ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
 • ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
  crop soil texture
  Προτιμά τα βαριά εδάφη
 • ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  crop temperature icon
  Θερμοκρασίες υψηλότερες από 15,5°C
 • pH
  ΒΑΜΒΑΚΙ crop pH value
  Ανθεκτικό από το ελαφρά όξινο έως το αλκαλικό, βέλτιστη τιμή pH: 6,5-7,5
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
  ΒΑΜΒΑΚΙ crop rainfall value
  Για μεγάλη παραγωγή απαιτείται άρδευση
 • ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΒΑΜΒΑΚΙ crop vernalisation
  -
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
  crop density
  17-22 σπόροι/m, απόσταση μεταξύ σειρών 70-90 cm
 • ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ
  crop seeding depth
  2-4cm
ΒαμβΑκι
Το βαμβάκι χρησιμοποιείται από την κλωστοϋφαντουργία. Τα παραπροϊόντα της διαδικασίας εκκοκισμού χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές και έλαια.
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που αφορούν την ποιότητα του βαμβακιού είναι το μήκος, η αντοχή και ο δείκτης διαμέτρου της ίνας (micronaire) (η λεπτότητα και η ωριμότητα της ίνας). Η συνολική παραγωγή επηρεάζεται κυρίως από το μέσο βάρος του κάθε καρπού – ένα καρύδι βαμβακιού – και από τον αριθμό των σπόρων που περιέχει (5-6).
Για ικανοποιητικές σοδειές απαιτείται άρδευση, ενώ πολύ σημαντικές είναι και οι ξηρές καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως το φθινόπωρο, κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Εφαρμογή λιπάσματος NPK+S πριν από τη σπορά
 • τα λιπάσματα Ν με βάση το νιτρικό άζωτο είναι καταλληλότερα για τη διαχείριση της καλλιέργειας
 • Διαφυλλική εφαρμογή P, B, Zn, Mo κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας
Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Το βαμβάκι σπέρνεται κυρίως από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου. Η οψιμότερη σπορά συνεπάγεται και οψιμότερη συγκομιδή, στα τέλη του φθινοπώρου. Αυτό σημαίνει ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο χαμηλότερης παραγωγής, με χαμηλότερη ποιότητα.


Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης των φυτών, ο έλεγχος της ισορροπημένης φάσης βλάστησης, είναι απαραίτητες οι εφαρμογές νερού, θρεπτικών στοιχείων και χημικών ρυθμιστών της ανάπτυξης, υπό την επίβλεψη έμπειρων γεωπόνων.
Επίσης, η προστασία των φυτών από τα έντομα είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικότερα κατά τον σχηματισμό των πρώτων καρυδιών, τα οποία είναι συνήθως τα βαρύτερα και τα καλύτερα σχηματισμένα, ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη παραγωγή.
Ένα πλήθος 14-17 φυτών ανά μέτρο μπορεί να αποδώσει υψηλή παραγωγή, συνεπώς, απαιτείται η σπορά 17-22 σπόρων/μέτρο.

Το βαμβάκι χρειάζεται ισορροπημένη τροφοδοσία θρεπτικών στοιχείων
Η θρέψη του βαμβακιού είναι πολύ σημαντική, λόγω της ανάπτυξης του βαθιού αλλά αδύναμου ριζικού του συστήματος, που δυσχεραίνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Το άζωτο είναι απαραίτητο κατά την πρώτη φάση της βλάστησης, αλλά οι ρυθμοί εφαρμογής πρέπει να ελέγχονται. Ποσότητες αζώτου που υπερβαίνουν το ανώτερο όριο ενέχουν τον κίνδυνο ιδιαίτερα υψηλής βλαστικής ανάπτυξης, η οποία θα προκαλέσει ανθόπτωση. Ο φωσφόρος είναι απαραίτητος στην πρώτη φάση της ανάπτυξης του ριζώματος και μεταγενέστερα, με διαφυλλική εφαρμογή, για τον έλεγχο της βλάστησης και τη βελτίωση της ανάπτυξης των ανθέων. Το κάλιο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των σπόρων και του βάρους και παίζει σημαντικό ρόλο για την τελική απόδοση της παραγωγής. Τα ιχνοστοιχεία, όπως το βόριο και ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητα για την καλή επικονίαση, η οποία αποδίδει περισσότερους σπόρους ανά καρύδι βαμβακιού. Το μαγνήσιο και το μολυβδαίνιο είναι επίσης απαραίτητο για μία ισορροπημένη ανάπτυξη των φυτών. Ανάλογα με την έκταση της παραγωγής, το βαμβάκι αποστερεί το έδαφος από θρεπτικά στοιχεία σε άνισες ποσότητες (βλ. πίνακα). Η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που απομένουν στον αγρό μετά τη συγκομιδή είναι αρκετά χαμηλότερη από τον ρυθμό απόληψης. Προκειμένου να διατηρηθεί η γονιμότητα του εδάφους, οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται πρέπει να αποκαθίστανται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή οργανικών ή ορυκτών λιπασμάτων ή με την ισορροπημένη εφαρμογή και των δύο.
Ποσότητες απόληψης βαμβακιού

