ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
1881
Start of superphosphate production in Moustiers, France- Rosier founded by Alfred Rosier
1885
Start of superphosphate production in Moustiers, France- Rosier founded by Alfred Rosier
1890
Start of superphosphate production in Moustiers, France- Rosier founded by Alfred Rosier
2003
1880
Start of superphosphate production in Moustiers, France- Rosier founded by Alfred Rosier
2014
1880
Start of superphosphate production in Moustiers, France- Rosier founded by Alfred Rosier
PRESENT