COMPLEX 20/20 +7SO3

Το COMPLEX 20/20 +7SO3 περιέχει τα τρία θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για το σωστό ξεκίνημα μιας καλλιέργειας.
Υπόδειξη για την εφαρμογή: Η σύνθεσή του είναι κατάλληλη για καλλιέργειες σιτηρών και οσπρίων, καθώς και για άλλες φυλλώδεις καλλιέργειες (τσάι) σε εδάφη με επαρκή περιεκτικότητα σε κάλιο.

COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

 •                    
 • ταξινόμηση: 3,3-4,1 mm
 • ειδικό βάρος: 1050 kg/m³
 • Διατίθεται στις παρακάτω διαδικασίες:
  • διατίθεται χύδην, σε σάκο ή σε μεγάλο σάκο, κατόπιν συνεννόησης
Ρωτήστε για το προϊόν

Επισκόπηση

 • Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων αμέσως μετά τη λίπανση με άζωτο, τα θρεπτικά συστατικά εκπλένονται από το έδαφος;
 • Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μετά την εφαρμογή νιτρικού λιπάσματος;
 • Για τον αραβόσιτο είναι καλύτερη η παράπλευρη ή η επιφανειακή λίπανση;
 • Τι ποσότητα φωσφόρου πρέπει να εφαρμόζεται στον αραβόσιτο;
 • Τι ποσοστό του φωσφόρου είναι υδροδιαλυτό στα λιπάσματα NPK της Borealis L.A.T;
 • Πού μπορώ να αγοράσω τα λιπάσματα της Borealis L.A.T;
 • Ποια σύνθεση NP/NPK είναι καλύτερη για τη συμπλήρωση της κοπριάς βοοειδών;
 • Ποια σύνθεση NP/NPK είναι καλύτερη για τη συμπλήρωση της κοπριάς χοίρων;
 • Ποια σύνθεση NP/NPK είναι καλύτερη για τη συμπλήρωση της κοπριάς πουλερικών;
Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων αμέσως μετά τη λίπανση με άζωτο, τα θρεπτικά συστατικά εκπλένονται από το έδαφος;
Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, παίζουν σημαντικό ρόλο η διαμόρφωση του εδάφους και η ένταση της βροχόπτωσης. Στις επικλινείς περιοχές, οι μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα θα οδηγήσουν σε διάβρωση της ανώτατων στοιβάδων του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει απώλεια θρεπτικών συστατικών έως ένα βαθμό. Σε συνθήκες ομαλού, επίπεδου εδάφους δεν παρατηρείται απώλεια θρεπτικών συστατικών, ακόμη και εάν σημειωθεί βροχόπτωση μετά τη λίπανση.
Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μετά την εφαρμογή νιτρικού λιπάσματος;
Η εξάτμιση της αμμωνίας είναι μια απευθείας απώλεια αζώτου και ταυτόχρονα μια σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μέσω εξάτμισης της αμμωνίας διαφέρει σε κάθε λίπασμα ανάλογα με τη μορφή του αζώτου. Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι η ουρία ή η εναμμώνια νιτρική ουρία (UAN) προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια μέσω εξάτμισης, σε σύγκριση με το νιτρικό αμμώνιο ή το νιτρικό ασβεστο-αμμώνιο. Βάσει της επίσημης Ευρωπαϊκής Απογραφής Εκπομπών (EMEP 2013), η μέση τιμή του παράγοντα εκπομπών αμμωνίας από ουρία υπολογίζεται σε 20% στην αρόσιμη γη και τους λειμώνες, έναντι της μέσης απώλειας 2% που ισχύει για τα νιτρικά λιπάσματα. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επηρεάζεται, επίσης, από εδαφολογικούς, κλιματικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Για τον αραβόσιτο είναι καλύτερη η παράπλευρη ή η επιφανειακή λίπανση;
