ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
 • ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
  crop soil texture
  Μετρίως βαρέα εδάφη, μη κορεσμένα σε νερό
 • ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  crop temperature icon
  Βλαστική ανάπτυξη από τους 8°C, βέλτιστη 12°C και άνω
 • pH
  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ crop pH value
  Ανεκτικό στα ελαφρώς όξινα έως ελαφρώς αλκαλικά εδάφη, βέλτιστο pH: 7,0
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ crop rainfall value
  Τουλάχ. 300 l/m2
 • ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ crop vernalisation
  -
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
  crop density
  Ανάλογα με το υβρίδιο 9-11 σπόροι/m²
 • ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ
  crop seeding depth
  3-6cm
ΚαλαμπΟκι ενσΙρωσης

Ο αραβόσιτος ενσίρωσης προτιμά τα πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία εδάφη, με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. Χάρη στην απομάκρυνση ολόκληρου του φυτού, η αναπλήρωση κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας είναι απολύτως απαραίτητη. Όπως συμβαίνει με τον αραβόσιτο, ο αραβόσιτος ενσίρωσης χρειάζεται καλώς αεριζόμενα εδάφη και αντιδρά με ευαισθησία στην συμπίεση και τα δομικά προβλήματα του εδάφους. Η κατάλληλη μάζα του ριζώματος καθώς και η επίδραση στο χαλάρωμα του εδάφους από την καλλιέργεια εδαφοκάλυψης, δίνει πλεονεκτήματα.  

Ο αραβόσιτος, ως φυτό C4, έχει σχετικά χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, αναλογικά με την παραγωγή και χρειάζεται πολύ ζέστη και θρεπτικά στοιχεία προκειμένου να αποδώσει υψηλή παραγωγή.
Προκειμένου να επιλεχθεί το κατάλληλο υβρίδιο αραβοσίτου για την κάθε περιοχή και οι αντίστοιχες συνθήκες ωρίμανσης, διατίθεται μεγάλο εύρος υβριδίων. Η συμπεριφορά ωρίμανσης των υβριδίων καθορίζεται στον επονομαζόμενο δείκτη ωρίμανσης και κυμαίνεται μεταξύ περίπου FAO 200 και υψηλότερα από FAO 400.
Ο αραβόσιτος ενσίρωσης είναι επίσης κατάλληλος και για μεγαλύτερα υψόμετρα, συνεπώς απαντάται σχεδόν σε όλες τις αγροτικές περιοχές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Λαμβάνετε υπ’ όψιν την ευαισθησία του σε φωσφόρο-κάλιο
 • Λίπανση του υπεδάφους με P στα ψυχρά εδάφη
 • Ενσωμάτωση ουρίας ως εφαρμογής N πριν την καλλιέργεια
 • Καθυστέρηση της συγκομιδής λόγω πολύ καθυστερημένης δεύτερης εφαρμογής N
Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ο αραβόσιτος ενσίρωσης χρησιμοποιείται συνήθως ως ζωοτροφή. Επιπλέον, το φυτό αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου, με μέγιστη απόδοση αερίου.
Ανεξάρτητα από την ανακύκλωση, ένα μεγάλο μέρος του συνόλου του φυτού πάντοτε τεμαχίζεται και ενσιρώνεται. Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής, οπότε η περιεκτικότητα σε σάκχαρα και άμυλο είναι υψηλότερη, επιδρά θετικά στην ποιότητα του ενσιρώματος.


Ο αραβόσιτος ενσίρωσης είναι το ίδιο εύκολος στη διαχείριση της καλλιέργειας με τον αραβόσιτο. Μετά τη σπορά περίπου 9-11 σπόρων ανά m², χρησιμοποιείται ένα ζιζανιοκτόνο για αραβόσιτο, πριν ή μετά το φύτρωμα, έως τη φάση των 6 φύλλων.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις αμειψισποράς με δημητριακά και χορτοδοτικά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προσβολής από σιδηροσκώληκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βοηθά η χρήση αποτελεσματικών εφαρμογών εντομοκτόνων επικάλυψης σπόρων ή ενσωματούμενων κοκκωδών εντομοκτόνων.


