Βραβευμένες παραγωγικές μονάδες στο Λιντς

Η Borealis Agrolinz Melamine GmbH, η αδερφή εταιρεία της Borealis L.A.T, κατόρθωσε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις της στο Λιντς κατά σχεδόν 60% τα έτη 1990-2010, παρά τα αρκετά αυξημένα επίπεδα παραγωγής. Συνολικά, η ενεργειακή απόδοση αυξήθηκε κατά 20% περίπου το διάστημα 2001-2010.

Στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Αυστρία υποχρεώθηκε να μειώσει τα επίπεδα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 13% τα έτη 1990-2008 και από το 2012 έως σήμερα. Η πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που θέσπισε το Υπουργικό Συμβούλιο της Αυστρίας το 2002, ορίζει τους στόχους και τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών. Με βάση τις συνθήκες που ίσχυαν το 1990, η βιομηχανία της Αυστρίας έπρεπε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον ένα εκατομμύριο τόνους, παρά την ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων παραγωγής. Η προγραμματισμένη συμμετοχή στο σύστημα εμπορίας ρύπων της ΕΕ το 2005 επιφύλασσε τεράστιες προκλήσεις για τις εταιρείες εντάσεως ενέργειας. Είναι αναγκασμένες είτε να επενδύσουν σε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, είτε να εξαγοράσουν πρόσθετες ποσοστώσεις εκπομπών.

Το ιλαρυντικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως για ιατρικούς σκοπούς και στη βιομηχανία τροφίμων όπως, για παράδειγμα, ως προωθητικό στα δοχεία σαντιγί. Το ιλαρυντικό αέριο είναι ασφαλές για τον άνθρωπο κατά την πέψη του. Ταυτόχρονα, όμως, το ιλαρυντικό αέριο είναι και αέριο του θερμοκηπίου και, μάλιστα, 310 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα.

Επενδύουμε στην Προστασία του περιβάλλοντος

Πιο σημαντικές είναι οι επενδύσεις που έχουμε κάνει στον τομέα της παραγωγής νιτρικού οξέος. Κατά την παραγωγή νιτρικού οξέος, δημιουργείται ιλαρυντικό αέριο ως ανεπιθύμητο υποπροϊόν της οξείδωσης. Το 2003, η Borealis Agrolinz Melamine GmbH εξόπλισε μία από τις εγκαταστάσεις της με μια νέα τεχνολογία της Uhde, η πρώτη που χρησιμοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις παραγωγής νιτρικού οξέος. Η τεχνολογία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ιλαρυντικού αερίου και τις πρόσθετες μειώσεις εκπομπών NOx από 90 ppm σε μηδενικά επίπεδα. Το 2009, μια νέα τεχνολογία εγκαταστάθηκε σε μια δεύτερη μονάδα παραγωγής νιτρικού οξέος, η οποία οδήγησε επίσης σε μείωση 98% των εκπομπών της μονάδας.

Και τα δύο έργα υλοποιήθηκαν σε οικειοθελή βάση. Και τα δύο έργα έθεσαν νέα πρότυπα στην πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μονάδες παραγωγής νιτρικού οξέος. Τα δύο μεγάλα αυτά βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος έτυχαν δημόσιας αναγνώρισης όταν η πόλη του Λιντς απένειμε το περιβαλλοντικό βραβείο, Linzer IRIS 2009, στη συγκεκριμένη μονάδα.