COMPLEX 15/15/15 +15SO3

Το COMPLEX 15/15/15 +15SO3 είναι ένα αποτελεσματικό συμπύκνωμα των κύριων θρεπτικών συστατικών.
Υπόδειξη για την εφαρμογή: Σύνθεση κατάλληλη για καλλιέργειες με μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά (π.χ. δημητριακά, αραβόσιτος, ελαιοκράμβη), ιδίως σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε P και K.

COMPLEX 15/15/15 +15SO3

 • ταξινόμηση: 3,3-4,0 mm
 • ειδικό βάρος: 850-1100 kg/m³
 • Διατίθεται στις παρακάτω διαδικασίες:
  • διατίθεται χύδην, σε σάκο ή σε μεγάλο σάκο, κατόπιν συνεννόησης
Ρωτήστε για το προϊόν

Επισκόπηση

 • Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων αμέσως μετά τη λίπανση με άζωτο, τα θρεπτικά συστατικά εκπλένονται από το έδαφος;
 • Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μετά την εφαρμογή νιτρικού λιπάσματος;
 • Τι ποσότητα θρεπτικών συστατικών πρέπει να χορηγείται στην ελαιοκράμβη το φθινόπωρο;
 • Τι ποσότητα θείου ενδείκνυται για την ελαιοκράμβη;
 • Για τον αραβόσιτο είναι καλύτερη η παράπλευρη ή η επιφανειακή λίπανση;
 • Τι ποσότητα φωσφόρου πρέπει να εφαρμόζεται στον αραβόσιτο;
 • Τι ποσοστό του φωσφόρου είναι υδροδιαλυτό στα λιπάσματα NPK της Borealis L.A.T;
 • Πού μπορώ να αγοράσω τα λιπάσματα της Borealis L.A.T;
 • Ποια σύνθεση NP/NPK είναι καλύτερη για τη συμπλήρωση της κοπριάς πουλερικών;
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των λιπασμάτων complex NPK;
 • Ποια είναι η καλύτερη στιγμή για την εφαρμογή του φωσφόρου και του καλίου;
Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων αμέσως μετά τη λίπανση με άζωτο, τα θρεπτικά συστατικά εκπλένονται από το έδαφος;
Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, παίζουν σημαντικό ρόλο η διαμόρφωση του εδάφους και η ένταση της βροχόπτωσης. Στις επικλινείς περιοχές, οι μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα θα οδηγήσουν σε διάβρωση της ανώτατων στοιβάδων του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει απώλεια θρεπτικών συστατικών έως ένα βαθμό. Σε συνθήκες ομαλού, επίπεδου εδάφους δεν παρατηρείται απώλεια θρεπτικών συστατικών, ακόμη και εάν σημειωθεί βροχόπτωση μετά τη λίπανση.
Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μετά την εφαρμογή νιτρικού λιπάσματος;
Η εξάτμιση της αμμωνίας είναι μια απευθείας απώλεια αζώτου και ταυτόχρονα μια σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μέσω εξάτμισης της αμμωνίας διαφέρει σε κάθε λίπασμα ανάλογα με τη μορφή του αζώτου. Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι η ουρία ή η εναμμώνια νιτρική ουρία (UAN) προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια μέσω εξάτμισης, σε σύγκριση με το νιτρικό αμμώνιο ή το νιτρικό ασβεστο-αμμώνιο. Βάσει της επίσημης Ευρωπαϊκής Απογραφής Εκπομπών (EMEP 2013), η μέση τιμή του παράγοντα εκπομπών αμμωνίας από ουρία υπολογίζεται σε 20% στην αρόσιμη γη και τους λειμώνες, έναντι της μέσης απώλειας 2% που ισχύει για τα νιτρικά λιπάσματα. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επηρεάζεται, επίσης, από εδαφολογικούς, κλιματικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Τι ποσότητα θρεπτικών συστατικών πρέπει να χορηγείται στην ελαιοκράμβη το φθινόπωρο;
Πριν την έναρξη του χειμώνα, η ελαιοκράμβη πρέπει να έχει διάμετρο ρινικού λαιμού 1 cm και 10-12 φύλλα. Μέχρι αυτό το στάδιο, η καλλιέργεια έχει ήδη προσλάβει έως 60-80 kg N/ha και στα πιο προχωρημένα στάδια ανάπτυξης, η πρόσληψη υπερβαίνει τα 100kg N/ha. Το άζωτο που είναι διαθέσιμο στο έδαφος δεν επαρκεί για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, αφού η φθινοπωρινή λίπανση με 40-60 kg N/ha έχει αποδειχθεί ωφέλιμη. Σε σύγκριση με τη λίπανση αποκλειστικά με άζωτο, η εφαρμογή λιπασμάτων NPK με θείο (15/15/15 +7SO3+Zn, 14/10/20 +10SO3) παρουσιάζει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα.
Τι ποσότητα θείου ενδείκνυται για την ελαιοκράμβη;
