ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
 • ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
  crop soil texture
  Μετρίως βαρέα εδάφη, μη κορεσμένα σε νερό
 • ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  crop temperature icon
  Ανάπτυξη από θερμοκρασία εδάφους 8°
 • pH
  ΗΛΙΑΝΘΟΣ crop pH value
  Ανεκτικό στα ελαφρώς όξινα έως ελαφρώς αλκαλικά εδάφη, βέλτιστο pH: 7,0
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
  ΗΛΙΑΝΘΟΣ crop rainfall value
  τουλάχ. 250 l/m2
 • ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΗΛΙΑΝΘΟΣ crop vernalisation
  -
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
  crop density
  Ανάλογα με την ημερομηνία και την ποικιλία 6-7 σπόροι/m²
 • ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ
  crop seeding depth
  2-3 cm
ΗλΙανθος
Ο ηλίανθος ευνοούνται σε μέτρια πηλώδη εδάφη, με επαρκή αναπλήρωση θρεπτικών στοιχείων και ικανότητα αποθήκευσης νερού. Επίσης, έχουν καλή ανεκτικότητα σε πηλώδη, αμμώδη εδάφη και ελαφρύτερα εδάφη – σε αυτή την περίπτωση, οι επαρκείς βροχοπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η κεντρική ρίζα μπορεί να διαπεράσει το έδαφος σε αρκετά μέτρα βάθος, προς αναζήτηση θρεπτικών στοιχείων και αποθεμάτων νερού. Ωστόσο, μετά την ανάπτυξη των ηλίανθων, αυτά τα αποθέματα συχνά εξαντλούνται. Ο ηλίανθος ευδοκιμεί σε κλίμα αμπελιού και χρειάζεται ζέστη και τις απαραίτητες καιρικές συνθήκες για να ωριμάσει το φθινόπωρο. Με τις ποικιλίες πρώιμης ωρίμανσης, πολλές παραδοσιακές περιοχές αρόσιμης καλλιέργειας αναπτύσσονται πλέον μακριά από τις οινοπαραγωγικές περιοχές. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντείνουν σε αυτό είναι ότι ο καιρός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς ομίχλες το φθινόπωρο. Η ωρίμανση του αραβόσιτου με δείκτη ωρίμανσης γύρω στο FAO 250-270 μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Λίπανση με άζωτο σε εφάπαξ δόση
 • Διασφάλιση χορήγησης επαρκών ποσοτήτων φωσφόρου
 • 3 kg θείου/στρέμμα (7,5 kg SO3/στρέμμα)
 • Έχετε υπ΄ όψιν την ευαισθησία στα χλωριούχα άλατα
 • Επαρκής εφοδιασμός με βόριο από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης
Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
-

Οι ηλίανθοι καλλιεργούνται ως ραβδωτές ποικιλίες για πτηνοτροφές και για αποφλοίωση, ενώ οι μαύρες ποικιλίες για εξαγωγή ελαίου. Η καλλιέργεια γίνεται ως μονή σπορά, με αποστάσεις μεταξύ σειρών 70 cm. Οι 6-7 σπόροι/m² σχηματίζουν πλήρη έρριζα υποκείμενα. Εντωμεταξύ, χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά υβρίδια.


Για τον ηλίανθο, εστιάζουμε κυρίως στη βλάστηση, την ωρίμανση και τη συγκομιδή. Μεταξύ αυτών των φάσεων, η καλλιέργεια είναι εύκολη και χωρίς απαιτήσεις. Με εξαίρεση τη σποροαπολύμανση και τα ζιζανιοκτόνα, χρησιμοποιείται ελάχιστη προστασία των φυτών. Στις αντίστοιχες καταστάσεις μολύνσεων, οι μυκητολογικές προσβολές αποτρέπονται με τη χρήση μυκητοκτόνων. Σχεδόν πάντοτε διασπέρνονται πέλετ κατά την ανάπτυξη. Το φάγωμα των λαγών κατά την καθυστερημένη ανάπτυξη των νεαρών φυτών και των πτηνών με τα σχεδόν ώριμα άνθη είναι σημαντικοί επιβλαβείς παράγοντες.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ related desktop image ΗΛΙΑΝΘΟΣ related tablet image ΗΛΙΑΝΘΟΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Οι ηλίανθοι χρειάζονται θρεπτικά στοιχεία
Οι ηλίανθοι, όπως όλες οι ελαϊούχες καλλιέργειες, χρειάζονται αντίστοιχα καλή λίπανση με φωσφόρο, επιπλέον της χορήγησης αζώτου. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείπεται το κάλιο και το θείο. Ο φωσφόρος δεν είναι σημαντικός μόνο για την ανάπτυξη, αλλά ενσωματώνεται στους σπόρους και παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό της ενέργειας και την παραγωγή ελαίου. Οι ηλίανθοι χρειάζονται κάλιο για την παροχή νερού και την ενσωμάτωσή του στους σπόρους. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος παραμένει στο στέλεχος, συνεπώς είναι διαθέσιμο για την επόμενη σοδειά που θα καλλιεργηθεί στον αγρό. Αν η λίπανση με κάλιο γίνεται αποκλειστικά στη φάση απόληψης και έχει γίνει προηγούμενη λίπανση το φθινόπωρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίπασμα που να περιέχει χλωριούχα άλατα. Για ποσότητες λίπανσης που υπερβαίνουν το όριο απόληψης και για τις δόσεις που χορηγούνται την άνοιξη, προτιμώνται οπωσδήποτε τα λιπάσματα που περιέχουν θεϊκό κάλιο και θείο , καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριούχα άλατα επηρεάζει αρνητικά την επακόλουθη περιεκτικότητα του σπόρου σε έλαιο. Η λίπανση με NPK τύπους με βάση το θειικό κάλιο διασφαλίζει ταυτόχρονα την κάλυψη των αναγκών σε θείο 3-4 kg S/στρέμμα (7,5-10 kg SO3). Οι ηλίανθοι χρειάζονται επαρκή ποσότητα βορίου έως το στάδιο της ανάπτυξης των νεαρών φυτών. Εκτός από τα σύνθετα λιπάσματα που περιέχουν βόριο, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν διαφυλλικά λιπάσματα που περιέχουν βόριο.
Ρυθμοί απόληψης των ηλίανθων

