AN 33,5 N

Το AN 33,5 N έχει υψηλή συγκέντρωση σε άζωτο και είναι πλούσιο σε νιτρικό άζωτο, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο.
Υπόδειξη για την εφαρμογή: Καλύπτει τις ανάγκες όλων καλλιεργειών σε άζωτο.

AN 33,5 N

 •  
 • ταξινόμηση: D50 = 3,3 mm
 • ειδικό βάρος: 900 kg/m³
 • Διατίθεται στις παρακάτω διαδικασίες:
  • 600kg BigBag
Ρωτήστε για το προϊόν

Επισκόπηση

 • Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων αμέσως μετά τη λίπανση με άζωτο, τα θρεπτικά συστατικά εκπλένονται από το έδαφος;
 • Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μετά την εφαρμογή νιτρικού λιπάσματος;
 • Ποιο αζωτούχο λίπασμα ενδείκνυται για την όψιμη λίπανση των δημητριακών;
 • Ποια μορφή αζώτου ενδείκνυται για την πρώτη εαρινή λίπανση των δημητριακών;
 • Πόσος χρόνος πρέπει να μεσολαβεί ανάμεσα στην ασβέστωση και την εφαρμογή ορυκτών αζωτούχων λιπασμάτων;
 • Πού μπορώ να αγοράσω τα λιπάσματα της Borealis L.A.T;
 • Οι συστάσεις N-Pilot ενδείκνυνται για όλα τα λιπάσματα N;
 • Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι στην έκπλυση νιτρικών;
 • Ποια λιπάσματα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη NUE (αποδοτικότητα χρήσης αζώτου);
Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων αμέσως μετά τη λίπανση με άζωτο, τα θρεπτικά συστατικά εκπλένονται από το έδαφος;
Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, παίζουν σημαντικό ρόλο η διαμόρφωση του εδάφους και η ένταση της βροχόπτωσης. Στις επικλινείς περιοχές, οι μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα θα οδηγήσουν σε διάβρωση της ανώτατων στοιβάδων του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει απώλεια θρεπτικών συστατικών έως ένα βαθμό. Σε συνθήκες ομαλού, επίπεδου εδάφους δεν παρατηρείται απώλεια θρεπτικών συστατικών, ακόμη και εάν σημειωθεί βροχόπτωση μετά τη λίπανση.
Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μετά την εφαρμογή νιτρικού λιπάσματος;
Η εξάτμιση της αμμωνίας είναι μια απευθείας απώλεια αζώτου και ταυτόχρονα μια σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα μέσω εξάτμισης της αμμωνίας διαφέρει σε κάθε λίπασμα ανάλογα με τη μορφή του αζώτου. Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι η ουρία ή η εναμμώνια νιτρική ουρία (UAN) προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια μέσω εξάτμισης, σε σύγκριση με το νιτρικό αμμώνιο ή το νιτρικό ασβεστο-αμμώνιο. Βάσει της επίσημης Ευρωπαϊκής Απογραφής Εκπομπών (EMEP 2013), η μέση τιμή του παράγοντα εκπομπών αμμωνίας από ουρία υπολογίζεται σε 20% στην αρόσιμη γη και τους λειμώνες, έναντι της μέσης απώλειας 2% που ισχύει για τα νιτρικά λιπάσματα. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επηρεάζεται, επίσης, από εδαφολογικούς, κλιματικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Ποιο αζωτούχο λίπασμα ενδείκνυται για την όψιμη λίπανση των δημητριακών;
Για την όψιμη λίπανση συνιστάται η εφαρμογή νιτρικού αζώτου άμεσης δράσης όπως το NAC. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντική η επιλογή της σωστής χρονικής στιγμής. Κατά το στάχυασμα, το φυτό του σίτου περνά πολύ σύντομα από το στάδιο ανάπτυξης EC 39 (φύλλο σημαία σε πλήρη ανάπτυξη) στο EC 55 (το μέσον της ανάπτυξης ταξιαρχιών). Η εφαρμογή της ουρίας πρέπει να γίνεται νωρίς, κατά την περίοδο του φύλλου σημαία, καθώς η μετατροπή της ουρίας διαρκεί μερικές ημέρες. Εναλλακτικά, η εφαρμογή του λιπάσματος NAC είναι πιο αποτελεσματική τόσο σε επίπεδο αποδόσεων όσο και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες λόγω της άμεσης δράσης του νιτρικού. Αν πρέπει να επηρεαστεί μόνο η πρωτεΐνη, συνίσταται εφαρμογή λιπάσματος NAC αμέσως πριν το στάχυασμα.
