ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

…στο σωστό σημείο

ΦΥΣΙΚEΣ ΙΔΙOΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒH ΔΙΑΣΠΟΡA
Οι φυσικές ιδιότητες των κοκκωδών λιπασμάτων επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα εφαρμογής και τη συμπεριφορά του κόκκου στον διανομέα κατά τη διαδικασία της διασποράς Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να διατηρούνται και να μην αλλάζουν κατά την αποθήκευση. Η ομοιομορφία και η ακρίβεια της διασποράς εξαρτώνται άμεσα από την ποιότητα του λιπάσματος... και περισσότερο από το μηχάνημα διανομής και το μεγάλο πλάτος εργασίας. Το λίπασμα πρέπει να έχει γνωστά και συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά. Η Borealis L.A.T δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων της.

Η διαδικασία διασποράς των κόκκων του λιπάσματος περιλαμβάνει στάδια τα οποία που επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους:

  1. κάθοδος του λιπάσματος προς στη χοάνη
  2. εγκλωβισμός του λιπάσματος από τα πτερύγια
  3. επιτάχυνση ποσότητας λιπάσματος μέσω των πτερυγίων
  4. εκτίναξη του λιπάσματος υπό συγκεκριμένη γωνία και ταχύτητα
  5. ελεύθερη πτώση των κόκκων του λιπάσματος
…στο σωστό σημείο related desktop image …στο σωστό σημείο related tablet image …στο σωστό σημείο related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Σε καθεμία από αυτές τις πέντε διαδικασίες, τα φυσικά χαρακτηριστικά του λιπάσματος παίζουν σημαντικό ρόλο. Επιλέγοντας τα αζωτούχα λιπάσματα της Borealis L.A.T, εξασφαλίζετε υψηλή ποιότητα λιπάσματος με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά
Φυσικά κριτήρια
Φυσικά κριτήρια
Ακρίβεια στη διασπορά
Ακρίβεια στη διασπορά
Όλα σε ένα
Όλα σε ένα
Ρυθμίσεις διανομέα
Ρυθμίσεις διανομέα
ΦΥΣΙΚA ΚΡΙTHΡΙΑ
Όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κοκκωδών λιπασμάτων της Borealis L.A.T έχουν βελτιστοποιηθεί με σκοπό να διασφαλίζεται η αποθήκευσή τους και η ακριβής και ομοιόμορφη διασπορά τους. Συνδυασμός ιδιοτήτων Ο όρος ποιοτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνει πολλές φυσικές ιδιότητες που επηρεάζουν τη διασπορά: την πυκνότητα, τη σφαιρικότητα, τη σκληρότητα, τη μέση διάμετρο, την κοκκομετρική κατανομή, την περιεκτικότητα σε σκόνη, την αντίσταση στην απορρόφηση της υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι βασική ανάγκη! Επιλέγοντας τα κοκκώδη λιπάσματα της Borealis L.A.T, διασφαλίζετε τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ρυθμίσεις διανομέα related desktop image Ρυθμίσεις διανομέα related tablet image Ρυθμίσεις διανομέα related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΆ

Η ομοιομορφία της διασποράς αφορά την εφαρμογή της ίδιας ποσότητας λιπάσματος σε όλα τα σημεία του χωραφιού. Η ομοιόμορφη κατανομή εξαρτάται από την ομοιόμορφη τροφοδοσία του λιπάσματος στο δίσκο τροφοδοσίας και διασποράς και την επικάλυψη μεταξύ δύο περασμάτων του μηχανήματος διανομής. Περιγραφή καλής διασποράς Για να ελεγχθεί η ομοιομορφία της διασποράς του λιπάσματος, μετράται η πραγματική δόση του λιπάσματος που κατανέμεται στην απόσταση προβολής και σημειώνεται η καμπύλη της διασποράς. Η ομοιομορφία της διασποράς μετράται με τον συντελεστή μεταβολής (CV), ο οποίος προσδιορίζει ποσοτικά τη μέση απόκλιση των δόσεων σε σχέση με τη μέση δόση και καταγράφεται ως ποσοστό. Ο CV, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 13739, είναι η αναλογία μεταξύ της τυπικής απόκλισης και της μέσης συνολικής κατανομής. Όσο μικρότερος είναι ο CV, τόσο καλύτερη είναι η κατανομή.