Σε περίπτωση συχνής καλλιέργειας αραβόσιτου κατά την αμειψισπορά, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στην πυραλίδα του αραβοσίτου και στον σιδηροσκώληκα του αραβοσίτου. Ο άνθρακας του αραβοσίτου παίζει σημαντικό ρόλο ως μυκητίαση, ανάλογα με το υβρίδιο και τις καιρικές συνθήκες.
Οι μυκητολογικές ασθένειες μεταδίδονται εύκολα από τις προηγούμενες καλλιέργειες στον αραβόσιτο. Αυτές οι μολύνσεις εντοπίζονται μετά τη συγκομιδή, στις τιμές μυκοτοξίνης της σοδειάς. Οι μικρές ποσότητες αραβόσιτου κατά την αμειψισπορά, χωρίς υπερβολικές, άνισες λιπάνσεις με άζωτο και η χρήση λιγότερο ευαίσθητων υβριδίων επηρεάζουν σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα. Τα μυκητοκτόνα για αραβόσιτο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κατά την σποροπαραγωγή.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ related desktop image ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ related tablet image ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Λίπανση αραβόσιτου: η χρήση της σωστής ποσότητας N, P και K είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Ο αραβόσιτος ενσίρωσης, όπως όλες οι αροτριαίες καλλιέργειες, έχει υψηλές ανάγκες σε άζωτο, καθώς και σε φωσφόρο και κάλιο. Συχνά δεν υπάρχει επάρκεια φωσφόρου για τα νεαρά φυτά αραβοσίτου, ειδικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι υγρές και ψυχρές, αλλά και υπό συνθήκες υψηλής ξηρασίας ή όταν το έδαφος είναι συμπιεσμένο. Στην φάση των νεαρών φυτών, το ριζικό σύστημα του αραβοσίτου δεν είναι ακόμα καλά αναπτυγμένο. Η έλλειψη φωσφόρου προκαλεί τον εμπλουτισμό των φύλλων και των μίσχων σε ανθοκυανίνη, η οποία συχνά εμφανίζεται ως κόκκινος ή μωβ αποχρωματισμός. Η χρήση κοπριάς με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και κάλιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αναφορικά με την ισορροπία φωσφόρου. Το κάλιο στο λίπασμα του αραβοσίτου ελέγχει την πρόσληψη του νερού και ρυθμίζει τα στομάτια. Επιπλέον, το κάλιο επηρεάζει την αφομοίωση στους σπόρους. Ένα μέρος των αναγκών του αραβόσιτου σε θρεπτικά στοιχεία καλύπτεται κατά τη διάρκεια του κύκλου με κοπριά βοοειδών ή την ανακύκλωση των καταλοίπων ζύμωσης από τα φυτά παραγωγής βιοαερίου. Ωστόσο, καθώς κατά τη συγκομιδή απομακρύνεται ολόκληρο το φυτό, απομακρύνεται και η συνολική ποσότητα θρεπτικών στοιχείων που παρέχονται και, συνεπώς, η στρατηγική λίπανσης πρέπει να είναι διαφορετική από ό,τι στον αραβόσιτο. Το κάλιο είναι καλύτερο να χορηγείται συνδυαστικά με τον φωσφόρο και το άζωτο, ως σύνθετο λίπασμα, πριν από την καλλιέργεια ή να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με λιπάσματα κτηνοτροφίας.
Ποσότητες αναγκών και απόληψης για τον αραβόσιτο ενσίρωσης

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΣΡΟΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

