ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση
 • ΔΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
  crop soil texture
  εδάφη μετρίως πλούσια ή ιδιαίτερα πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία
 • ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  crop temperature icon
  θερμοκρασία βλάστησης υψηλότερη από 15°C
 • pH
  ΛΑΧΑΝΟ crop pH value
  στην ουδέτερη ζώνη, βέλτιστο pH: 7.0
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
  ΛΑΧΑΝΟ crop rainfall value
  min. 600 l/m2 ή μέσω άρδευσης
 • ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  ΛΑΧΑΝΟ crop vernalisation
  μεριστωματική το 2ο έτος
 • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
  crop density
  ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση νωπή παραγωγή για το εμπόριο: 4.000-6.000 φυτά/στρέμμα βιομηχανική παραγωγή λάχανου: 2.700-3.300 φυτά/στρέμμα
 • ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ
  crop seeding depth
  1,5-3 cm με απευθείας σπορά
ΛΑΧΑΝΟ
Βαθιά, μετρίως ή ιδιαίτερα πλούσια σε χούμο, πηλώδη εδάφη και ελαφρά εδάφη με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την καλλιέργεια λευκού λάχανου. Απαιτείται τουλάχιστον τετραετής αμειψισπορά, όπου δεν πρέπει να καλλιεργούνται σταυρανθή (π.χ. ελαιοκράμβη, σινάπι) ούτε οποιαδήποτε άλλα είδη κράμβης. Επιπλέον, δεν πρέπει να γίνεται καλλιέργεια σε περιοχές με νηματώδεις.
Το λάχανο ευδοκιμεί καλύτερα σε περιοχές με ισορροπημένη θερμοκρασία και υψηλή υγρασία, χωρίς ιδιαίτερα υψηλές μέγιστες τιμές. Λόγω της παρατεταμένης περιόδου ανάπτυξης, βέλτιστες είναι οι περιοχές με ήπιο φθινόπωρο και ελαφρούς νυχτερινούς παγετούς.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Υψηλές απαιτήσεις σε νερό
 • Υψηλές απαιτήσεις σε κάλιο
 • υψηλές διαφορές ύψους παραγωγής μεταξύ φρέσκων προϊόντων για το εμπόριο και βιομηχανικής παραγωγής - προσαρμογή της λίπανσης
 • δύο (έως τρεις) εφαρμογές με τη χρήση NPK ή NPK συν N
Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΡΕΨΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΑΧΑΝΟ – ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ του λάχανου που καλλιεργείται για το εμπόριο νωπών λαχανικών, το οποίο φυτεύεται σχεδόν συνεχώς και το λευκό λάχανο βιομηχανικής χρήσης, το οποίο εν μέρει φυτεύεται απευθείας, επί τόπου. Η φύτευση γίνεται από το τέλος Μαΐου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων (π.χ. χαμηλή φυτρωτικότητα ή προσβολή από άλτη), 3 σπόροι φυτεύονται σε κάθε θέση, σε τελικές αποστάσεις 5 cm και μεταφυτεύονται στη φάση των 4-6 φύλλων. Η επιλογή της ποικιλίας εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται (βιομηχανική χρήση ή παραγωγή για διάθεση στην αγορά νωπών προϊόντων) και την προγραμματιζόμενη περίοδο παράδοσης.

Συνήθως απαιτείται άρδευση. Οι απαιτήσεις σε νερό είναι υψηλότερες κατά τη διάρκεια του σχηματισμού (μέσα Ιουλίου έως μέσα Σεπτεμβρίου). Το πλήθος των εφαρμογών προκειμένου να προστατευθεί η σοδειά ποικίλλει, από 7 έως 14 εφαρμογές, ανάλογα με την ένταση. Συνήθως, ψεκάζονται ένα έως δύο ζιζανιοκτόνα και ένα μυκητοκτόνο, ενώ οι υπόλοιπες εφαρμογές είναι εντομοκτόνα.
Η έκταση των βλαβών από τον άλτη είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη φάση της ανάπτυξης των φύλλων, ενώ οι επιπτώσεις από τις κηρώδεις αφίδες του λάχανου και τα διάφορα είδη κάμπιας καταπολεμούνται καθώς αναπτύσσονται περαιτέρω τα φυτά.
ΛΑΧΑΝΟ related desktop image ΛΑΧΑΝΟ related tablet image ΛΑΧΑΝΟ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Οι απαιτήσεις του λάχανου σε θρεπτικά στοιχεία ποικίλλουν ιδιαίτερα, ανάλογα με την απαιτούμενη παραγωγή, τον τρόπο χρήσης του λάχανου και την εποχή της συγκομιδής. Η στοχευόμενη τιμή N για παραγωγή για την αγορά νωπών προϊόντων και για θερμική συγκομιδή είναι 21 kg N/στρέμμα, ενώ για την καλλιέργεια λάχανου για βιομηχανική χρήση με παραγωγή 12 τόνων/στρέμμα είναι 34 kg N/στρέμμα. Έχετε υπ’ όψιν σας για τις επόμενες καλλιέργειες ότι μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων παραμένουν στην επιφάνεια, λόγω καταλοίπων από τη συγκομιδή λάχανου. Μπορεί να υπολογίζεται περίπου 9 kg N/στρέμμα, 3 kg P2O5 /στρέμμα, 10 kg K2O/στρέμμα και 2,5 kg MgO/στρέμμα για την επερχόμενη σοδειά, ανάλογα με το είδος του λάχανου. Αυτές οι ποσότητες θα είναι σημαντικά υψηλότερες εάν παραμείνουν μεγαλύτερες ποσότητες οργανικών υλικών στην επιφάνεια, ως αποτέλεσμα ρύθμισης της διάθεσης στην αγορά.
Ποσότητες απόληψης για το λευκό λάχανο

