ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
 • ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
  crop soil texture
  Μετρίως βαρέα εδάφη, μη κορεσμένα σε νερό
 • ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  crop temperature icon
  Ανάπτυξη από τους 4°C
 • pH
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ crop pH value
  Ανεκτικό στα ελαφρώς όξινα έως ελαφρώς αλκαλικά εδάφη, βέλτιστο pH: 7,0
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ crop rainfall value
  τουλάχ. 500-600 l/m2
 • ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ crop vernalisation
  30-60 ημέρες στους 3-5°C
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
  crop density
  Ανάλογα με την ημερομηνία και την ποικιλία 40-60 σπόροι/m²
 • ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ
  crop seeding depth
  2-3cm
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ
Η ελαιοκράμβη ευδοκιμεί, όπως και το σιτάρι, σε βαριά εδάφη και με pH-εδάφους που να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το ουδέτερο. Λόγω της ισχυρής κεντρικής ρίζας, είναι κατάλληλο για πολλές τοποθεσίες, ακόμα και για τις τοποθεσίες με ξηρότερο και ελαφρύτερο έδαφος. Η ελαιοκράμβη χρειάζεται 500-600 mm βροχής και συγκεντρωτική θερμοκρασία 2600°C, για βέλτιστη παραγωγή. Η χορήγηση επαρκών ποσοτήτων καλίου το φθινόπωρο εξισορροπεί τις αντίξοες συνθήκες του παγετού.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Υψηλότερες απαιτήσεις σε κάλιο από τα δημητριακά
 • Απαιτεί χορήγηση επαρκών ποσοτήτων ασβέστου
 • 3-4 kg/στρέμμα (7,5-10 kg SO3) θείου για την πρώτη δόση, την άνοιξη
 • Μην ξεχνάτε τη λίπανση με βόριο!
Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ - ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την επιτυχημένη συγκομιδή της ελαιοκράμβης είναι η ιδανική σπορά. Η καλή προετοιμασία της σποροκλίνης, η βέλτιστη πυκνότητα σποράς (40-60 σπόροι/m² ανάλογα με την ποικιλία και τον χρόνο σποράς), η σωστές ημερομηνίες καλλιέργειας (15 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου) αποτελούν τη βάση για την επιτυχημένη έναρξη ανάπτυξης. Τα υβρίδια τείνουν να σπέρνονται αργότερα και πιο αραιά (40 σπόροι/m²).


