ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
 • ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
  crop soil texture
  μετρίως βαρέα εδάφη, μη κορεσμένα σε νερό
 • ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  crop temperature icon
  ανάπτυξη από τους 8°C
 • pH
  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ crop pH value
  ανεκτικό στα ελαφρώς όξινα έως ελαφρώς αλκαλικά εδάφη, βέλτιστο pH: 7,0
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ crop rainfall value
  τουλάχ. 250 l/m2
 • ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ crop vernalisation
  -
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
  crop density
  ανάλογα με την ημερομηνία και την ποικιλία 7 έως 10 σπόροι/m²
 • ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ
  crop seeding depth
  3-6 cm
ΚαλαμπΟκι
Ο αραβόσιτος προτιμά τα βαθιά και καλώς τροφοδοτούμενα εδάφη. Τα εδάφη με καλό αερισμό είναι ευνοϊκότερα για την ταχεία θέρμανση του εδάφους και την καλή ανάπτυξη του ριζώματος. Ο αραβόσιτος δεν διαθέτει κεντρική ρίζα και επωφελείται από τις καλλιέργειες εδαφοκάλυψης που χαλαρώνουν το έδαφος, πριν από την καλλιέργειά του.
Ο αραβόσιτος, ως φυτό C4, έχει σχετικά χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, αναλογικά με την παραγωγή, αλλά χρειάζεται πολύ ζέστη και θρεπτικά στοιχεία προκειμένου να αποδώσει υψηλή παραγωγή.
Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός υβριδίων, που διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου υβριδίου για κάθε τόπο και για τις αντίστοιχες συνθήκες συγκομιδής. Η συμπεριφορά ωρίμανσης των διαφόρων υβριδίων καθορίζεται στον επονομαζόμενο δείκτη ωρίμανσης και κυμαίνεται μεταξύ περίπου FAO 200 και υψηλότερα από FAO 500.
Μόνο οι πολύ υγρές καιρικές συνθήκες, η καλλιέργεια υπό σκιά ή η ομίχλη παρεμποδίζουν τη συγκομιδή του αραβοσίτου το φθινόπωρο.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Λαμβάνετε υπ’ όψιν την ευαισθησία του σε φωσφόρο-κάλιο
 • Δυνατότητα εφαρμογής του συνόλου των ποσοτήτων Ν πριν από την καλλιέργεια
 • Κατά την εφαρμογή: λιπαίνετε κατά το στάδιο των 4 φύλλων, η όψιμη εφαρμογή του N καθυστερεί την ωρίμανση
 • Λίπανση του υπεδάφους στα εδάφη με χαμηλή τροφοδοσία
Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ – ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ο αραβόσιτος χρησιμοποιείται ως δημητριακό ζωοτροφής ή ως άμυλο αραβοσίτου. Στη βιομηχανία μεταποίησης του αμύλου, υπάρχει ζήτηση και για το ειδικό κηρώδες καλαμπόκι. Επιπλέον, ο αραβόσιτος χρησιμοποιείται ως βιομηχανική πρώτη ύλη, για την παραγωγή του κιτρικού οξέος.
Η διαχείριση της καλλιέργειας του αραβόσιτου είναι σχετικά απλή. Μετά την σπορά περίπου 7-10 σπόρων ανά m², χρησιμοποιείται ένα ζιζανιοκτόνο εκλεκτικό στον αραβόσιτο, είτε προφυτρωτικά είτε μεταφυτρωτικά, έως τη φάση των 6 φύλλων. Εάν χρειαστεί, ένα μυκητοκτόνο ή ένα εντομοκτόνο χρησιμοποιείται μεταγενέστερα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
Οι μυκητολογικές ασθένειες μεταδίδονται εύκολα από τις προηγούμενες καλλιέργειες στον αραβόσιτο. Αυτές οι μολύνσεις εντοπίζονται μετά τη συγκομιδή, στις τιμές μυκοτοξίνης της σοδειάς. Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών προσβολών είναι η άροση για την ενσωμάτωση του άχυρου και η επιλογή του σωστού υβριδίου. Τα μέρη του αραβόσιτου που έχουν προσβληθεί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε στα τρόφιμα για τον άνθρωπο ούτε στις ζωοτροφές.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ related desktop image ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ related tablet image ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Η χρήση του κατάλληλου λιπάσματος για τον αραβόσιτο είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή.
Ο αραβόσιτος, όπως όλες οι αροτριαίες καλλιέργειες, έχει υψηλές ανάγκες σε άζωτο, καθώς και σε φωσφόρο και κάλιο. Συχνά δεν υπάρχει επάρκεια φωσφόρου για τα νεαρά φυτά αραβοσίτου, ειδικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι υγρές και ψυχρές, αλλά και υπό συνθήκες υψηλής ξηρασίας ή όταν το έδαφος είναι συμπιεσμένο. Στην φάση των νεαρών φυτών, το ριζικό σύστημα του αραβοσίτου δεν είναι ακόμα καλά αναπτυγμένο. Η έλλειψη φωσφόρου προκαλεί τον εμπλουτισμό των φύλλων και των μίσχων σε ανθοκυανίνη, η οποία συχνά εμφανίζεται ως κόκκινος ή μωβ αποχρωματισμός. Το κάλιο στη λίπανση του αραβοσίτου ελέγχει την πρόσληψη του νερού και ρυθμίζει τα στομάτια των φύλλων. Επιπλέον, το κάλιο επηρεάζει την αφομοίωση στους σπόρους. Το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών στοιχείων παραμένει στα στελέχη και, συνεπώς, είναι διαθέσιμο για την επόμενη σοδειά στον αγρό. Ο αραβόσιτος δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα χλωριούχα άλατα και η λίπανση με κάλιο γίνεται είτε ως μεμονωμένη λίπανση ακολουθούμενη από ένα λίπασμα NP είτε με τη μορφή ενός λιπάσματος NPK πριν από τη σπορά.
Ποσότητες αναγκών και απόληψης για τον αραβόσιτο

