ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

In a profitable way

Τα λιπάσματα είναι απαραίτητα για την παραγωγή, την αύξηση τόσο της ποσότητας όσο και της ποσότητας αποσκοπώντας να συνεισφέρουν σημαντικά στο γεωργικό εισόδημα.
ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΑ ΠΙΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΟΣ ΣΤ’ ΑΛΕΥΡΙ
Η επαναλαμβανόμενη μη χρήση λιπασμάτων PK (φωσφόρου και καλίου) και η επιλογή αζωτούχων λιπασμάτων που έχουν απώλειες μέσω της εξάτμισης αμμωνίας δεν συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην εξοικονόμηση του κόστους. Η απόδοση και η ποιότητα επηρεάζονται αρνητικά με αποτέλεσμα τη μείωση του γεωργικού εισοδήματος. Η τακτική και μέτρια λίπανση με φώσφορο και κάλιο είναι πιο αποδοτική από πλευράς κόστους από την επανόρθωση αποτυχημένων εφαρμογών. Χρειάζονται μικρότερες ποσότητες και έτσι βελτιώνεται η ανταπόκριση των καλλιεργειών και διατηρείται το κύριο έδαφος.
Μια λίπανση P1K1 σε μια παλαιότερη P0K0 δείχνει ένα μέσο κέρδος ύψους 2,90 €/στρέμμα τον χρόνο σε σύγκριση με τη μη χρήση των P&K - P0K0.
Έτσι, το κέρδος είναι θετικό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σημαντικό πλεονέκτημα της διατήρησης της γονιμότητας του εδάφους. Να σημειωθεί ότι τα νούμερα που παρουσιάζονται δεν περιλαμβάνουν το έτος 2014, κατά το οποίο καλλιεργήθηκε ο λιναρόσπορος. Με κέρδος 73,40 €/στρέμμα λιναρόσπορου για το P1K1, ο μέσος όρος θα ήταν 17 €/στρέμμα.• Οι απώλειες μέσω της εξάτμισης συχνά αναπληρώνονται με 10 έως 15% παραπάνω δόσης, η οποία είναι οικονομικά επιζήμια χωρίς να υπολογίζονται και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.• Η κακή φυσική ποιότητα ή η μη σωστή ρύθμιση του διανομέα οδηγούν σε ανομοιόμορφη κατανομή των κόκκων, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή θρέψη και έτσι επηρεάζοντας την απόδοση.• Τέλος, η χρήση των σύνθετων λιπασμάτων αντί των μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών προσφέρει ένα πραγματικό πλεονέκτημα για τη θρέψη του φυτού, αξιοποιώντας τη συνεργία μεταξύ των θρεπτικών συστατικών. Η λίπανση στο τέλος του χειμώνα με λίπασμα NPK+S βελτιστοποιεί το κόστος της διασποράς, ενώ η πολύ καλή ποιότητα του προϊόντος βελτιστοποιεί την ίδια τη διασπορά. Τα λιπάσματά μας εγγυώνται την υψηλότερη αποδοτικότητα των μονάδων στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί χάρη στη γεωπονική τους απόδοση, την υψηλή διασπορά και τις περιορισμένες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΛΥΣΗΣ
Τα πολύ αποτελεσματικά διαλύματά μας για τη θρέψη των καλλιεργειών προσφέρουν στους αγρότες ένα ακριβές και αξιόπιστο μέσο για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής με τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας και εστιάζουμε στην ασφάλεια και στα υψηλά πρότυπα των προϊόντων μας. Τα λιπάσματά μας επιτυγχάνουν την καλύτερη περιβαλλοντική ισορροπία: χαμηλή εξάτμιση αμμωνίας και περιορισμένο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τα λιπάσματα με βάση την ουρία. Επιπροσθέτως, παράγονται σε ευρωπαϊκά εργοστάσια τα οποία συμμορφώνονται με τα περισσότερα αυστηρά τεχνολογικά πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, τα λιπάσματά μας προσφέρουν την καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση. Στο πλαίσιο των παγκοσμιοποιημένων αγορών, η προμήθεια λιπασμάτων από έναν Ευρωπαίο παραγωγό προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένας τοπικός προμηθευτής αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.