Η ποιότητα της κατανομής συνήθως εκφράζεται ως εξής:

  • 0% < CV < 10% καλή
  • 10% < CV < 15% μέτρια
  • CV >15% κακή

Η ακριβής διασπορά του στερεού λιπάσματος (CV < 10%) σημαίνει ότι πάνω από το 90% των κόκκων έχει εναποτεθεί στο σωστό μέρος. Όταν χρησιμοποιούνται 100 kg αζώτου ανά στρέμμα, η εν λόγω ακρίβεια αντιστοιχεί με 1 γραμμάριο αζώτου ανά τετραγωνικό μέτρο λίπανσης. Η εν λόγω ακρίβεια συναντάται μόνο σε υψηλής ποιότητας ομοιογενή λιπάσματα, όπως αυτά της Borealis L.A.T.

Ρυθμίσεις διανομέα related desktop image Ρυθμίσεις διανομέα related tablet image Ρυθμίσεις διανομέα related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Η ΑΝΟΜΟΙΌΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΠΟΡΆ ΈΧΕΙ ΠΟΛΎ ΑΡΝΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ
Η ανακριβής διασπορά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Αυτό συχνά γίνεται αντιληπτό από το οπτικό φαινόμενο των «λωρίδων» ή των «κυμάτων», που υποδεικνύοντας υπερδοσολογίας ή υποδοσολογίας έως και 30%. Η ανομοιόμορφη και ανακριβής κατανομή του λιπάσματος οδηγεί σε ελλείψεις στη θρέψη των φυτών και κατά συνέπεια απώλειες στην παραγωγή και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, καθώς και κίνδυνο απώλειας αζώτου προς το περιβάλλον, όταν έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολική δόση λιπάσματος.
ΥΨΗΛΉ ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ NPK+S
Τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ουσιώδη για τα σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα. Οι τύποι λιπασμάτων με πλήρη σύνθεση στον κόκκο NPK+S της Borealis L.A.T, περιέχουν σε κάθε κόκκο συνδυασμό θρεπτικών συστατικών για ισορροπημένη θρέψη. Η πλήρης σύνθεση καλύπτει όλες τις ανάγκες θρέψης των κύριων καλλιεργειών σε όλο τον κύκλο καλλιέργειάς τους.
Ρυθμίσεις διανομέα related desktop image Ρυθμίσεις διανομέα related tablet image Ρυθμίσεις διανομέα related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Αντιθέτως με τα λιπάσματα ανάμιξης τύπου blend, στα λιπάσματα Complex δεν υφίσταται διαχωρίσμός κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο διαχωρισμός οδηγεί στην ανομοιόμορφη διασπορά και σε ανομοιότητες στη θρέψη. Η διαφορά μπορεί να διακυμένεται από +/- 30 έως 40% στα λιπάσματα ανάμιξης τύπου blend σε σχέση με τα λιπάσματα σύνθεσης των θρεπτικών συστατικών στον κόκκο. Η ανομοιόμορφη διασπορά γίνεται αντιληπτή από την εναλλαγή φωτεινών και σκοτεινών λωρίδων οι οποίες παραπέμπουν σε διακυμάνσεις ως προς την απόδοση.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΈΑ ΣΑΣ
Για τη διασφάλιση μιας ακριβούς διασποράς και κατά συνέπεια μιας ομοιόμορφης κατανομής για αποτελεσματική θρέψη, είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίσετε σωστά τον διανομέα σας. Όλα τα είδη των λιπασμάτων της Borealis L.A.T έχουν ως γνώμονα τις πρόσφατες μηχανές των σημαντικότερων κατασκευαστών. Παρέχονται, επίσης, στοιχεία για το εργοστάσιο προέλευσης. Βάσει των στοιχείων του κατασκευαστή που αναγράφονται στα σακιά (πριν από τον αριθμό παρτίδας), η προέλευση προσδιορίζεται ως εξής: «GP» για την Borealis Grandpuits «GQ» για την Borealis Grand-Quevilly «OTT» για την Borealis Ottmarsheim «St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz» για την Borealis Linz Να σημειωθεί ότι η προέλευση του εργοστασίου παραγωγής αναφέρεται επίσης στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.
ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ ΤΗΣ SULKY
http://fertitest.sulky-burel.com/FertiKli/
ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ ΤΗΣ KUHN
https://streutabellen.rauch-community.de/kuhntabelle/