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΣΡΟΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(ΜΟΝΑΔΑ/Τ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

N

2.8

2.1

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

P2O5

1

0.8

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

K2O

3.8

3.2

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

MgO

0.5

0.3

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

SO3

3.5

2.9

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

TE

200 g/ha boron (B)

Ο πίνακας απεικονίζει πρόσληψη και απομάκρυνση ανά τόνο σοδειάς λευκού λάχανου. Το λευκό λάχανο χρειάζεται κυρίως άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Παράδειγμα: Για συγκομιδή λάχανου για βιομηχανική χρήση 12 τόνων/στρέμμα έχει απόληψη 33,6 kg N/στρέμμα. Εάν έχει γίνει απόληψη μιας ορισμένης ποσότητας N από το έδαφος (π.χ. 3,6 kg N/στρέμμα), θα χρειαστεί να προστεθούν άλλα 30 kg N/στρέμμα, μέσω λιπάσματος. Η συγκομιδή θα απομακρύνει 25,2 kg N/στρέμμα από τον αγρό.
pH

Πρώτη εφαρμογή

Πρώτη εφαρμογή image

Δεύτερη (και τρίτη) εφαρμογή

Δεύτερη (και τρίτη) εφαρμογή image

Πρώτη εφαρμογή

Λιπάσματα με άζωτο, φωσφορικά άλατα και κάλιο πριν από τη φύτευση Η βασική τροφοδοσία αζώτου διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο της φύτευσης. Με άμεση σπορά, ο κανόνας είναι να γίνεται εφαρμογή 6 kg N/στρέμμα πριν από την σπορά. Όταν γίνεται υπαίθρια φύτευση, η εφαρμογή θα πρέπει να είναι υψηλότερη, 10 kg N/στρέμμα, καθώς οι άμεσες απαιτήσεις του φυτού σε άζωτο είναι ήδη σημαντικά υψηλότερες σε αυτή τη φάση. Για την πρώιμη φύτευση με κάλυψη, συνηθίζεται βασική λίπανση 15-6 kg N/στρέμμα. Σε πλούσια εδάφη γίνεται εφαρμογή 6-9 kg P2O5 /στρέμμα, ανάλογα με το ύψος της παραγωγής. Σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες, το λάχανο χρειάζεται σχετικά χαμηλές ποσότητες φωσφόρου. Επιπλέον, η λίπανση με κάλιο ποικίλλει, μεταξύ 23-35 K2O /στρέμμα, λόγω μεγάλων διαφορών στην παραγωγή και, αντίστοιχα, οι μεγάλες ποσότητες κατανέμονται σε 2 εφαρμογές. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται τα λιπάσματα NPK στην πρώτη εφαρμογή. Ταυτόχρονα θα πρέπει θα πρέπει να καλύπτονται και οι τρέχουσες απαιτήσεις σε θείο.

Δεύτερη (και τρίτη) εφαρμογή

Όταν η λίπανση με N βασίζεται σε αποτελέσματα Nελάχ., ο σωστός χρόνος για δειγματοληψία είναι στη φάση του 6-8 ου φύλλου (μετά τη μεταφύτευση), σε βάθος 0-60 cm. Η ποσότητα του αζώτου που εξακολουθεί να υπολείπεται (ονομαστική τιμή - βασική λίπανση - Nελάχ. ) εφαρμόζεται σε 2 βήματα, όταν οι συνολικές απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες από 10 kg N/στρέμμα. Όταν γίνεται αυτό, τα αποθέματα πρέπει να είναι στεγνά. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του αζώτου με τη μορφή κυαναμιδίου, το οποίο δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε σύντομο διάστημα πριν ή μετά την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων. Ο καλύτερος χρόνος για τις δύο κύριες εφαρμογές είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη μεταφύτευση και περίπου 3 εβδομάδες αργότερα. Συμπλήρωση του βορίου με υγρό λίπασμα Ως γενικός κανόνας, εφαρμόζονται 20 g βορίου/στρέμμα, σε υγρή μορφή, με υψηλή ποσότητα νερού, αποφεύγοντας να γίνονται εφαρμογές τις πολύ ζεστές ημέρες. Όποτε διασταυρούμενες ρωγμές στο φύλλωμα-στον μίσχο, υποδεικνύουν έλλειψη, η εφαρμογή πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά από 1-2 εβδομάδες. Η ξηρασία ή/και οι τιμές pH που υπερβαίνουν το 7 αυξάνουν τον κίνδυνο έλλειψης.