Πολλοί παράγοντες συντείνουν στην επίτευξη της βέλτιστης παραγωγής. Η αμειψισπορά, η πυκνότητα σποράς, η ικανότητα διαπέρασης του εδάφους από το ρίζωμα (η ελαιοκράμβη υποφέρει ιδιαίτερα από την συμπίεση του εδάφους και τα ύψη βροχών) και η βέλτιστη κατανομή των θρεπτικών στοιχείων και βροχής είναι εξίσου σημαντικές. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή παραγωγή, η φυτοπροστασία των φυτών της ελαιοκράμβης έχει ιδιαίτερη σημασία.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ related desktop image ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ related tablet image ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Η βέλτιστη παροχή θρεπτικών στοιχείων στην ελαιοκράμβη
Χάρη στη μακρά περίοδο βλάστησης και την τεράστια μάζα που σχηματίζεται, η ελαιοκράμβη απορροφά μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που πρέπει να παρέχονται μέσω του εδάφους και του λιπάσματος. Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη είναι σημαντικά υψηλότερες από την απόληψη λόγω συγκομιδής. Για υψηλή παραγωγή, η αναπλήρωση N από το έδαφος το φθινόπωρο συνήθως δεν επαρκεί. Η φθινοπωρινή λίπανση υποστηρίζει τον σχηματισμό αποδοτικών φυτών. Εάν χρησιμοποιηθεί κοπριά, αυτό πρέπει να γίνει πριν από την καλλιέργεια. Η χρήση χημικών λιπασμάτων συνιστάται από το στάδιο των 4 φύλλων. Ο «υποσιτισμός» κατά την έναρξη της ανάπτυξης υποστηρίζει την επιμήκυνση της κύριας ρίζας της ελαιοκράμβης. Η βέλτιστη τροφοδοσία με φώσφορο είναι σημαντική για τον σχηματισμό του υδατανθράκων. Την άνοιξη, όταν οι τιμές pH και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, η έλλειψη γίνεται αμέσως ορατή, μέσω του μωβ χρωματισμού των φύλλων, λόγω της συμπίεσης του εδάφους και του κορεσμού σε νερό. Ένα βασικό κύριο θρεπτικό στοιχείο για την ελαιοκράμβη είναι το θείο. 1 kg θείου (2,5 kg SO3) επηρεάζει τον μετασχηματισμό 10 kg αζώτου. Η έλλειψή του συχνά προκαλεί σοβαρή προσβολή από παράσιτα που τρέφονται από τις, τότε ατελώς σχηματισμένες, πρωτεϊνικές ενώσεις. Η χορήγησή του διασφαλίζεται με τη χρήση ενός λιπάσματος NPK με θείο το φθινόπωρο και ενός λιπάσματος N+S την άνοιξη. Η ελαιοκράμβη χρειάζεται ασβέστιο, σε ποσότητες περίπου πενταπλάσιες έως οχταπλάσιες από τα δημητριακά. Η άνυδρη άσβεστος (με χαμηλό pH) ή η μεικτή άσβεστος (με ελαφρώς όξινο pH) έχουν αποδειχθεί κατάλληλες για καλλιέργεια. Τα ασβεστούχα λιπάσματα που περιέχουν θείο (για παράδειγμα, τα γυψούχα λιπάσματα ή τα λιπάσματα ανθρακικής ασβέστου με θείο) θα ήταν επίσης κατάλληλα την άνοιξη. Για τις ποσοτικές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται οι ποσότητες απόληψης.
Ποσότητες απόληψης χειμερινής ελαιοκράμβης

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΣΡΟΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

N

70

43

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

P2O5

14.6

12.5

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

K2O

25.1

8.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

MgO

4.3

3.5

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

SO3

18

7.1

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

TE

500-1000g/ha boron (B), splitted and combined with pesticides in autumn and spring; 15-25g/ha molybdenum (Mo)

Ο πίνακας απεικονίζει την πρόσληψη και την απομάκρυνση ανά τόνο παραγωγής σπόρων ελαιοκράμβης. Σύμφωνα με αυτόν, η ελαιοκράμβη χρειάζεται κυρίως άζωτο, κάλιο και θείο. Πρέπει επίσης να προσδίδεται φώσφορος και μαγνήσιο, σε κατάλληλες ποσότητες. Παράδειγμα: Μια σοδειά ελαιοκράμβης 400 κιλών/στρέμμα απορροφά περίπου 28 kg N/στρέμμα. Εάν μια ορισμένη ποσότητα αναπλήρωσης N απορροφηθεί από το έδαφος (για παράδειγμα 8 kg N/στρέμμα), τότε θα χρειαστεί να προστεθούν άλλα 20 kg N/στρέμμα, με τη χρήση ενός λιπάσματος. Από τη σοδειά συγκομιδής, θα αποληφθούν από τον αγρό 172 kg N/στρέμμα.
Η σωστή στρατηγική λίπανσης της χειμερινής ελαιοκράμβης
Η ελαιοκράμβη χρειάζεται τη χορήγηση θρεπτικών στοιχείων σε στάδια. Συνεπώς, καλό είναι να χορηγείται σε δόσεις, σε τουλάχιστον τρεις περιόδους.
Η ελαιοκράμβη αποδίδει παραγωγή από μεμονωμένα φυτά με ισχυρές ρίζες, όχι ιδιαίτερα πλούσια φθινοπωρινή ανάπτυξη (διάμετρος αυχένα ρίζας > 1 cm και 8-12 φύλλα), απρόσκοπτη και πλούσια εαρινή ανάπτυξη μεταξύ βλαστήσεων και έναρξης της ανθοφορίας και αρμονική χορήγηση θρεπτικών στοιχείων και νερού, από την έναρξη της ανθοφορίας έως την ολοκλήρωση της ωρίμανσης.