Η συγκεκριμένη ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Η αλήθεια είναι ότι στα βαριά, πηλώδη υπεδάφη, τα οποία θερμαίνονται αργά την άνοιξη, η παράπλευρη λίπανση είναι πιο αποδοτική. Στις θερμές περιοχές ή τις χρονιές όπου η ανάπτυξη είναι πολύ γρήγορη και πρώιμη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών την άνοιξη, καθώς και στα εδάφη με ικανοποιητική περιεκτικότητα σε φώσφορο, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις. Όταν εφαρμόζεται επιφανειακή λίπανση, ο αραβόσιτος συχνά αντιδρά με ένα ριζικό σύστημα διευρυμένης διακλάδωσης, σε σύγκριση με τα φυτά όπου έχει εφαρμοστεί παράπλευρη λίπανση. Τις χρονιές με πολύ ξηρούς θερινούς μήνες, οι καλλιέργειες με καλύτερο ριζικό σύστημα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα υπόγεια ύδατα και, κατά συνέπεια, καταγράφουν υψηλότερες αποδόσεις.
Τι ποσότητα φωσφόρου πρέπει να εφαρμόζεται στον αραβόσιτο;
Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στον αγρό τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι είναι πιο αποδοτική η φωσφορική λίπανση στην ίδια ποσότητα με αυτή που αφαιρέθηκε μαζί με τη συγκομιδή. Οι ποσότητες φωσφόρου που προαναφέρθηκαν και σπάνια εξασφαλίζουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Για καλλιέργειες αραβόσιτου με αποδόσεις 11 tons/ha (ξηρά ύλη), η εφαρμογή φωσφόρου με αναλογία 80 - 90 kg P2O5/ha είναι δοκιμασμένη με καλά αποτελέσματα.
Τι ποσοστό του φωσφόρου είναι υδροδιαλυτό στα λιπάσματα NPK της Borealis L.A.T;
Το 80% του φωσφόρου που περιέχεται στα λιπάσματα NP και NPK τα οποία παράγονται στις εγκαταστάσεις μας στο Λιντς είναι υδροδιαλυτό, το οποίο σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δρουν άμεσα και είναι αποτελεσματικά. Για ακριβή στοιχεία, ανατρέξτε στα συνοδευτικά έντυπα των προϊόντων μας.
Πού μπορώ να αγοράσω τα λιπάσματα της Borealis L.A.T;
Τα προϊόντα της Borealis L.A.T διατίθενται στα αποθηκευτικά μας κέντρα, από τους συνεργαζόμενους εμπόρους και σε διάφορους συνεταιρισμούς. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Borealis L.A.T στην περιοχή σας.
Ποια σύνθεση NP/NPK είναι καλύτερη για τη συμπλήρωση της κοπριάς βοοειδών;
Η κοπριά βοοειδών περιέχει μια μικρή ποσότητα φωσφόρου, αλλά έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, το οποίο σημαίνει ότι το καλύτερο συμπλήρωμα θα ήταν ένα λίπασμα NP με βάση το φώσφορο, όπως το 18/25 ή το 20/20.
Ποια σύνθεση NP/NPK είναι καλύτερη για τη συμπλήρωση της κοπριάς χοίρων;
Η κοπριά χοίρων περιέχει περίπου 3,5 kg/m³ τόσο φωσφόρο όσο και κάλιο. Εάν εφαρμοστεί κοπριά χοίρων με αναλογία 20 kg/m³ πριν την καλλιέργεια, ιδανικό συμπλήρωμα θα ήταν ένα αζωτούχο λίπασμα με βάση το NPK, όπως το COMPLEX 20/8/8 ή το VARIO 21/7/7.
Ποια σύνθεση NP/NPK είναι καλύτερη για τη συμπλήρωση της κοπριάς πουλερικών;
Η κοπριά πουλερικών περιέχει φωσφόρο σε αναλογία 5 kg/m³ περίπου και κάλιο σε αναλογία 3 kg/m³ περίπου, οπότε είναι μια κοπριά με βάση το κάλιο. Ιδανικά συμπληρώματα θρεπτικών συστατικών είναι οι συνθέσεις με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε φώσφορο, όπως το 14/10/20 ή το 24/10 (με υψηλή χορήγηση καλίου).