλοκο. Το ίδιο ισχύει και για την απορρόφηση των ριζών, διαδικασία η οποία απαιτεί περισσότερη ενέργεια από το φυτό και περισσότερο ενεργή παρά παθητική ανοδική μεταφορά.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ
Είναι η αναλογία K2O/MgO που επηρεάζει περισσότερο την μη ισορροπημένη απορρόφηση. Πρέπει να είναι περίπου 2. Εάν είναι μεγαλύτερη από 3, τότε συνιστάται η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων. (Σημείωση: εάν εκφράζεται σε K/Mg, τότε η βέλτιστη τιμή βρίσκεται μεταξύ 0,8 και 1,2)
Το μαγνήσιο που υπάρχει στα εδάφη μπορεί να προέρχεται από μαγματικά, θαλάσσια ιζηματογενή και οργανικά πετρώματα. Η διαλυτοποίησή του μέσω της έκπλυσης οδηγεί επίσης σε μέρος των ετήσιων απωλειών. (Σε μεγάλες ποσότητες, δύναται να τροποποιήσει και να διορθώσει το pΗ σε αναλογία 1,6 x CaO)
ΚΥΚΛΙΚΌ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ

1. Η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στην οργανική ύλη κάθε είδους, όπως ζωικά απόβλητα, υπολείμματα καλλιεργειών και άλλα οργανικά υποπροϊόντα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αποτελεί σημαντική πηγή λίπανσης.

2. Το μαγνήσιο εντοπίζεται με τη μορφή ανθρακικού μαγνησίου στον δολομίτη, έναν σκληρό ασβεστόλιθο που εξορύσσεται από λατομεία. Εξάγεται επίσης υπό τη μορφή οξειδίου ή υδροξειδίου του μαγνησίου ή θειικού μαγνησίου (κιζερίτης) από υπόγεια ορυχεία.

3. Το μαγνήσιο Mg2+ μέσα στο έδαφος εξελίσσεται από δεσμευμένη σε προσροφημένη και διαλυτή μορφή.

4. Το φαινόμενο της έκπλυσης του διαλυτού μαγνησίου (βαθιά επαγωγή λόγω υπερβολικής ύπαρξης νερού στο έδαφος) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των σχεδίων λίπανσης.

5. Η έκπλυση καλίου από το φυτό συμβαίνει επίσης εξαιτίας της επιφανειακής απορροής (έδαφος με κλίση) και της διάβρωσης (μαγνήσιο που δημιουργεί δεσμούς με στερεά σωματίδια).

6. Η απορρόφηση από τις ρίζες των φυτών αφορά αποκλειστικά το μαγνήσιο Mg2+ που είναι διαλυμένο στο εδαφικό διάλυμα.

7. Η καλλιέργεια μετατρέπεται σε τροφή (του ανθρώπου ή των ζώων), πράγμα που αποτελεί τον θεμελιώδη στόχο της γεωργίας.

ΔΕΊΚΤΗΣ
Οι εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους μετρούν το ανταλλάξιμο μαγνήσιο μέσω μεθόδων απομάκρυνσης, αρκετά παρόμοιων μεταξύ τους. Τα ευρήματα προκύπτουν από την αξιολόγηση του μαγνησίου που έχει αναλυθεί σε σχέση με τη βέλτιστη επιθυμητή τιμή που αντιπροσωπεύει, σε ιονική μορφή, το 6% της CEC (εναλλακτική ικανότητα σε κατιόντα). Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την CEC, ώστε να γίνει σωστή εκτίμηση της παροχής μαγνησίου στο έδαφος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
 • nutrient very sensible icon

  ΠΟΛY

 • nutrient very fairly icon

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • nutrient very moderately icon

  ΜΕΤΡΙΑ

Mg
Sugar Beet
Durum Wheat
Σιτάρι
Καρότο
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Λάχανο
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Μηδική
Corn (silage)
Corn (grain)
Πεπόνι
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Πατάτες
Grassland
Salad
Σόγια
Tobacco
Τομάτα
Ηλίανθος

Πίνακας ευαισθησίας & Συμπτώματα

Η ανεπάρκεια μαγνησίου επηρεάζει κυρίως τα παλιά φύλλα, προκαλώντας τους μεσονεύρια χλώρωση. Σε περιπτώσεις παρατεταμένης ανεπάρκειας, τα άκρα των φύλλων νεκρώνονται και ξηραίνονται. Γενικά, η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και ο αριθμός των χλωροπλαστών παρουσιάζουν μείωση.

Δόσεις & Ανάγκες

Περίσσεια μαγνησίου μπορεί να παρατηρείται λόγω μη ισορροπημένων αναλογιών λίπανσης μαγνησίου και καλίου. Εάν η αναλογία K2O/MgO είναι μικρότερη από 1 στις εδαφικές αναλύσεις, τότε συνιστάται η λίπανση με κάλιο.

Το μαγνήσιο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες κάτω από τον φλοιό της γης (τον μανδύα). Ο περιδοτίτης, που θεωρείται το πέτρωμα με τη μεγαλύτερη αφθονία στο ηλιακό σύστημα, αποτελείται κατά πάνω από 40% από πυριτικά άλατα και κατά πάνω από 40% από μαγνήσιο. Εντοπίζεται επίσης σε θαλάσσια ιζηματογενή εδάφη (είτε με τη μορφή ανθρακικού άλατος ως δολομίτης, είτε με τη μορφή θειικού ως κιζερίτης). Από αυτές τις δύο πηγές προέρχεται το μαγνήσιο των λιπασμάτων με μαγνήσιο.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ
Η αποδεκτή περιεκτικότητα μαγνησίου στο έδαφος κυμαίνεται μεταξύ 120 και 200 ppm MgO. Τιμή κάτω από 120 ppm σημαίνει ότι το χώμα είναι πτωχό και κάτω από 80 ppm ότι είναι εξαιρετικά πτωχό.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ
Αναλογία K2O/MgO υψηλότερη από 2 σημαίνει ότι το μαγνήσιο είναι λιγότερο διαθέσιμο. Εάν η αναλογία είναι υψηλότερη από 3, τότε υπάρχει σαφής κίνδυνος αποκλεισμού.
ΥΦΉ
Τα αμμώδη εδάφη εντείνουν τον κίνδυνο έκπλυσης.
ΚΛΊΜΑ
Μετά τον χειμώνα, η διαθεσιμότητα μαγνησίου μπορεί να είναι περιορισμένη.
pH
Όταν το pΗ είναι υψηλότερο από 7,5, υπάρχει κίνδυνος έλλειψης μαγνησίου λόγω κορεσμού του αργιλοχουμικού συμπλόκου. Οι τιμές pH κάτω από 5,5 μειώνουν επίσης τη διαθεσιμότητα Mg.