ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

…στο σωστό χρόνο

Για την αποτελεσματική θρέψη των φυτών, τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να παρέχονται στη σωστή στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι τα φυτά έχουν ανάγκη από θρεπτικά συστατικά σε διαλυτή μορφή, ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητούν τη σωστή στιγμή. Με άλλα λόγια, τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να παρέχονται όποτε εκδηλωθεί η ανάγκη για αυτά. Η αντιστοίχιση της εφαρμογής του λιπάσματος με τις ανάγκες του φυτού είναι το κλειδί της επιτυχίας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του λιπάσματος.
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
Η ακριβής αντιστοίχιση της διαθεσιμότητας αζώτου με τις τρέχουσες ανάγκες και την τρέχουσα χορήγηση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος μεγιστοποιεί την απόδοση, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιστοποιεί το κέρδος. Η τμηματική εφαρμογή είναι η καλύτερη γεωργική πρακτική για τις περισσότερες συνθήκες. Τα λιπάσματα που παρέχουν μια προβλέψιμη απελευθέρωση αζώτου για το φυτό, όπως αυτά που έχουμε στον κατάλογό μας, είναι τα πιο ενδεδειγμένα για τμηματική εφαρμογή. Επιπλέον, η Borealis L.A.T συμμετέχει στην προβολή του εργαλείου διαχείρισης αζώτου N-Pilot®, το οποίο βοηθά τον αγρότη να μετρήσει επιτόπου τις ανάγκες του φυτού σε άζωτο, ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τις εφαρμογές αζώτου και να το χρησιμοποιήσει όταν οι καλλιέργειες το χρειάζονται. Τα λιπάσματα με βάση το άζωτο και το εργαλείο διαχείρισης N-Pilot® είναι οι λύσεις που προτείνουμε για επιτυχημένα αποτελέσματα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
Η εφαρμογή του λιπάσματος κατά τη διάρκεια της περιόδου κατανάλωσης είναι αναγκαία για έναν υψηλό συντελεστή πρόσληψης. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τα φωσφορικά λιπάσματα. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της φωσφορικής παλινδρόμησης (αδιαλυτοποίηση) ή της έκπλυσης (αζωτούχες, θειικές ενώσεις και κάλιο) είναι πολύ σημαντικό η εφαρμογή των θρεπτικών συστατικών να γίνεται όταν υπάρχει ανάγκη. Κατά την περίοδο αναδημιουργίας στο τέλος του χειμώνα και μετά από μια μεγάλη περίοδο κρύου και υγρού καιρού, η διαθεσιμότητα σε θρεπτικά συστατικά στο έδαφος είναι η χαμηλότερη, ενώ οι ανάγκες υψηλότερες. Η προσθήκη λιπάσματος είναι πολύ σημαντική επειδή το έδαφος μπορεί να προσφέρει μόνο τόσο: η οργανική ύλη δεν ανοργανοποιείται, προτού φτάσει σε μια ορισμένη θερμοκρασία. Επιπλέον, η παροχή από το έδαφος δεν είναι επαρκής κατά την περίοδο ανάπτυξης. Κατά την επιμήκυνση του στελέχους, το σιτάρι απορροφά 100 γραμμάρια P2O5 ανά στρέμμα την ημέρα και πάνω από 150 γραμμάρια N/στρέμμα/ημέρα. Η λίπανση στο τέλος του χειμώνα με λίπασμα NPK+S βελτιστοποιεί το κόστος της διασποράς, ενώ η πολύ καλή ποιότητα του προϊόντος βελτιστοποιεί την ίδια τη διασπορά. Η διασπορά με λίπασμα NPK στην αρχή της περιόδου ανάπτυξης επιτρέπει τη γρήγορη φυτική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας την απόδοση και τη μακροπρόθεσμη ποιότητα. Η εφαρμογή των NPK (αζώτου, φωσφόρου και καλίου) κατά την εαρινή περίοδο βοηθάει στην προστασία της γονιμότητας του εδάφους.
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΖΩΤΟΥ
Κατά τον Μάιο και τον Ιούνιο, στην τελευταία εφαρμογή αζώτου στο τέλος της επιμήκυνσης του στελέχους, η καλλιέργεια και οι καιρικές συνθήκες δεν καθιστούν πάντα δυνατή την αξιοποίηση στο έπακρο της εφαρμογής του λιπάσματος. Ο κίνδυνος της εξάτμισης αυξάνεται όταν δεν υπάρχει επαρκής βροχόπτωση, κάτω από 10 mm, στις τρεις ημέρες που έπονται από τη διασπορά. Η νιτρική μορφή δεν είναι ευαίσθητη σε απώλειες από την εξάτμιση αμμωνίας και είναι ευκολότερο να απορροφηθεί αμέσως. Η νιτρική αμμωνία είναι πλούσια σε νιτρικό άζωτο, κάτι που κάνει αυτή τη σύνθεση να προτιμάται ιδιαίτερα για την τελευταία εφαρμογή. Αυτό επιβεβαιώνεται από πολλές γεωργικές δοκιμές: 0,3 μονάδες περισσότερων πρωτεϊνών με νιτρική αμμωνία έναντι ουρίας, από μια μακροχρόνια δοκιμή με εναλλαγή ελαιοκράμβης/σιταριού/κριθαριού (πηγή: ADA/UNIFA). 0,5% περισσότερες πρωτεΐνες κατά μέσο όρο με νιτρική αμμωνία έναντι αζωτούχου διαλύματος, σύμφωνα με τις δοκιμές του βρετανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (DEFRA) μεταξύ του 2003 και 2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο.