ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Ασβέστιο (Ca)
  2040.08
  Ca
 • ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  Ασβέστιο (Ca) ionic formula image
 • ΑΝΙΟΝ/ΚΑΤΙΟΝ
  Ca2+
 • Ασβέστιο (Ca) influance image
  Καρπός
 • Ασβέστιο (Ca) origin image
  Προέλευση: Θάλασσα
 • Ασβέστιο (Ca) mobility image
  8-10 mm γύρω από τη ρίζα

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

(Ca)

Το ασβέστιο συμμετέχει σε δύο βασικά μέρη της λίπανσης: αυτό της θρέψης των φυτών ως θρεπτικό συστατικό και αυτό της διόρθωσης της όξινης κατάστασης του εδάφους. Οι ιδιότητές του ως κροκιδωτικός παράγοντας δεν θεωρούνται λιγότερο σημαντικές, πράγμα που σημαίνει ότι το ασβέστιο επηρεάζει τη σταθερότητα της δομής του εδάφους. Κανονικά δεν αποτελεί περιοριστικό θρεπτικό συστατικό στα εδάφη. Παρ' όλα αυτά σε ορισμένες καλλιέργειες μετά την πρόσληψή του είναι δύσκολη η μεταφορά του εντός του φυτού προς τα διάφορα όργανά του.
Ca
Φυτό
Φυτό
Έδαφος
Έδαφος
Καλλιέργειες
Καλλιέργειες
Προέλευση
Προέλευση
Στοιχεία κλειδιά
Στοιχεία κλειδιά
ΣΗΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΉ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ
Το ασβέστιο είναι σημαντικό για την δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων. Πιο συγκεκριμένα συμβάλει στην καλή διατηρησιμότητα των φρούτων.Το πρόβλημα με το ασβέστιο δεν προκύπτει τόσο από τη διαθέσιμη ποσότητα του εδάφους όσο κυρίως από τη διαθεσιμότητα στο τελικό προϊόν του φυτού, και ειδικότερα στους καρπούς.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗΣ
Το ασβέστιο απορροφάται πιο δύσκολα και πιο αργά από άλλα σημαντικά μακρο-στοιχεία, όπως το άζωτο και το κάλιο. Κινείται πιο δύσκολα σε μέρη που το έχουν ανάγκη, ειδικότερα στα αποθηκευτικά όργανα.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ
Το ασβέστιο στο έδαφος παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την οξεοβασική κατάστασή του. Καταλαμβάνοντας σωστά τα μέρη ανταλλαγής στο αργιλοχουμικό σύμπλοκο, το ασβέστιο είναι σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους (κυτταρινολυτικά και νιτροποιητικά βακτήρια) και για τη διατήρηση αδύναμης και καλά αεριζόμενης φυσικής δομής.
Τα μη ασβεστώδη εδάφη γίνονται πιο όξινα με φυσικό τρόπο, που σημαίνει τακτική ασβέστωση, αλλά χωρίς υπερβολή. Οι απώλειες σε CaO πιθανόν να είναι περίπου από 10 έως 40 kg ανά στρέμμα ανά έτος. Αντιθέτως, τα ασβεστώδη εδάφη έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, το οποίο είναι αδύνατον να εξαφανιστεί. Είναι, επομένως, αναγκαία η προσοχή για πιθανούς αποκλεισμούς, ακόμη και στα ιχνοστοιχεία.
ΚΥΚΛΙΚΌ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ

1. Η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στην οργανική ύλη κάθε είδους, όπως ζωικά απόβλητα, υπολείμματα καλλιεργειών και άλλα οργανικά υποπροϊόντα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αποτελεί σημαντική πηγή λίπανσης.

2. Η εξόρυξη του ασβεστίου γίνεται από λατομεία με τη μορφή του ανθρακικού ασβεστίου (ασβεστολιθικό πέτρωμα). Είτε θρυμματισμένο είτε σε σκόνη, αποτελεί βασικό ορυκτό λίπασμα για τη γεωργία. Το πέτρωμα μπορεί να ασβεστοποιηθεί σε ασβεστοκάμινο για να παραχθεί άνυδρος ασβέστης, ο οποίος χρησιμοποιείται εξίσου στη γεωργία.

3. Το ασβέστιο μέσα στο έδαφος εξελίσσεται από δεσμευμένη σε προσροφημένη και διαλυτή μορφή.

4. Η έκπλυση του διαλυτού ασβεστίου (βαθιά επαγωγή από υπερβολικά εδαφικά ύδατα) είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη δημιουργία θρεπτικής ισορροπίας.