Μια καλλιέργεια με απόδοση 4 tons/ha προσλαμβάνει έως 32 kg S/ha μέσω του σπόρου, σε σύγκριση με 56 kg S/ha που προσλαμβάνει ολόκληρο το φυτό. Δεδομένου ότι το θείο σπάνια πλέον διατίθεται στην ατμόσφαιρα και η ανοργανοποίηση του θείου πραγματοποιείται πολύ αργά (σε θερμοκρασίες εδάφους περίπου 12 C°), συνιστάται η θειούχος λίπανση της τάξης των 30 έως 40 kg S/ha. Το θείο μπορεί να χορηγηθεί με λιπάσματα NPK και λιπάσματα N+S με περιεκτικότητα σε θείο, τόσο το φθινόπωρο όσο και την άνοιξη.
Για τον αραβόσιτο είναι καλύτερη η παράπλευρη ή η επιφανειακή λίπανση;
Η συγκεκριμένη ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Η αλήθεια είναι ότι στα βαριά, πηλώδη υπεδάφη, τα οποία θερμαίνονται αργά την άνοιξη, η παράπλευρη λίπανση είναι πιο αποδοτική. Στις θερμές περιοχές ή τις χρονιές όπου η ανάπτυξη είναι πολύ γρήγορη και πρώιμη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών την άνοιξη, καθώς και στα εδάφη με ικανοποιητική περιεκτικότητα σε φώσφορο, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις. Όταν εφαρμόζεται επιφανειακή λίπανση, ο αραβόσιτος συχνά αντιδρά με ένα ριζικό σύστημα διευρυμένης διακλάδωσης, σε σύγκριση με τα φυτά όπου έχει εφαρμοστεί παράπλευρη λίπανση. Τις χρονιές με πολύ ξηρούς θερινούς μήνες, οι καλλιέργειες με καλύτερο ριζικό σύστημα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα υπόγεια ύδατα και, κατά συνέπεια, καταγράφουν υψηλότερες αποδόσεις.
Τι ποσότητα φωσφόρου πρέπει να εφαρμόζεται στον αραβόσιτο;
Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στον αγρό τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι είναι πιο αποδοτική η φωσφορική λίπανση στην ίδια ποσότητα με αυτή που αφαιρέθηκε μαζί με τη συγκομιδή. Οι ποσότητες φωσφόρου που προαναφέρθηκαν και σπάνια εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Για καλλιέργειες αραβόσιτου με αποδόσεις 11 tons/ha (ξηρά ύλη), η εφαρμογή φωσφόρου με αναλογία 80 - 90 kg P2O5/ha είναι δοκιμασμένη με καλά αποτελέσματα.
Τι ποσοστό του φωσφόρου είναι υδροδιαλυτό στα λιπάσματα NPK της Borealis L.A.T;
Το 80% του φωσφόρου που περιέχεται στα λιπάσματα NP και NPK τα οποία παράγονται στις εγκαταστάσεις μας στο Λιντς είναι υδροδιαλυτό, το οποίο σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δρουν άμεσα και είναι αποτελεσματικά. Για ακριβή στοιχεία, ανατρέξτε στα συνοδευτικά έντυπα των προϊόντων μας.
Πού μπορώ να αγοράσω τα λιπάσματα της Borealis L.A.T;
Τα προϊόντα της Borealis L.A.T διατίθενται στα αποθηκευτικά μας κέντρα, από τους συνεργαζόμενους εμπόρους και σε διάφορους συνεταιρισμούς. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Borealis L.A.T στην περιοχή σας.
Ποια σύνθεση NP/NPK είναι καλύτερη για τη συμπλήρωση της κοπριάς πουλερικών;
Η κοπριά πουλερικών περιέχει φωσφόρο σε αναλογία 5 kg/m³ περίπου και κάλιο σε αναλογία 3 kg/m³ περίπου, οπότε είναι μια κοπριά με βάση το κάλιο. Ιδανικά συμπληρώματα θρεπτικών συστατικών είναι οι συνθέσεις με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε φώσφορο, όπως το 14/10/20 ή το 24/10 (με υψηλή χορήγηση καλίου).
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των λιπασμάτων complex NPK;
Τα λιπάσματα Complex NPK περιέχουν όλες τις μακροθρεπτικές ύλες (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) σε έναν κόκκο, πάντοτε στην ίδια αναλογία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί πολύ πιο ομοιόμορφη διανομή των θρεπτικών συστατικών σε σύγκριση με τα λιπάσματα που αναμειγνύονται μεταξύ τους. Τα λιπάσματα Complex NPK περιέχουν, επίσης, το μεγαλύτερο μέρος του φωσφόρου σε υδροδιαλυτή μορφή, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα φυτά στην έναρξη της περιόδου βλάστησης.
Ποια είναι η καλύτερη στιγμή για την εφαρμογή του φωσφόρου και του καλίου;
Γενικά, η εφαρμογή του φωσφόρου και του καλίου πρέπει να γίνεται πριν τη σπορά ή σε πολύ αρχικό στάδιο της βλάστησης, καθώς τα φυτά χρειάζονται αυτά τα θρεπτικά συστατικά πριν την αρχική περίοδο της ανάπτυξής τους.