Ποια μορφή αζώτου ενδείκνυται για την πρώτη εαρινή λίπανση των δημητριακών;
Για το ξεκίνημα της βλάστησης, είναι σημαντική η εφαρμογή υδροδιαλυτών λιπασμάτων άμεσης δράσης. Σε αυτή την εποχή του χρόνου, η θερμοκρασία του εδάφους είναι ακόμη χαμηλή, οπότε ενδείκνυται το νιτρικό άζωτο. Η επίδραση της ουρίας αυτή την περίοδο είναι πολύ αργή και μη ελεγχόμενη.
Πόσος χρόνος πρέπει να μεσολαβεί ανάμεσα στην ασβέστωση και την εφαρμογή ορυκτών αζωτούχων λιπασμάτων;
Η απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα παρατηρείται μετά από λίπανση σε τιμές pH άνω του 9. Το ανθρακικό ασβέστιο έχει μέγιστη τιμή pH f 7,5, το οποίο σημαίνει ότι η λίπανση μπορεί να γίνει αμέσως μετά την ασβέστωση χωρίς να υπάρχει απώλεια αζώτου στην ατμόσφαιρα. Όταν εφαρμόζεται διαλυτός άνυδρος ασβέστης, θα πρέπει να γίνει είτε προετοιμασία του εδάφους ανάμεσα στην ασβέστωση και τη λίπανση είτε συλλογή των υλικών καθίζησης.
Πού μπορώ να αγοράσω τα λιπάσματα της Borealis L.A.T;
Τα προϊόντα της Borealis L.A.T διατίθενται στα αποθηκευτικά μας κέντρα, από τους συνεργαζόμενους εμπόρους και σε διάφορους συνεταιρισμούς. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Borealis L.A.T στην περιοχή σας.
Οι συστάσεις N-Pilot ενδείκνυνται για όλα τα λιπάσματα N;
Το N-Pilot χρησιμοποιείται στα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης και του φύλλου σημαία. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες των φυτών και περιλαμβάνει ακριβή σύσταση για το άζωτο. Η λίπανση πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά τη μέτρηση, το οποίο σημαίνει ότι ενδείκνυνται αζωτούχα λιπάσματα που περιέχουν νιτρικά και δρουν άμεσα για την κάλυψη των αναγκών των φυτών τη δεδομένη χρονική περίοδο.
Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι στην έκπλυση νιτρικών;
Η έκπλυση νιτρικών παρατηρείται όταν το έδαφος είναι κορεσμένο με νερό και οι νιτρικές ενώσεις παρασύρονται πάνω από τη ζώνη των ριζών λόγω της διήθησης του βρόχινου νερού ή της διάβρωσης. Η έκπλυση νιτρικών πραγματοποιείται ανεξάρτητα από την πηγή του αζώτου. Στη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, δεν παρατηρείται έκπλυση. Η μεγαλύτερη απώλεια νιτρικών στο νερό σημειώνεται εκτός της περιόδου βλάστησης τον χειμώνα. Ο γενικός στόχος, λοιπόν, είναι να ελαχιστοποιηθεί η συγκέντρωση νιτρικών στο έδαφος στο τέλος της περιόδου καλλιέργειας. Η έκπλυση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μέσω της Βέλτιστης Γεωργικής Πρακτική.
Ποια λιπάσματα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη NUE (αποδοτικότητα χρήσης αζώτου);
Το άζωτο είναι απαραίτητο για καλή απόδοση και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ποιότητα των δημητριακών. Τα νιτρικά λιπάσματα, όπως αυτά που διαθέτει η Borealis L.A.T, διασφαλίζουν υψηλή NUE επειδή το νιτρικό δεν παρέχεται σε πτητική μορφή. Όλα τα θρεπτικά συστατικά αξιοποιούνται στην καλλιέργεια. Με την αύξηση της αποδοτικότητας των λιπασμάτων μπορεί να μειωθεί η δοσολογία χωρίς να μειωθεί η ποσότητα και η ποιότητα των καλλιεργειών. Επίσης, μπορεί να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση της καλλιέργειας και να περιοριστεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του αζώτου.