5. Η έκπλυση του ασβεστίου από τη γη πραγματοποιείται εξαιτίας της απορροής (σε κεκλιμένα εδάφη) και της διάβρωσης (με το ασβέστιο να δεσμεύεται σε στέρεα σωματίδια).

6. Μέσω των ριζών, οι καλλιέργειες απορροφούν ασβέστιο μόνο υπό μορφή Ca2+, το οποίο βρίσκεται διαλυμένο στο εδαφικό διάλυμα.

ΔΕΊΚΤΗΣ
Οι εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους μετρούν το ανταλλάξιμο ασβέστιο μέσω μεθόδων απομάκρυνσης, αρκετά παρόμοιων μεταξύ τους. Τα ευρήματα προκύπτουν από την αξιολόγηση του ασβεστίου που έχει αναλυθεί σε σχέση με τη βέλτιστη επιθυμητή τιμή που αντιπροσωπεύει, σε ιονική μορφή, το 68% της CEC (ικανότητα ολικής ανταλλαγής κατιόντων). Αυτό σημαίνει χιλιάδες διαθέσιμες μονάδες CaO, ενώ οι καλλιέργειες χρειάζονται μόνο εκατοντάδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
 • nutrient very sensible icon

  ΠΟΛY

 • nutrient very fairly icon

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • nutrient very moderately icon

  ΜΕΤΡΙΑ

Ca
Sugar Beet
Durum Wheat
Σιτάρι
Καρότο
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Λάχανο
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Μηδική
Corn (silage)
Corn (grain)
Πεπόνι
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Πατάτες
Grassland
Salad
Σόγια
Tobacco
Τομάτα
Ηλίανθος

Πίνακας ευαισθησίας & Συμπτώματα

Η έλλειψη του ασβεστίου στα φυτά είναι πιο σπάνια, κυρίως εμφανίζεται σε όξινα εδάφη που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Προκαλεί χλώρωση στα νέα φύλλα και στους καρπούς. Για παράδειγμα, στα μήλα προκαλεί πικρή κηλίδωση στους καρπούς, δηλαδή πικρά φελλώδη στίγματα.

Τα περισσότερα εδάφη που είναι πλούσια σε ασβέστιο είναι αρχαίοι βυθοί. Το ανθρακικό ασβέστιο είτε καίγεται για να προκύψει άνυδρος ασβέστης είτε μικροκονιοτροπείται επαρκώς (<150 μm) για να διασκορπίσει ιόντα Ca2+ και προκαλέσει κορεσμό στο αργιλοχουμικό σύμπλοκο. Συχνά συνδέεται γεωλογικά με το μαγνήσιο. Το ασβέστιο (Ca), ως στοιχείο του ασβεστόλιθου, λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και επομένως είναι επίσης στοιχείο των χημικών λιπασμάτων, στα οποία το ασβέστιο λειτουργεί ως μεταφορέας υλικών για άλλες θρεπτικές ουσίες (π.χ. NAC 27 N).
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ
Η περιεκτικότητα του εδάφους σε ασβέστιο (απομάκρυνση του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος) μετράται σε σχέση με την τιμή της CEC (> 60% του συμπλόκου πρέπει να καταλαμβάνεται από Ca2+). Γενικά, η περιεκτικότητα μεταξύ 2300 και 3300 ppm είναι ικανοποιητική. Κάτω από 1600 ppm, είναι πολύ χαμηλή. Πάνω από 5000 - 8000 ppm σημαίνει υπερβολική περιεκτικότητα σε ασβέστιο, όπου πρέπει να γίνει διαχείριση του ανταγωνισμού.
ΥΦΉ
Σε αργιλώδη εδάφη η έλειψη ασβεστίου επιδεινώνει τη δομή του εδάφους και τη γονιμότητά του.
pH
Το pH του εδάφους (και της πιθανής διόρθωσής του) δεν επηρεάζεται άμεσα από το ασβέστιο, αλλά είναι η πιο ανταλλάξιμη βάση για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Η τιμή εξουδετέρωσης συχνά υπολογίζεται ως «ισοδύναμα του CaO» και οι ποσότητες που απαιτούνται για τη διόρθωση του pH αυξάνονται όταν πλησιάζει σε ουδέτερο φάση και το μέγεθος του αργιλοχουμικού συμπλόκου.
ΚΛΊΜΑ
Σε υγρές συνθήκες, το ασβέστιο παρατηρείται σε μικρότερες ποσότητες στο εδαφικό διάλυμα από ό,τι σε ξηρή κατάσταση.