ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
 • ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
  crop soil texture
  μετρίως βαριά εδάφη, μη κορεσμένα σε νερό, ξηρική καλλιέργεια
 • ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  crop temperature icon
  6°C
 • pH
  ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ crop pH value
  ανεκτικό στα ελαφρώς όξινα έως ελαφρώς αλκαλικά εδάφη, βέλτιστο pH: 7,0
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
  ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ crop rainfall value
  240mm
 • ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ crop vernalisation
  -
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
  crop density
  Ανάλογα με την ημερομηνία και την ποικιλία 300-400 σπόροι/m²
 • ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ
  crop seeding depth
  2-4 cm
ΕαρινΟ κριθΑρι
Το εαρινό κριθάρι ευδοκιμεί στα μετρίως βαριά πηλώδη εδάφη, χωρίς προβλήματα στη δομή και με δυνατότητες χορήγησης επαρκών ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων και νερού, την άνοιξη. Σε ελαφρύτερα εδάφη, πρέπει να είναι εγγυημένη η χορήγηση κατάλληλων ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων και ο τακτική βροχή. Ωστόσο, το εαρινό κριθάρι έχει υψηλή αυτάρκεια σε νερό και μπορεί να αποδώσει την αντίστοιχη παραγωγή και στις άνυδρες περιοχές καλλιέργειας. Οι μέθοδοι καλλιέργειας με εξοικονόμηση νερού και οι προσαρμοσμένες ποικιλίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. Καθώς δεν εξαρτάται από τη φωτοπερίοδο, ο χρόνος καλλιέργειας του κριθαριού είναι μάλλον αδιάφορος ως προς με την ανάπτυξή του. Λόγω της σύντομης περιόδου βλάστησης και των σχετικά χαμηλών αναγκών του σε αθροιστική θερμότητα (1200°C) για την ωρίμανση, μπορεί επίσης να αναπτυχθεί και σε αγροτικές περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο και μη ιδανικές συνθήκες. Το εαρινό κριθάρι αποδίδει την καλύτερη παραγωγή σε καλά εδάφη, με ουδέτερη αντίδραση του εδάφους. Η οξείδωση και η έλλειψη ασβεστίου στο έδαφος, καθώς και οι υγρές συνθήκες καλλιέργειας θα περιορίσουν την παραγωγή.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Λίπανση κριθαριού βυνοποίησης με NPK σε μία δόση
 • Κατανομή της λίπανσης με N σε πολλαπλές εφαρμογές κατά την παραγωγή βρώσιμου κριθαριού και όταν υπάρχουν προσδοκίες υψηλής παραγωγής
 • Διασφαλίζετε τη χορήγηση φωσφόρου στη φάση του αδελφώματος
 • Η ασβέστωση είναι ιδιαίτερα σημαντική στα εδάφη με χαμηλό pH
Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
-
Κατά τη χρήση του εαρινού κριθαριού, γίνεται διάκριση μεταξύ του βρώσιμου κριθαριού και του κριθαριού βυνοποίησης. Υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και, συνεπώς, στις ανάγκες λίπανσης του κριθαριού. Εάν για το βρώσιμο κριθάρι χρειάζονται μεγάλοι σπόροι και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, για τους σκοπούς της ποτοποιίας χρειάζεται η χαμηλότερη δυνατή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και πολύ καλή ικανότητα βλάστησης για τη διαδικασία βυνοποίησης. Αναλόγως της έντασης της λίπανσης, η συμπεριφορά των ποικιλιών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται επαρκή μέτρα προστασίας των φυτών, για υψηλές παραγωγές.
ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ related desktop image ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ related tablet image ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία
Η λίπανση του κριθαριού με N είναι υψίστης σημασίας. Το εαρινό κριθάρι χρειάζεται κατάλληλο φορτίο αζώτου για την ανάπτυξη των βλαστών. Λόγω της ιδιαίτερα ταχείας ανάπτυξης την άνοιξη, σε σύγκριση με τα χειμερινά δημητριακά, όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα σε σύντομο διάστημα. Η χρήση σύνθετων λιπασμάτων, των οποίων τα θρεπτικά στοιχεία διαλύονται εύκολα και η εφαρμογή πριν την καλλιέργεια έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες τεχνικές. Ο φώσφορος επηρεάζει τη φάση του αδελφώματος και, συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την βέλτιστη πυκνότητα της σοδειάς (στόχος: ριζίδια βύνης με 550-800 στάχυα) άρα και για το ύψος της παραγωγής. Υπό συνθήκες ξηρικής καλλιέργειας και όταν τα εδάφη είναι ελαφρά, θα πρέπει ήδη να διασφαλίζεται επαρκής ποσότητα μαγγανίου κατά τη φάση του αδελφώματος. Το εαρινό κριθάρι αντιδρά με ιδιαίτερη ευαισθησία υπό αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να διασφαλίζεται βέλτιστη ποσότητα ασβεστίου, για την καλή δομή του εδάφους και την όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη αντίδραση, χωρίς οξειδωτικές επιδράσεις. Πρέπει, αν είναι δυνατόν, να γίνεται ασβέστωση του εδάφους πριν τη φύτευση εαρινού κριθαριού στην αμειψισπορά.
Ποσότητες αναγκών και απόληψης για το εαρινό κριθάρι