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΣΡΟΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

N

45

24

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

P2O5

16

12

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

K2O

16

10.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

TE

Boron: Soil fertilization 1.2kg/ha Boron: Foliar fertilization 300-500g/ha

Ο πίνακας απεικονίζει την πρόσληψη και την απομάκρυνση ανά τόνο παραγωγής σπόρων ηλίανθου. Οι ηλίανθοι χρειάζονται κυρίως άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Ωστόσο, πρέπει επίσης να προσδίδεται θείο, μαγνήσιο και βόριο, σε κατάλληλες ποσότητες. Παράδειγμα: Μια σοδειά σπόρων ηλίανθου 300 κιλών/στρέμμα απορροφά 13,5 kg N/στρέμμα. Εάν μια ορισμένη ποσότητα αναπλήρωσης N απορροφηθεί από το έδαφος (για παράδειγμα 7kg N/στρέμμα), τότε θα χρειαστεί να προστεθούν 6,5kg N/στρέμμα, με τη χρήση ενός λιπάσματος. Μέσω της συγκομιδής, θα αποληφθούν από τον αγρό 7,2kg N/στρέμμα.
Λίπανση των ηλίανθων
Οι ηλίανθοι χρειάζεται να λαμβάνουν τα θρεπτικά στοιχεία συγκεντρωμένα, έως τον σχηματισμό των ανθέων. Αργότερα, το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών στοιχείων απλώς ανακατανέμονται στο εσωτερικό του φυτού ή χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση του νερού (κάλιο).
Το σύνολο της λίπανσης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την καλλιέργεια των ηλίανθων
Το φορτίο αζώτου στη λίπανση των ηλίανθων συνήθως εφαρμόζεται πριν από την καλλιέργεια. Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία παρουσιάζονται κατά την πρώτη φάση της ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να γίνουν εφαρμογές σε πολλαπλές δόσεις. Τα λιπάσματα με φωσφόρο και κάλιο εφαρμόζονται επίσης απευθείας κατά την καλλιέργεια, με τη χρήση λιπασμάτων NPK που περιέχουν θείο ή έως το φθινόπωρο ή τις αρχές της άνοιξης.

Η ασβέστωση, ως προετοιμασία του εδάφους θα πρέπει επίσης να γίνεται το βέλτιστο το φθινόπωρο ή στις αρχές της άνοιξης.
Ποσότητες 1.500 kg CaO/στρέμμα - καλύτερα με τη μορφή ανθρακικού ασβεστίου, προκειμένου να μην χορηγείται βόριο, δεν πρέπει να υπερκαλύπτονται.

Οι παράμετροι παραγωγής των ηλίανθων:
• αριθμός φυτών/m²
• αριθμός σπόρων στο άνθος
• βάρος σπόρων σε χιλιάδες

Ο σχηματισμός της σοδειάς παραγωγής προκύπτει από τη βέλτιστη κατανομή περίπου 6-7 φυτών ανά m² και την ανάπτυξη ενός αντίστοιχα ανθεκτικού, αλλά και σταθερού, μίσχου και φυλλώματος. Για τον σκοπό αυτόν, η χορήγηση 5-6,5 kg N/στρέμμα αζώτου συνήθως επαρκεί, επίσης για φύλαξη έρριζων υποκειμένων και για την αποτροπή της ευαισθησίας στις μυκητιάσεις. Το πλούσιο ριζικό σύστημα μπορεί να έχει ακραία πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, ειδικότερα σε πλούσια χουμικά εδάφη.
ΗΛΙΑΝΘΟΣ related desktop image ΗΛΙΑΝΘΟΣ related tablet image ΗΛΙΑΝΘΟΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Μία εφαρμογή την άνοιξη

Μία εφαρμογή την άνοιξη image

Μία εφαρμογή την άνοιξη

Εφάπαξ χορήγηση του συνόλου των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία Ο ηλίανθος χρειάζεται τα θρεπτικά στοιχεία συγκεντρωμένα κατά την έναρξη της ανάπτυξης. Συνεπώς, βέλτιστη τεχνική είναι η λίπανση πριν τη σπορά. Το σύνολο των απαιτούμενων θρεπτικών στοιχείων μπορεί να χορηγηθεί σε μία εφάπαξ δόση. Η λίπανση με άζωτο γίνεται σε μέτριες ποσότητες σε σύγκριση με τον ρυθμό απόληψης, προκειμένου να αποφευχθούν τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ιδιαίτερα κατάλληλα είναι τα λιπάσματα με άζωτο και θείο, με άζωτο και φωσφόρο, τα λιπάσματα NPK ή τα λιπάσματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλωριούχα άλατα. Συνεπώς, για τους ηλίανθους, καθώς είναι ελαϊοδοτικά φυτά, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χορήγηση βορίου.