N

12

12

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

P2O5

4.2

4.2

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

K2O

12

12

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

MgO

1.9

1.9

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

SO3

2.2

2.2

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

TE

Zinc (Zn) from the 6-leaf stage, boron (B) enhances fecundation

Ο πίνακας απεικονίζει την πρόσληψη και την απομάκρυνση ανά τόνο σοδειάς ξηρής μάζας αραβοσίτου ενσίρωσης. Συνεπώς, ο αραβόσιτος ενσίρωσης χρειάζεται κυρίως άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Πρέπει επίσης να προσδίδεται θείο και μαγνήσιο, σε κατάλληλες ποσότητες. Παράδειγμα: Μια σοδειά αραβοσίτου ενσίρωσης 20 τόνων/εκτάριο προσλαμβάνει περίπου 24 kg N/στρέμμα. Η πρόσληψη μιας ορισμένης ποσότητας αναπλήρωσης N από το έδαφος (π.χ. 6 kg N/στρέμμα) και 4kg N/στρέμμα από την ενδιάμεση καλλιέργεια ψυχανθών φυτών, 12 kg N/στρέμμα θα πρέπει και πάλι να προστεθούν μέσω του λιπάσματος. Καθώς γίνεται συγκομιδή ολόκληρου του φυτού αυτά τα 24 kg/στρέμμα N θα απομακρυνθούν από τον αγρό.
Συστάσεις για το κατάλληλο λίπασμα για τον αραβόσιτο ενσίρωσης
Ο αραβόσιτος ενσίρωσης χρειάζεται τα θρεπτικά στοιχεία σε συμπυκνωμένη μορφή, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της ανάπτυξης του φυτού. Αργότερα, το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών στοιχείων απλώς ανακατανέμονται στο εσωτερικό του φυτού ή χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση του νερού (κάλιο).

Το μεγαλύτερο μέρος της λίπανσης γίνεται πριν από τη σπορά.
Η συνολική ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για τον αραβόσιτο μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την καλλιέργεια. Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία παρουσιάζονται κατά την πρώτη φάση της ανάπτυξης και οι πολλαπλές εφαρμογές δεν έχουν αποδώσει μεγαλύτερη παραγωγή. Τα λιπάσματα με φωσφόρο και κάλιο εφαρμόζονται καλύτερα πριν ή κατά τη διάρκεια της σποράς. Η κοπριά ενσωματώνεται στο έδαφος πριν τη σπορά.  Η πολύ καθυστερημένη εφαρμογή N αυξάνει τον κίνδυνο εγκαυμάτων των φύλλων και καθυστέρησης της ωρίμανσης, λόγω της καθυστερημένης επίπτωσης. Όταν χρησιμοποιείται ουρία και κοπριά βοοειδών, αναμένονται απώλειας αερίου N, εάν το λίπασμα δεν ενσωματωθεί στο έδαφος αμέσως μετά την εφαρμογή.

Όταν προσδοκάται υψηλή παραγωγή και, συνεπώς, υπάρχουν υψηλές ανάγκες σε N για τον αραβόσιτο, καθώς και όταν τα εδάφη είναι ελαφρά (κίνδυνος απόπλυσης N!), το ορθό είναι να γίνονται πολλαπλές εφαρμογές αζώτου. Το ένα τρίτο της προγραμματιζόμενης ποσότητας αζώτου εφαρμόζεται στη φάση των 2 έως 4 φύλλων, το αργότερο. Οι εφαρμογές μετά από αυτή τη φάση αυξάνουν τον κίνδυνο εγκαυμάτων των φύλλων και καθυστερούν την ωρίμανση. Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερα ποσοστά υγρασίας στους σπόρους.

