Η Borealis πιστή στη Δεοντολογία

Επιχειρείν με βάση τα πρότυπα δεοντολογίας

Η αφοσίωση της Borealis στο επιχειρείν με βάση τα πρότυπα δεοντολογίας έχει τις ρίζες της στις θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας:

  • Ευθύνη,
  • Σεβασμός,
  • Υπέρβαση
  • και Nimblicity™ – οι οποίες διέπουν όλες τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η Borealis αποδέχεται την ευθύνη της να τηρεί και να προάγει τις αξίες της διεθνούς κοινότητας, ιδίως την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να εφαρμόζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργασιακά πρότυπα στις λειτουργίες και την εφοδιαστική της αλυσίδα. Η Borealis έχει θεσπίσει ένα εκτεταμένο σύστημα διακυβέρνησης με βάση τη δεοντολογία, το οποίο ορίζει σαφώς τα πρότυπα και τις κατευθυντήρες οδηγίες.
Στόχος του εν λόγω συστήματος είναι η αποτροπή των μη αποδεκτών συμπεριφορών. Η πολιτική μηδενικής ανοχής που εφαρμόζει η Borealis για τη διαφθορά δεν δέχεται εξαιρέσεις και οι παραβιάσεις επισύρουν πειθαρχικά μέτρα.

Η αφοσίωση της Borealis στη δεοντολογία εκτείνεται πέραν των εργαζομένων της – όλοι οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές και οι διανομείς της Borealis είναι επίσης υποχρεωμένοι να τηρούν τις αρχές δεοντολογίας της εταιρείας.

Πολιτική δεοντολογίας

Η Πολιτική δεοντολογίας της Borealis, η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, θέτει τους κανόνες συμπεριφοράς που αναμένονται από τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους διανομείς και τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς εταίρους της,

Η πολιτική αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, την αποτροπή της δωροδοκίας, καθώς και τις γενικές αρχές ανταγωνισμού της εταιρείας.

Οι κατευθυντήρες οδηγίες διατίθενται σε διάφορες γλώσσες και υπάρχει δυνατότητα λήψης.

Πρεσβευτές δεοντολογίας

Για τη διευκόλυνση και υποστήριξη της εφαρμογής και ευαισθητοποίησης επί της Πολιτικής δεοντολογίας της Borealis, έχει αναπτυχθεί ένα διευρυμένο δίκτυο Πρεσβευτών δεοντολογίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου έχει παρουσία η Borealis, σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε όλες τους κουλτούρες στην εταιρεία.
Οι Πρεσβευτές δεοντολογίας συμβάλλουν στην έναρξη και διατήρηση της ευαισθητοποίησης στα ζητήματα δεοντολογίας της εταιρείας μέσω τακτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον ρόλο τους στην οργανωτική δομή και τη θέση τους στην ιεραρχία. Επίσης, βοηθούν και υποστηρίζουν τους εργαζόμενους στη λήψη σωστών αποφάσεων όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με διλήμματα.

Μηχανισμός καταγγελιών και παραπόνων

Η αναφορά ανήθικων συμπεριφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διάφορων καναλιών, όπως με ενημέρωση ενός Ιεραρχικού Προϊσταμένου ή ενός Υπευθύνου Δεοντολογίας της Borealis. Το «QuestionLine» (γραμμή ερωτήσεων) είναι ένα εργαλείο αναφοράς δυσλειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, χάρη στο οποίο οι εργαζόμενοι και οι ενδιαφερόμενοι εκτός εταιρείας μπορούν να αναφέρουν με απόλυτη εμπιστευτικότητα τις ανήθικες συμπεριφορές ή/και να υποβάλλουν τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους.

Κάθε προειδοποίηση που λαμβάνεται καταχωρείται, αξιολογείται, τεκμηριώνεται και διερευνάται προτού ληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες.

Λήψη του αρχείου pdf στην αγγλική γλώσσα