Προφίλ εταιρείας

Η BOREALIS L.A.T, ως 100% θυγατρική της Borealis AG και μέρος του Ομίλου Borealis, κατέχει ηγετική θέση στη διανομή λιπασμάτων και τεχνικών προϊόντων αζώτου. Ξεκινώντας από τα κεντρικά γραφεία στο Λιντς, το δίκτυο διανομής της Borealis L.A.T εκτείνεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό έως τη Μαύρη Θάλασσα. Εννέα θυγατρικές της βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη: Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τσεχία, Ελλάδα και Ουγγαρία. Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό πωλήσεών της στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία εξυπηρετεί τόσο την Borealis L.A.T όσο και τους πελάτες της.

Χάρη στο διευρυμένο της δίκτυο, η Borealis L.A.T γίνεται ο τοπικός σας συνεργάτης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.