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΣΡΟΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

N

22

14.3

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

P2O5

7

6

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

K2O

12.9

5.5

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

MgO

1.8

1.3

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

SO3

3

2.3

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

TE

Zinc (Zn) from the 6-leaf stage, boron (B) promotes fecundation

Ο πίνακας απεικονίζει την πρόσληψη και την απομάκρυνση ανά τόνο σοδειάς αραβοσίτου. Συνεπώς, ο αραβόσιτος χρειάζεται κυρίως άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Πρέπει επίσης να προσδίδεται θείο και μαγνήσιο, σε κατάλληλες ποσότητες. Παράδειγμα: Μια σοδειά αραβοσίτου 1 τόνων/στρέμμα προσλαμβάνει περίπου 22 kg N/στρέμμα. Η πρόσληψη μιας ορισμένης ποσότητας αναπλήρωσης N από το έδαφος (π.χ. 6 kg N/στρέμμα) και 4kg N/στρέμμα από την ενδιάμεση καλλιέργεια ψυχανθών φυτών, 12 kg N/στρέμμα θα πρέπει και πάλι να προστεθούν μέσω του λιπάσματος. Μέσω της συγκομιδής, θα αποληφθούν από τον αγρό 14,3 kg N/στρέμμα.
Συστάσεις για το κατάλληλο λίπασμα για τον αραβόσιτο
Ο αραβόσιτος χρειάζεται τα θρεπτικά στοιχεία σε συμπυκνωμένη μορφή, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της μαζικής ανάπτυξης, έως την ανθοφορία. Αργότερα, το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών στοιχείων απλώς ανακατανέμονται στο εσωτερικό του φυτού ή χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση του νερού (κάλιο).
Το μεγαλύτερο μέρος της λίπανσης γίνεται πριν από τη σπορά.
Η συνολική ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για τον αραβόσιτο μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την καλλιέργεια. Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία παρουσιάζονται κατά την πρώτη φάση της ανάπτυξης και οι πολλαπλές εφαρμογές δεν έχουν αποδώσει μεγαλύτερη παραγωγή. Τα λιπάσματα με φωσφόρο και κάλιο εφαρμόζονται καλύτερα πριν ή κατά τη διάρκεια της σποράς.
Όταν προσδοκάται υψηλή παραγωγή και, συνεπώς, υπάρχουν υψηλές ανάγκες σε N για τον αραβόσιτο, καθώς και όταν τα εδάφη είναι ελαφρά (κίνδυνος απόπλυσης N!), το ορθό είναι να γίνονται τμηματικές εφαρμογές. Το ένα τρίτο της προγραμματιζόμενης ποσότητας αζώτου εφαρμόζεται στη φάση των 2 έως 4 φύλλων. Οι εφαρμογές μετά από αυτή τη φάση αυξάνουν τον κίνδυνο ξήρανσης των φύλλων και καθυστερούν την ωρίμανση. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη περιεκτικότητα των σπόρων σε υγρασία.