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΣΡΟΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

N

18

15

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

P2O5

7

6.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

K2O

12

5.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

MgO

1.6

1.3

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

SO3

3.5

2.9

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

TE

Manganese: 400-500g/ha

Ο πίνακας απεικονίζει την πρόσληψη και την απομάκρυνση ανά τόνο παραγωγής σπόρων εαρινού κριθαριού. Συνεπώς, το εαρινό κριθάρι χρειάζεται κυρίως λιπάσματα με περιεκτικότητα σε άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Ωστόσο, για την καλή ανάπτυξη χρειάζεται επίσης θείο, μαγνήσιο και, ειδικότερα, μαγγάνιο. Παράδειγμα: Μια σοδειά σπόρων εαρινού κριθαριού 600 κιλών/στρέμμα απορροφά 10,8 kg N/στρέμμα. Εάν άλλη μια ορισμένη ποσότητα απομακρυνθεί μεταγενέστερα από το έδαφος (π.χ. 3 kg N/στρέμμα), θα πρέπει και πάλι να χορηγηθούν 8 kg N/στρέμμα, με τη χρήση λιπάσματος. Μέσω της συγκομιδής, θα αποληφθούν από τον αγρό 9 kg N/στρέμμα.
Η λίπανση του εαρινού κριθαριού εξαρτάται από τη χρήση για την οποία προορίζεται
Το εαρινό κριθάρι χρειάζεται τη συγκεντρωτική χορήγηση των θρεπτικών στοιχείων έως τη βλάστηση των σταχυών. Πάνω από όλα, η παραγωγή του κριθαριού βυνοποίησης έχει ως στόχο την ανάπτυξη καλοσχηματισμένων σπόρων, αλλά και τη διατήρηση της χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.

Συνολική λίπανση του κριθαριού βυνοποίησης πριν την καλλιέργεια
Η συνολική ποσότητα αζώτου για το εαρινό κριθάρι βυνοποίησης μπορεί να προστεθεί πριν από την καλλιέργεια. Η μεγάλη ανάγκη για θρεπτικά στοιχεία υφίσταται κατά την πρώτη φάση της ανάπτυξης. Συνεπώς, η χορήγηση των λιπασμάτων τμηματικά απαιτείται μόνο όταν οι υπάρχουν απαιτήσεις υψηλής παραγωγής. Τα φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα είτε χρησιμοποιούνται απευθείας κατά την καλλιέργεια ως λιπάσματα NPK, πιθανώς ήδη ως φθινοπωρινή λίπανση είτε στις αρχές της άνοιξης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εδάφους, πρέπει να γίνεται ασβέστωση πριν την καλλιέργεια του εαρινού κριθαριού, το φθινόπωρο ή, το αργότερο, την άνοιξη. Ποσότητες CaO 100 kg/στρέμμα – κατά προτίμηση με τη μορφή ανθρακικού ασβεστίου, προκειμένου να εξουδετερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα οξέα, μπορούν να θεωρηθούν τιμή αναφοράς.

