ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Βόριο (B)
  510.811
  B
 • ΙΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  Βόριο (B) ionic formula image
 • ΑΝΙΟΝ/ΚΑΤΙΟΝ
  B(OH)3
 • Βόριο (B) influance image
  Ανθοφορία
 • Βόριο (B) origin image
  Προέλευση: Εσωτερική θάλασσα
 • Βόριο (B) mobility image
  10-15 mm γύρω από τη ρίζα

ΒΟΡΙΟ

(Β)

Πρόκειται αναμφίβολα για το πιο γνωστό και το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ιχνοστοιχείο στον κόσμο, καθώς η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη και τη γονιμότητα και να μειώσει την αντοχή των φυτών. Τα εδάφη μετά από χρόνια καλλιέργειας τείνουν να εξαντλούνται και να χρειάζονται ξανά βόριο, ειδικότερα για τις ευαίσθητες καλλιέργειες. Η εφαρμογή του βορίου πρέπει να είναι προσαρμοσμένη με βάση τις γεωπονικές αρχές, επειδή η υπερβολική χρήση μπορεί να είναι επιζήμια όσο και η έλλειψη.
B
Φυτό
Φυτό
Έδαφος
Έδαφος
Καλλιέργειες
Καλλιέργειες
Προέλευση
Προέλευση
Στοιχεία κλειδιά
Στοιχεία κλειδιά
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΌΣ
Το βόριο συμμετέχει στη μετατροπή των νιτρικών σε αμινοξέα, και ενισχύει το πάχος και την αντοχή των κυτταρικών μεμβρανών
ΑΝΆΠΤΥΞΗ
Το βόριο παίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών. Επομένως, είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των κυττάρων και των ιστών των φυτών.
ΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑ
Το βόριο συμβάλλει στην καλύτερη γονιμότητα, επειδή συμμετέχει στον σχηματισμό των αναπαραγωγικών κυττάρων (γύρη).
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗΣ
Το φυτό απορροφά το βόριο υπό μορφή διαλυτού βορικού υδροξειδίου στο εδαφικό διάλυμα, ανάλογα με την ποσότητα νερού που χρειάζεται για να εξισορροπήσει τις απώλειες από τη διαπνοή. Αναλόγως της ποσότητας διαλυμένου βορίου, η απορρόφηση είναι κυρίως παθητική. Η κινητική της απορρόφησης σχετίζεται με τη συγκέντρωση του βορίου στον ανερχόμενο χυμό. Εξαιτίας της έλλειψης εσωτερικής μετακίνησης συχνά συγκεντρώνεται περισσότερο βόριο στα παλαιότερα φύλλα παρά στα νεοσχηματισμένα.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΑ
Η διαθεσιμότητα του βορίου ποικίλλει ανάλογα με τα ανταλλάξιμα αποθέματα του εδάφους και επίσης ανάλογα με τις εποχιακές κλιματικές συνθήκες, όπως ο κίνδυνος έκπλυσης, η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους και οι φυσιολογικές ανάγκες των φυτών. Να σημειωθεί ότι ανάλογα με τη ριζοφυΐα και τα γενετικές ιδιαιτερότητες, η ποικιλία μπορεί να εμφανίσει διαφορετική ευαισθησία.
Το απόθεμα βoρίου προερχόμενο από το έδαφος σχετίζεται ξεκάθαρα με τον τύπο του εδάφους. Εάν το μητρικό πέτρωμα είναι μαγματικό, τότε περιέχει πολύ λίγο βόριο. Τα ιζηματογενή πετρώματα, καθώς και οι θάλασσες στις οποίες έχουν σχηματιστεί, είναι πλούσια σε βόριο. Το βόριο, όπως και το κάλιο, μπορεί να κατακρατηθεί από στρώματα αργίλου και να διαλυθεί με τον ρυθμό απορρόφησης-εκρόφησης ανάλογα με την εναλλασσόμενη υγρασία του εδάφους. Υπάρχουν, επίσης, μηχανισμοί αποκλεισμού, είτε μέσω του σιδήρου και του αργιλίου σε όξινο περιβάλλον είτε μέσω του ασβεστίου σε αλκαλικό περιβάλλον. Εκτός από αυτούς τους φυσικοχημικούς μηχανισμούς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εισροές οργανικής ύλης ανανεώνουν με φυσικό τρόπο τα επίπεδα του βορίου στο έδαφος. Στις αρόσιμες καλλιέργειες χωρίς οργανικό λίπασμα πρέπει να χρησιμοποιείται εξ ορισμού βόριο με τη χρήση χημικών βοριούχων λιπασμάτων για να αντισταθμιστούν οι εξαγωγές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
 • nutrient very sensible icon

  ΠΟΛY

 • nutrient very fairly icon

  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • nutrient very moderately icon

  ΜΕΤΡΙΑ

B
Sugar Beet
Durum Wheat
Σιτάρι
Καρότο
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Λάχανο
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Μηδική
Corn (silage)
Corn (grain)
Πεπόνι
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Πατάτες
Grassland
Salad
Σόγια
Tobacco
Τομάτα
Ηλίανθος

Πίνακας ευαισθησίας & Συμπτώματα

Η έλλειψη του βορίου στα φυτά προκαλεί χλώρωση, παραμόρφωση ή νέκρωση μερών του φυτού.