Οι παράμετροι παραγωγής στην ελαιοκράμβη
• Αριθμός φυτών/m²
• Αριθμός λοβών/φυτό
• Αριθμός σπόρων/λοβό
• Βάρος σπόρων (συνολικό μεικτό βάρος)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ related desktop image ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ related tablet image ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Φθινοπωρινή λίπανση

Φθινοπωρινή λίπανση image

Πρώτη εφαρμογή την άνοιξη

Πρώτη εφαρμογή την άνοιξη image

Δεύτερη εφαρμογή την άνοιξη

Δεύτερη εφαρμογή την άνοιξη image

Φθινοπωρινή λίπανση

Φθινοπωρινή λίπανση - η σημαντικότερη λίπανση Η ελαιοκράμβη ήδη χρειάζεται τη χορήγηση του ενός τρίτου των θρεπτικών στοιχείων το φθινόπωρο. Η συνολική ποσότητα φωσφόρου και καλίου μπορεί να χορηγείται το φθινόπωρο, αλλά η μέγιστη δοσολογία αζώτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3-4 kg N/στρέμμα. Όλες οι παράμετροι παραγωγής (άνθη στους πλευρικούς βλαστούς) έχουν ήδη διαμορφωθεί το φθινόπωρο. Στη βέλτιστη περίπτωση, το φυτό αποτελείται από 8-12 φύλλα πριν από την περίοδο της χειμερίας νάρκης (διάμετρος αυχένα ρίζας >1 cm) τα οποία χρησιμεύουν ως όργανο αναγέννησης ώστε το φυτό να αρχίσει να αναπτύσσεται το συντομότερο δυνατό, την άνοιξη. Η καλή αντοχή κατά τον χειμώνα διασφαλίζεται με τη χορήγηση επαρκών ποσοτήτων καλίου. Η ελαιοκράμβη μπορεί επίσης να λιπανθεί το φθινόπωρο με άζωτο, αλλά η μέγιστη δοσολογία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3-4 kg N/στρέμμα, επίσης ανάλογα με την προηγούμενη καλλιέργεια και τον χρόνο σποράς. Εάν τα κατάλοιπα της συγκομιδής της προηγούμενης καλλιέργειας δεν έχουν ακόμα αποδομηθεί, το έδαφος συχνά δεν μπορεί να χορηγήσει επαρκές άζωτο. Μόνο η υπερβολική χρήση κοπριάς ή ακατάλληλα υψηλού ρυθμού εφαρμογών χημικών λιπασμάτων θα καταλήξει σε υπερβολική ανάπτυξη των έρριζων υποκειμένων, η οποία θα οδηγήσει στην ανύψωση του κώνου βλάστησης του φυτού και, συνεπώς, σε μεγάλο περιορισμό της αντοχής του κατά τον χειμώνα.

