• ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
  crop soil texture
  βαθύ, χουμικό πηλώδες έδαφος ή πηλώδες αμμώδες έδαφος, μη κορεσμένο σε νερό
 • ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  crop temperature icon
  προκαλούνται ζημιές λόγω των χαμηλών χειμερινών θερμοκρασιών και των όψιμων παγετών, η ζέστη επηρεάζει αρνητικά το μέγεθος των καρπών
 • pH
  ΦΡΑΟΥΛΑ crop pH value
  ήπια όξινα εδάφη με τιμές pH 5,0-6,5 είναι ιδανικά
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
  ΦΡΑΟΥΛΑ crop rainfall value
  τουλάχ. 500 l/m2 με συχνή άρδευση
 • ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΦΡΑΟΥΛΑ crop vernalisation
  -
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
  crop density
  ανάλογα με την ποικιλία, τη διάρκεια της καλλιέργειας και τις σειρές του παρτεριού μονή σειρά: 3.500-4.500 φυτά/στρέμμα δύο σειρές 5.000-7.000 φυτά/στρέμμα
 • ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ
  crop seeding depth
  αυχένας της ρίζας ελαφρώς επάνω (νωπά φυτάρια) ή κάτω από το έδαφος (φυτάρια ψυγείου)
ΦρΑουλα
Οι ποικιλίες της φράουλας υποδιαιρούνται στις λεγόμενες «θερινές» ποικιλίες μονής ανθοφορίας και τις ποικιλίες επαναλαμβανόμενης ανθοφορίας («δεν εξαρτώνται από τη φωτοπερίοδο»). Για τις ποικιλίες επαναλαμβανόμενης ανθοφορίας, τα φυτά μπορούν, εάν το φως και οι θερμοκρασίες είναι εντάξει, να ανθοφορούν ολόκληρη τη χρονιά. Έτσι, δίνουν τη δυνατότητα καλλιέργειας φράουλας ολόκληρο τον χρόνο.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Υψηλότερες απαιτήσεις σε άζωτο την πρώτη χρονιά, για την ανάπτυξη των φυτών
 • καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων σε ελαφρώς όξινο περιβάλλον
 • χρησιμοποιείτε λιπάσματα χωρίς χλωριούχα άλατα ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλωριούχα άλατα
 • η χορήγηση καλίου είναι σημαντική
Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ – ΓΛΥΚΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟ
Τα χουμικά, βαθιά εδάφη είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια της φράουλας. Οι τοποθεσίες που είναι επιρρεπείς σε κορεσμό σε νερό και διατρέχουν τον κίνδυνο όψιμων παγετών πρέπει να αποφεύγονται. Η φράουλα δεν πρέπει να καλλιεργείται μετά από την πατάτα, την τομάτα, το ήμερο τριφύλλι, την ελαιοκράμβη και τους λειμώνες (σιδηροσκώληκας).

 Υπάρχουν 2 είδη υλικού φύτευσης για τη φράουλα:
- Νωπά φυτάρια (με γυμνό ρίζωμα ή με ριζόχωμα): Φύτευση: Μέσα Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου. Η φράουλα έχει μεγάλες ανάγκες σε τροφοδοσία νερού μετά την φύτευση και πρέπει να αρδεύεται. Ελαφρά χαμηλότερη, αλλά υψηλότερης ποιότητας και με όψιμη παραγωγή.

- Τα φυτάρια ψυγείου εκριζώνονται από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο και, στη συνέχεια, φυλάσσονται στους -1,5°C. Αποτελούνται μόνο από την καρδιά, το ρίζωμα και τα ριζίδια (χωρίς φύλλωμα). Περίοδος φύτευσης: Τέλη Μαρτίου – αρχές Ιουνίου.
Στον αγρό, οι φράουλες συνήθως φυτεύονται ως διετής καλλιέργεια, καθώς στη συνέχεια αυξάνεται σημαντικά το ενδεχόμενο ασθένειας.