Οι παράμετροι παραγωγής του εαρινού κριθαριού:
• Αριθμός φυτών/m²
• αριθμός στελεχών με στάχυα ανά φυτό
• αριθμός σπόρων/σταχυών
• Συνολικό μεικτό βάρος.

Η καλή απόδοση προκύπτει από τον αρμονικό συνδυασμό καλής απόκρισης του αγρού, βέλτιστης φάσης αδελφώματος και καλώς αναπτυγμένων σταχυών. Η απόκριση του αγρού επηρεάζεται κυρίως από την ξηρική και χωρίς βροχή καλλιέργεια. Λόγω της σύντομης περιόδου βλάστησης, η φάση του αδελφώματος πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα – σε αυτό το στάδιο τα φυτά πρέπει να τροφοδοτούνται με φώσφορο. Η αποτελεσματική χορήγηση αζώτου, με τη μορφή νιτρικής μορφής είναι απαραίτητη για τη βλαστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των σταχυών. Οι μορφές N αργής δράσης (ουρία, λιπάσματα σταθεροποιημένου αμμωνιακού Ν) παρεμποδίζουν την ευέλικτη διαχείριση της καλλιέργειας.
ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ related desktop image ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ related tablet image ΕΑΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Πρώτη εφαρμογή

Πρώτη εφαρμογή image

Δεύτερη εφαρμογή

Δεύτερη εφαρμογή image

 image

 image

Πρώτη εφαρμογή

Κριθάρι βυνοποίησης: Εφάπαξ χορήγηση του συνόλου των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία πριν την καλλιέργεια Το κριθάρι βυνοποίησης χρειάζεται τη συγκεντρωτική χορήγηση των θρεπτικών στοιχείων στην αρχή της ανάπτυξής του. Συνεπώς, η λίπανση πριν από τη σπορά έχει αποδειχθεί επιτυχημένη τεχνική. Το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων μπορεί να χορηγηθεί σε μία εφάπαξ δόση. Η απαραίτητη ποσότητα αζώτου εξαρτάται από τη ανοργανοποίηση στο έδαφος και την απόληψη του κριθαριού. Αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 8 kg N/στρέμμα. Η δόση επίσης εξαρτάται από την περιεκτικότητα του εδάφους σε χούμο – σε εδάφη με υψηλότερη περιεκτικότητα σε χούμο, η δοσολογία θα πρέπει να είναι χαμηλότερη. Με την εφαρμογή ενός λιπάσματος NPK, το σύνολο των κυριότερων θρεπτικών στοιχείων χορηγούνται απευθείας στην αρχή της βλάστησης. Σε αυτή τη σύντομη περίοδο ανάπτυξης, η οποία διαρκεί από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, οι ενδεχόμενες ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία οδηγούν σε σημαντικές απώλειες στην παραγωγή. Στις άνυδρες φάσεις, η χορήγηση 200 ml/στρέμμα θειικού μαγγανίου ή νιτρικού μαγγανίου σε υγρή μορφή διασφαλίζουν το ύψος της παραγωγής κατά τη διάρκεια της φάσης του αδελφώματος.

Δεύτερη εφαρμογή

Βρώσιμο Κριθάρι: χορήγηση πρόσθετης δόσης αζώτου, κατά το τέλος της φάσης του αδελφώματος Για την παραγωγή καλοσχηματισμένου εαρινού κριθαριού, με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις παραγωγής, απαιτείται συμπληρωματική λίπανση με N, ταχείας δράσης, 3-4 kg N/στρέμμα, στο τέλος της φάσης του αδελφώματος. Αυτή η δόση αναπτύσσει τα στάχυα, αλλά η πολύ υψηλή δόση αυξάνει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, που είναι επιθυμητή για το βρώσιμο κριθάρι. Γενικός κανόνας: για το βρώσιμο κριθάρι, εφαρμογή των 2/3 της ποσότητας των θρεπτικών στοιχείων στην πρώτη δόση και του 1/3 στη δεύτερη δόση.