Βιωσιμότητα και Συνάφεια της Υπεύθυνης Φροντίδας της Borealis L.A.T

Felderbegehung
Salpetersäureanlage

Η λίπανση επιδρά πολύ περισσότερο στην ανάλυση του κύκλου ζωής από άλλα βιομηχανικά προϊόντα, καθώς η γεωργία επηρεάζει όλες τις πλευρές της φύσης. Το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: Γίνεται με βιώσιμο τρόπο; Είναι σημαντικό να έχουμε ολοκληρωμένη οπτική: Δεν είναι μόνο η επίδραση σε κάθε εκτάριο αρόσιμης γης που μετράει, αλλά και η επίδραση στον άνθρωπο και τη φύση σε παγκόσμια κλίμακα.

Συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη

 

Η γεωργία με σύγχρονες μεθόδους θρέφει τον πλανήτη. Το 48% του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα τρέφεται χάρη στη χρήση ορυκτών λιπασμάτων. Έως το 2030, η παγκόσμια ζήτηση για δημητριακά θα αυξηθεί κατά επιπλέον 50%. Οι πρόσθετοι αυτοί όγκοι μπορούν να επιτευχθούν με την εφαρμογή της υπερσύγχρονης τεχνολογίας λίπανσης. Στόχος μας είναι η αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών με βιώσιμο τρόπο.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 

Στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση της λίπανσης με βάση την ορθή γεωργική πρακτική ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του κλίματος και η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Αυτός είναι ο λόγος που η Borealis καθιέρωσε ένα νέο πρότυπο λιπασμάτων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Διαφύλαξη της ποιότητας του νερού και του εδάφους

 

Προάγουμε την ορθή γεωργική πρακτική με ειδικά εργαλεία, όπως το N-Tester ή πλάνες λίπανσης.

Λειτουργούμε προληπτικά

 

Εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας με δοκιμές στον αγρό και μοιραζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη μας στις επιδείξεις στον αγρό, στις εμπορικές εκθέσεις και μέσω τακτικής αποστολής ενημερωτικών δελτίων, προάγοντας την ορθή γεωργική πρακτική μέσω των λιπασμάτων της Borealis L.A.T.

Έμφαση στη βιοποικιλότητα

 

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις γεωργικές μεθόδους, ώστε να διαφυλάσσεται η βιοποικιλότητα ακόμη και μέσω της συμβατικής γεωργίας. Για παράδειγμα, συμβουλεύουμε τους αγρότες πώς να χρησιμοποιούν τα λιπάσματα με οικολογικό τρόπο.
Ακόμη και η συμβατική γεωργία μπορεί να βοηθήσει στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, καθώς απαιτούνται μικρότερες εκτάσεις αρόσιμης γης. Όπως προκύπτει από μια επιστημονική έρευνα1 για την επίδραση της εντατικής και βιολογικής γεωργίας στη βιοποικιλότητα, η βιολογική γεωργία θα πρέπει να αγγίζει τα επίπεδα του 87% της απόδοσης της εντατικής γεωργίας προκειμένου να επιτύχει το ίδιο επίπεδο βιοποικιλότητας, εάν η γη που περισσεύει επιστρέφεται στη φύση. Αυτό ισχύει γιατί μέσω της βιολογικής γεωργίας επιτυγχάνεται μόλις το 30-70% της απόδοσης της συμβατικής γεωργίας, ανάλογα με την περιοχή και την τοποθεσία.

1 Hodgson, Kunin, et al., Comparing organic farming and land sparing: optimizing yield and butterfly populations at a landscape scale. in: Ecology Letters (2010) 13: 1358-1367