ΦΡΑΟΥΛΑ related desktop image ΦΡΑΟΥΛΑ related tablet image ΦΡΑΟΥΛΑ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Η λίπανση της φράουλας διαφέρει κατά τα δύο έτη της καλλιέργειας
Προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις σε λίπασμα, συνιστάται, όπως συμβαίνει με όλες τις καλλιέργειες, να εκτελείται ανάλυση του εδάφους, σε βάθος 0-30 cm για τη φράουλα. Στις τοποθεσίες καλλιέργειας της φράουλας, ισχύουν στοχευόμενες τιμές 3 Nελάχ. κατά την περίοδο φύτευσης, την άνοιξη και την περίοδο μετά τη συγκομιδή, εάν πρόκειται να αλλάξει η καλλιέργεια την επόμενη χρονιά. Η στοχευόμενη τιμή είναι 6 kg N/στρέμμα και τις 3 περιόδους. Καθώς οι φράουλες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα άλατα, πρέπει να αποφεύγονται τα λιπάσματα που περιέχουν χλωριούχα άλατα και πρέπει να γίνονται πολλαπλές, μικρότερες εφαρμογές λιπάσματος. Λόγω του ήπια όξινου περιβάλλοντος, η πρόσληψη ιχνοστοιχείων όπως ο σίδηρος (Fe) και το μαγνήσιο (Mn) είναι δυνατό να είναι στο βέλτιστο. Οι φράουλες έχουν ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες σε κάλιο. Εκτός από την παραγωγή, το κάλιο ευθύνεται επίσης και για τη γεύση, λόγω της επίδρασης που έχει στα σάκχαρα και την ισορροπία οξέων του φυτού. Από την άποψη της ποσότητας, η λίπανσή τους βασίζεται στην τροφοδοσία του εδάφους και τις ποσότητες απόληψης.
Ποσότητες απόληψης για τις φράουλες

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΣΡΟΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

N

6

3

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

P2O5

2.2

0.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

K2O

8.5

2.8

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

MgO

1.2

0.6

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

TE

Boron (B), iron (Fe) and manganese (Mn) via foliar fertilisation

Ο πίνακας απεικονίζει πρόσληψη και απομάκρυνση ανά τόνο σοδειάς φράουλας. Σύμφωνα με αυτό, οι φράουλες χρειάζονται κυρίως άζωτο, κάλιο και ασβέστιο. Παράδειγμα: Μια σοδειά φράουλας 2 τόνων/στρέμμα προσλαμβάνει περίπου 12 kg N/στρέμμα. Εάν μια ορισμένη ποσότητα αναπλήρωσης N απορροφηθεί από το έδαφος (για παράδειγμα 3kg N/στρέμμα), τότε θα χρειαστεί να προστεθούν 9kg N/στρέμμα, με τη χρήση ενός λιπάσματος. Μέσω της συγκομιδής, θα αποληφθούν από τον αγρό 6 kg N/στρέμμα.
Το άζωτο προσδιορίζει την βλαστική ανάπτυξη
Οι φράουλες έχουν αυξημένες ανάγκες σε άζωτο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και του σχηματισμού των καρπών. Προτιμούν το νιτρική αμμωνία, το οποίο απορροφάται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης των βλαστών. Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών ή χαμηλού pH, το νιτρικό άζωτο προτιμάται από το φυτό. Είναι απαραίτητο να χορηγηθεί επαρκής τροφοδοσία για τον σχηματισμό της παραγωγής, αλλά η χορήγηση υπερβολικής ποσότητας αζώτου προκαλεί προβλήματα όπως υπερβολική ποσότητα παραβλαστημάτων, αυξημένη ευαισθησία σε ασθένειες ή αυξημένη ευαισθησία στο κρύο. Το άζωτο θα πρέπει πάντοτε να χορηγείται με τη μορφή επιφανειακής εφαρμογής, ενώ για τη βασική λίπανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί φωσφόρος, κάλιο και μαγνήσιο. Η λίπανση σε σειρές είναι βέλτιστη τεχνική για την εφαρμογή αζώτου, ειδικά για τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ γραμμών.
Ο φώσφορος είναι σημαντικά για την καλή ανάπτυξη των ριζών
Προκειμένου να ενεργοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η ανάπτυξη των ριζών, καλό είναι να γίνεται ενσωμάτωση φωσφόρου, είτε σε συνδυασμό με κάλιο είτε με τη μορφή λιπάσματος NPK, πριν την καρποφορία. Επιπλέον, η συμπεριφορά ανθοφορίας επηρεάζεται θετικά από τη χορήγηση επαρκούς ποσότητας φωσφόρου.
Το κάλιο ενάντια στο στρες
Το κάλιο είναι σημαντικό για την ωρίμανση και τον καλό χρωματισμό των καρπών και πρέπει να χορηγείται σε επαρκείς ποσότητες για τον περιορισμό των συμπτωμάτων του στρες που προκαλούνται από την ξηρασία και το κρύο.
Το ασβέστιο βελτιώνει την ποιότητα των καρπών
Συνιστώνται τακτικές εφαρμογές ασβεστίου (Ca), ιδιαίτερα σε αμμώδη εδάφη. Το ασβέστιο είναι υπεύθυνο για την διαμόρφωση των κυτταρικών τοιχωμάτων και, συνεπώς, για τη μεγαλύτερη αντοχή των καρπών. Αντίστοιχα, το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη βέλτιστη αντοχή στην τοξικότητα του νατρίου και τη μειωμένη ευαισθησία στο βοτρύτη. Η έλλειψη ασβεστίου περιορίζει τη διάρκεια ζωής των φυτών της φράουλας. Εκτός από αυτό, η χορήγηση επαρκών ποσοτήτων ασβεστίου υποστηρίζει τη δομή του εδάφους. Οι φράουλες είναι πολύ ευαίσθητες στην συμπίεση και τον κορεσμό σε νερό.
Μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
Η χορήγηση επαρκούς ποσότητας μαγνησίου (Mg) είναι σημαντική ως συστατικό της χλωροφύλλης για την φωτοσύνθεση, παρόμοια με τον χαλκό (Cu). Το μαγνήσιο και ο χαλκός επίσης παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των καρπών.