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΣΡΟΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

N

28

22

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

P2O5

12

8

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

K2O

16

14

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

MgO

4

3

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

SO3

4

2

ΜΕΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

TE

Boron (B), Zinc (Zn), Molydenum (Mo)

Στον πίνακα αναγράφεται η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από το φυτό και η απόληψη ανά τόνο συγκομιδής. Το βαμβάκι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην έλλειψη Κ. Ωστόσο, ο φωσφόρος και το άζωτο παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην λίπανση του βαμβακιού.
Το βαμβάκι συνήθως λιπαίνεται με τρεις εφαρμογές ανάλογα με τη στοχευόμενη παραγωγή και τον τύπο του εδάφους.

Πρώτη εφαρμογή

Πρώτη εφαρμογή image

Δεύτερη εφαρμογή

Δεύτερη εφαρμογή image

Τρίτη εφαρμογή

Τρίτη εφαρμογή image

Πρώτη εφαρμογή

Βασική εφαρμογή πριν τη σπορά (BBCH 0) Η βασική εφαρμογή πριν από τη σπορά είναι ιδιαίτερα σημαντική και χρησιμοποιούνται σύνθετα NPK σε αναλογία 2:1:1 ή 3:1:2, προκειμένου να χορηγηθούν επαρκή θρεπτικά στοιχεία για τις φάσεις ανάπτυξης των φυτών, να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του φωσφόρου για την ανάπτυξη του ριζώματος και να εμπλουτιστεί το έδαφος με κάλιο. Η υψηλή διαλυτότητα του φωσφόρου βελτιώνει την πρόσληψη από τα νεαρά φυτά.

Δεύτερη εφαρμογή

Πρώτη εφαρμογή αζώτου Κατά τον σχηματισμό των 8 φύλλων (BBCH 10-18) και την πρώτη καλλιέργεια εδάφους μεταξύ σειρών Η εφαρμογή αζώτου είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση, αλλά πρέπει να αποφεύγονται οι υψηλές δόσεις, προκειμένου να διατηρηθεί η σωστή ισορροπία στην ανάπτυξη του φυτού. Η προτιμώμενη μορφή Ν είναι η νιτρική αμμωνία, καθώς ο κίνδυνος απωλειών αμμωνίας από την ουρία είναι υψηλός. Η χρήση ουρίας προσδίδει ασυνήθιστο σχήμα στα φύλλα, με επιπτώσεις στο δυναμικό φωτοσύνθεσης και την ευαισθησία στα έντομα.

Τρίτη εφαρμογή

Δεύτερη εφαρμογή αζώτου, έως την έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 21-59) Μια δεύτερη εφαρμογή αζώτου μπορεί να είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις που αναμένεται υψηλή παραγωγή. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται πριν την ανθοφορία, ανάλογα με την ποικιλία και τον τύπο του εδάφους. Διαφυλλικές εφαρμογές Οι διαφυλλικές εφαρμογές με φωσφόρο, βόριο, ψευδάργυρο και μολυβδαίνιο κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (BBCH 60-69) διασφαλίζουν ελεγχόμενη βλάστηση και καλύτερη επικονίαση. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης των καρυδιών του βαμβακιού (BBCH 71-79), η διαφυλλική εφαρμογή με φωσφόρο και κάλιο αυξάνει το βάρος των καρπών.