Δόσεις & Ανάγκες

Το βορικό οξύ είναι ένα ισχυρό βακτηριοκτόνο που χρησιμοποιείται κυρίως στην επεξεργασία του ξύλου. Ακόμη και στις απαιτητικές καλλιέργειες, όπως η ελαιοκράμβη, η υπερβολική ποσότητα μπορεί να καταστρέψει τη σοδειά. Σε επίπεδο οικοσυστήματος, το βόριο ελέγχεται στα υδατικά συστήματα, εξαιτίας της τοξικής του επίπτωσης στην αναπαραγωγή των ψαριών.

Απαιτείται ένας πολύπλοκος γεωλογικός κύκλος για τη συγκέντρωση βορίου, κάτι που εξηγεί τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν μικρά αποθέματα βορίου στον πλανήτη. Ο μηχανισμός λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια: αρχικά μια μεγάλη καθίζηση σε έναν εσωτερικό θύλακα από τον οποίο το βόριο απελευθερώνεται σε φουμαρόλες, και στη συνέχεια κρυσταλλοποίηση, με την επαναδιαλυτοποίηση και τη συγκέντρωση σε ένα ζεστό, εσωτερικό υδάτινο σώμα που υπόκειται σε εξάτμιση. Το βόριο κατακάθεται στον βαθύτερο σημείο, δεσμευμένο είτε σε ασβέστιο είτε σε νάτριο. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν οι μορφές του βορικού ασβεστίου ή του βορικού νατρίου αντίστοιχα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ
Επομένως, η πρόκληση για τη βιομηχανία είναι να παρασκευάσει ένα έτοιμο προς χρήση σκεύασμα με το σωστό επίπεδο διαλυτότητας για θρεπτική αποτελεσματικότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή που είναι επιζήμια. Η Borealis L.A.T χρησιμοποιεί δύο μεθόδους παρασκευής: η μία αποτελείται από τη διαλυτοποίηση του βορίου με ένα οξύ και στη συνέχεια την τοποθέτησή του σε ένα οργανικό μόριο για να προστατευθεί από τη γενικά γρήγορη υποβάθμιση και η δεύτερη μέθοδος είναι η μικροκονιοποίηση για τη διασφάλιση της σταδιακής εισχώρησης του στα φύλλα.
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ

Η μέθοδος εξαγωγής με καυτό νερό είναι σχετικά καθιερωμένη. Μπορούμε να ορίσουμε τα παρακάτω κατώτατα όρια:

 • Σε ασβεστώδη εδάφη, η ελάχιστη περιεκτικότητα είναι 0,8 ppm
 • Σε εδάφη με ουδέτερο pH, η ελάχιστη περιεκτικότητα είναι 0,6 ppm
 • Σε όξινα εδάφη, η ελάχιστη περιεκτικότητα είναι 0,4 ppm
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΟΥΣΊΑ
Ένα μεγάλο μέρος του διαλυτού βορίου προέρχεται από οργανική ύλη. Επομένως, η χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη περιορίζει την πιθανότητα ύπαρξης αφομοιώσιμου βορίου στο εδαφικό διάλυμα. Περιεκτικότητα μικρότερη από 1,8% σε οργανική ύλη συνιστά υψηλό κίνδυνο έλλειψης.
ΥΦΉ
Η άργιλος τείνει να δεσμεύει το βόριο και έτσι κατακρατείται στα στρώματα. Ωστόσο, μπορεί εύκολα να απελευθερωθεί. Σε αργιλώδη εδάφη, η δυνατότητα απελευθέρωσης είναι αυξημένη. Αντιθέτως, σε αμμώδη εδάφη που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε άργιλο, το βόριο δεν κατακρατείται και υφίσταται έκπλυση.
ΚΛΊΜΑ
Οι περίοδοι βροχόπτωσης προκαλούν έκπλυση του βορίου. Αντιθέτως, οι περίοδοι ξηρασίας αποτρέπουν τη διαλυτοποίηση του βορίου. Περιοχές με έντονο φωτισμό μειώνουν τη διαθεσιμότητα του βορίου.
pH
Είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν την ικανότητα αφομοίωσης του βορίου. Αυτή μειώνεται όταν το pH του εδάφους αυξάνεται και επιδεινώνει τις ελλείψεις. Σε pH μεγαλύτερο από 6,5 προκαλείται μείωση της ικανότητας αφομοίωσης του βορίου. Η ασβέστωση σε όξινα εδάφη προκαλεί αποκλεισμό του στοιχείου.