ΦΡΑΟΥΛΑ related desktop image ΦΡΑΟΥΛΑ related tablet image ΦΡΑΟΥΛΑ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Πρώτη εφαρμογή

Πρώτη εφαρμογή image

Δεύτερη εφαρμογή

Δεύτερη εφαρμογή image

Υδρολίπανση - η υδρολίπανση μέσω της άρδευσης είναι μια εναλλακτική τεχνική

Υδρολίπανση - η υδρολίπανση μέσω της άρδευσης είναι μια εναλλακτική τεχνική image

Πρώτη εφαρμογή

Βασικά θρεπτικά στοιχεία πριν από τη φύτευση Προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη της ρίζας και να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, συνιστάται να χορηγείται ένα μέρος του αζώτου, καθώς οι ποσότητες φωσφόρου, καλίου και μαγνησίου, μέσω ενός λιπάσματος NPK χωρίς χλωριούχα άλατα, με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, ακόμα και πριν από τη φύτευση.

Δεύτερη εφαρμογή

Συμπλήρωμα αζώτου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης Προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών σε άζωτο μερικές εβδομάδες μετά από τη φύτευση, η απαραίτητη ποσότητα αζώτου χορηγείται με επιφανειακή εφαρμογή. Ειδικά στην περίπτωση των ποικιλιών επαναλαμβανόμενης ανθοφορίας, το χορηγούμενο με λίπασμα άζωτο του φυτού πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο. Τα αζωτούχα λιπάσματα με βάση το νιτρικό άζωτο (NAC 27 N) είναι το μέσο επιλογής σε αυτή την περίπτωση. Τα ιχνοστοιχεία χορηγούνται σε υγρή μορφή, συνήθως συνδυασμένα με φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Υδρολίπανση - η υδρολίπανση μέσω της άρδευσης είναι μια εναλλακτική τεχνική

Καθώς οι φράουλες αφυδατώνονται εύκολα και αυτό προκαλεί σημαντικές απώλειες παραγωγής και ποιότητας, οι φράουλες αρδεύονται πολύ συχνά. Σε περίπτωση συνεχούς τροφοδοσίας νερού, μπορεί να γίνεται και συνεχής χορήγηση θρεπτικών στοιχείων, προσαρμοσμένων στην κατάσταση ανάπτυξης του φυτού, μέσω της άρδευσης. Καθώς οι φράουλες ευνοούνται περισσότερο σε εδάφη με αλατότητα 0,4-0,6 mS/cm, η περιεκτικότητα του διαλύματος λιπάσματος σε άλας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 mS/cm. Με κάλυψη με άχυρο ή εδαφοκάλυμμα, οι ανάγκες σε νερό μπορούν να περιοριστούν, με και χωρίς άρδευση. Τόσο ο σίδηρος (Fe) όσο και το μαγνήσιο (Mn) εμπλέκονται στη φωτοσύνθεση και τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Το βόριο (B) είναι σημαντικό για τη γονιμότητα της γύρης. Αυτά τα ιχνοστοιχεία μπορούν να προστεθούν κατά τη διάρκεια της υδρολίπανσης.