Η λίπανση του υπεδάφους με τη χρήση ενός λιπάσματος NP έχει επωφελή αποτελέσματα στην παραγωγή, ειδικότερα στα βαριά εδάφη, τις τοποθεσίες με ψυχρό κλίμα και τα εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο καθώς οι ρίζες που είναι ακόμα μικρές μπορούν να τρέφονται απευθείας από τη ζώνη του λιπάσματος. Η προσωρινή έλλειψη φωσφόρου κατά την ανάπτυξη των νεαρών φυτών μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ καλά με τη χρήση υγρού λιπάσματος με υψηλή περιεκτικότητα σε P ή υδατοδιαλυτά θρεπτικά στοιχεία.

Στον αραβόσιτο μπορεί να προστεθεί ασβέστιο πριν από τη σπορά ή το φθινόπωρο. Η μέγιστη ποσότητα CaO πρέπει να είναι 150 kg/στρέμμα– κατά προτίμηση με τη μορφή ανθρακικού ασβεστίου, και δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση, προκειμένου να μην απενεργοποιηθεί το βόριο.

Παράμετροι παραγωγής του αραβοσίτου:
• Αριθμός φυτών/m²
• αριθμός σπόρων στον σπάδικα
• βάρος χιλίων σπόρων.

Το αποτέλεσμα της τελικής παραγωγής προκύπτει από τη βέλτιστη κατανομή περίπου 8 - 9 φυτών ανά m² και την ανάπτυξη αντίστοιχα ανθεκτικού, υγιούς σπάδικα.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ related desktop image ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ related tablet image ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Πρώτη εφαρμογή

Πρώτη εφαρμογή image

Δεύτερη εφαρμογή

Δεύτερη εφαρμογή image

Πρώτη εφαρμογή

Εφάπαξ εφαρμογή του συνόλου των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία πριν από την καλλιέργεια Ο αραβόσιτος χρειάζεται τα θρεπτικά στοιχεία συγκεντρωμένα κατά την έναρξη της ανάπτυξης. Συνεπώς, είναι ιδανικό να γίνεται λίπανση πριν την σπορά, ώστε να ενσωματώνεται στο έδαφος. Το σύνολο της ποσότητας των απαιτούμενων θρεπτικών στοιχείων μπορεί να εφαρμοστεί σε μία δόση, με τη χρήση κατάλληλης σύνθεσης NPK. Αντίστοιχα, είναι δυνατό να γίνει εφάπαξ λίπανση με θρεπτικά στοιχεία (κυρίως άζωτο και κάλιο πριν από τη σπορά, φώσφορο με τη μορφή λιπάσματος NP στην περιοχή του ριζώματος). Εάν χρησιμοποιηθεί ουρία ως αζωτούχο συστατικό, η ενσωμάτωση στο έδαφος είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν οι απώλειες αερίου αζώτου στην ατμόσφαιρα. Η λίπανση του αραβοσίτου με N, ανάλογα με την συνεπακόλουθη χορήγηση από το έδαφος, βασίζεται στην απόληψη, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 26-28 kg N/στρέμμα. Είναι σημαντικό τα βασικά θρεπτικά στοιχεία να χρησιμοποιούνται σε υδατοδιαλυτή μορφή - από τη φάση των 6 φύλλων και στο εξής, ξεκινά μια φάση σχηματισμού μεγάλης μάζας καθημερινά, η οποία σχετίζεται με υψηλά ποσοστά απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων, αρκετών kg/στρέμμα ημερησίως.

Δεύτερη εφαρμογή

Τελική λίπανση στο τελευταίο στάδιο των 2 έως 4 φύλλων Όταν υπάρχουν προσδοκίες υψηλής παραγωγής, και συνεπώς υψηλότερες απαιτήσεις σε N, καθώς και όταν χρειάζεται να προστατευθούν τα ελαφρότερα εδάφη από απώλειες λόγω απόπλυσης, η λίπανση με N κατανέμεται σε 2 εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας αζώτου θα πρέπει να προστίθεται ως μία εφαρμογή νιτρικού αζώτου ταχείας δράσης, στο στάδιο των 2 έως 4 φύλλων. Οι μεταγενέστερες εφαρμογές δεν ενέχουν κανένα πλεονέκτημα απόδοσης, αλλά ενέχουν τον κίνδυνο καύσης των φύλλων και καθυστέρησης της ωρίμανσης.