Η βασική λίπανση με τη χρήση ενός λιπάσματος NP έχει επωφελή αποτελέσματα στην παραγωγή, ειδικότερα στα βαριά εδάφη, τις τοποθεσίες με ψυχρό κλίμα και τα εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο στο έδαφος, καθώς οι ρίζες που είναι ακόμα μικρές μπορούν να τρέφονται απευθείας από τη ζώνη του λιπάσματος. Η προσωρινή έλλειψη φωσφόρου κατά την ανάπτυξη των νεαρών φυτών μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ καλά με τη χρήση υγρού λιπάσματος με υψηλή περιεκτικότητα σε P ή υδατοδιαλυτά θρεπτικά στοιχεία.
Πριν από τη σπορά του αραβοσίτου ή ακόμα και το φθινόπωρο, μπορεί να γίνεται ασβέστωση, πριν από τη σπορά του αραβοσίτου ενσίρωσης. Η μέγιστη ποσότητα CaO πρέπει να είναι 150 kg/στρέμμα– κατά προτίμηση με τη μορφή ανθρακικού ασβεστίου, και δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση, προκειμένου να μην απενεργοποιηθεί το βόριο.

Παράμετροι παραγωγής του αραβοσίτου ενσίρωσης:
• Αριθμός φυτών/m²
• παραγωγή νωπής μάζας ανά φυτό
• περιεκτικότητα σε ξηρή ύλη, %.

Ο σχηματισμός της παραγωγής του αραβοσίτου προκύπτει από τη βέλτιστη κατανομή των περίπου 9-11 φυτών ανά m² και ισχυρών φυτών με σταθερούς, μακριούς μίσχους. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική για υψηλή ενεργειακή απόδοση του συγκομισμένου προϊόντος είναι ο ισχυρός και υγιείς σπάδικας του αραβόσιτου ενσίρωσης.ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ related desktop image ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ related tablet image ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Πρώτη εφαρμογή

Πρώτη εφαρμογή image

Δεύτερη εφαρμογή

Δεύτερη εφαρμογή image

Πρώτη εφαρμογή

Εφάπαξ δόση του συνόλου των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία, για βέλτιστη λίπανση του αραβόσιτου. Ο αραβόσιτος χρειάζεται θρεπτικά στοιχεία στην πρώτη φάση της ανάπτυξης, έως την ανθοφορία. Συνεπώς, η λίπανση πριν από τη σπορά είναι η βέλτιστη επιλογή για τον σχηματισμό της παραγωγής. Με την κατάλληλη σύνθεση NPK, όλα τα απαιτούμενα θρεπτικά στοιχεία μπορούν να χορηγηθούν σε μία εφαρμογή. Η λίπανση του αραβοσίτου με N, ανάλογα με την συνεπακόλουθη χορήγηση από το έδαφος, βασίζεται στην απόληψη, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 160 - 180 kg N/εκτάριο. Είναι σημαντικό τα βασικά θρεπτικά στοιχεία να χρησιμοποιούνται σε υδατοδιαλυτή μορφή - από τη φάση των 6 φύλλων και στο εξής, ξεκινά μια φάση σχηματισμού μεγάλης μάζας καθημερινά, η οποία σχετίζεται με υψηλά ποσοστά απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων, αρκετών kg/στρέμμα ημερησίως. Η έμφαση στη λίπανση του αραβόσιτου με φώσφορο διασφαλίζει την επιθυμητή παραγωγή όταν χρησιμοποιείται κοπριά βοοειδών και πολτός φυτών παραγωγής βιοαερίου.

Δεύτερη εφαρμογή

Τελική λίπανση στο στάδιο των 8 έως12 φύλλων Όταν υπάρχουν προσδοκίες υψηλής παραγωγής, και συνεπώς υψηλότερες απαιτήσεις σε N, καθώς και όταν χρειάζεται να προστατευθούν τα ελαφρότερα εδάφη από απώλειες λόγω απόπλυσης, η λίπανση με N κατανέμεται σε 2 εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας αζώτου θα πρέπει να προστίθεται ως μία εφαρμογή νιτρικού αζώτου ταχείας δράσης, στο στάδιο των 2 έως 4 φύλλων. Οι μεταγενέστερες εφαρμογές δεν ενέχουν κανένα πλεονέκτημα απόδοσης, αλλά ενέχουν τον κίνδυνο εγκαυμάτων στα φύλλα και καθυστέρησης της ωρίμανσης.