Πρώτη εφαρμογή την άνοιξη

Λίπανση την άνοιξη, κατά την έναρξη της βλάστησης Η χορήγηση της πρώτης δόσης κατά την έναρξη της βλάστησης χρησιμοποιείται για την αναγέννηση του ρόδακα των φύλλων και τονώνει το ήδη διαμορφωμένο φύλλωμα και την ανθοφορία των φυτών στον κώνο βλάστησης. Επιπλέον του σχηματισμού μπουμπουκιών στα παραβλαστήματα, υποστηρίζει την ανάπτυξη σε μήκος του κυρίως βλαστού και τη συνακόλουθη διακλάδωση των φυτών. Τα έρριζα υποκείμενα χαμηλής ανάπτυξης, με λιγότερα από 6 φύλλα απαιτούν βελτιωμένη λίπανση, ενώ τα ζωηρά αναπτυγμένα φυτά έχουν ήδη προσλάβει μεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων το φθινόπωρο και, συνεπώς, λιπαίνονται ήπια. Σε κάθε περίπτωση: η χορήγηση ενός λιπάσματος με άζωτο + θείο έχει μεγαλύτερη απόδοση από τη λίπανση μόνο με άζωτο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να χορηγηθεί καθόλου λίπασμα το φθινόπωρο, μπορεί να γίνει αναπλήρωση την άνοιξη, με την εφαρμογή ενός λιπάσματος NPK. Τα επίπεδα χορήγησης N κατά την έναρξη της βλάστησης, εξαρτάται από την κατάσταση ανάπτυξης των φυτών ελαιοκράμβης. Ένα απόθεμα έρριζων υποκειμένων 30 φυτών/m², με 12 φύλλα και διάμετρο αυχένα ρίζας 15 mm, έχουν ήδη απορροφήσει 10-13 kg N/στρέμμα, ενώ τα φυτά με 8 φύλλα και πάχος αυχένα ρίζας 10 mm έχουν απορροφήσει περισσότερα από 4-5 kg N/στρέμμα, με την ίδια πυκνότητα υποκειμένων. Για τα υποκείμενα χαμηλής ανάπτυξης, η εαρινή λίπανση θα είναι σημαντικά ισχυρότερη, καθώς καλύτερα αποτελέσματα λίπανσης αποδίδει πρώτη εαρινή εφαρμογή 8-10 kg N/στρέμμα. Τα καλώς αναπτυγμένα υποκείμενα πρέπει να λαμβάνουν 5-7 kg N/στρέμμα, ως δόση έναρξης.

Δεύτερη εφαρμογή την άνοιξη

Δόση κατά την έναρξη της επιμήκυνσης Κατά την έναρξη της επιμήκυνσης, στα τέλη Μαρτίου, πρέπει να γίνεται η δεύτερη και τελευταία εαρινή λίπανση. Έτσι τονώνεται η ανάπτυξη των πλευρικών βλαστών σε μήκος. Διασφαλίζεται η τροφοδοσία αζώτου κατά την ανθοφορία και τη συνεπακόλουθη καρποφορία, έτσι ώστε να σχηματίζεται ισχυρή δομή λοβών και σπόρων. Έως την ανθοφορία, τα έρριζα υποκείμενα ελαιοκράμβης απορροφούν περίπου 75% της συνολικής ποσότητας αζώτου. Καθώς δεν αναμένεται να γίνει αξιόλογη αναπλήρωση με τις ακόμα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο έδαφος, η δεύτερη δόση θα πρέπει να χορηγείται κατά την κυρίως βλάστηση, πριν την εμφάνιση της ανθοφορίας, όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-25 cm. Το ύψος της τελευταίας λίπανσης με άζωτο εξαρτάται από την ποσότητα που είχε χορηγηθεί προηγουμένως. Τα έρριζα υποκείμενα που έχουν αναπτυχθεί επαρκώς κατά τη διάρκεια του χειμώνα και, συνεπώς, λιπαίνονται ήπια, προσλαμβάνουν την κυρίως ποσότητα αζώτου την άνοιξη, στη δεύτερη δόση. Ωστόσο, την άνοιξη, τα υποανεπτυγμένα ή όψιμα λιπαινόμενα υποκείμενα λαμβάνουν περίπου τα 2/3 της ποσότητας του N την άνοιξη και το 1/3 του N στη δεύτερη δόση. Ιδιαίτερα σημαντική εδώ είναι η χορήγηση επαρκούς ποσότητας καλίου, οπότε τα φυτά προσλαμβάνουν περίπου 7 kg/εκτάριο καλίου καθημερινά, συνεπώς, σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό να υφίσταται ήδη η κατάλληλη ποσότητα καλίου στο έδαφος.