ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

Management Board

Gerald Papst,,Vice President,,BU Fertilizer Ernst Buchner,,Director,,Sales Fertilizer Andreas Steinbüchler,,Director,,Business Center Fertilizer Veronika Ettinger,,Manager,,Marketing Fertilizer, BC Zsolt Udvari,,Director,,Supply Chain Fertilizer Mark Schulz,,Manager,,General Sales Rosier Yanick Hermouet,,Manager,,General Sales TEN Wladimir Kovalenko,,Controller,,Fertilizer
Το σύνθημά μας «Growing with Joy» (Αναπτυσσόμαστε με χαρά) εμπεριέχει την εν εξελίξει επέκταση και σχετίζεται με την ανάπτυξη τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Πίσω από την επιτυχία της Borealis L.A.T βρίσκονται διευθυντές που είναι έμπιστοι, αξιόπιστοι, ενδιαφέρονται για τον πελάτη και έχουν ισχυρό επιχειρηματικό δαιμόνιο ακολουθόντας δεοντολογικές αξίες. «Για εμάς, το να αναπτυσσόμαστε με χαρά σημαίνει αύξηση του καταλόγου μας, επειδή επιθυμούμε να εκπληρώνουμε τις ανάγκες των πελατών μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η εξέλιξη του παρελθόντος επιβεβαιώνει ότι το νέο σύνθημά μας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται από την επέκταση όχι μόνο όσον αφορά τους αριθμούς των διαθέσιμων προϊόντων, αλλά και όσον αφορά τις περιοχές αποθήκευσης και πωλήσεων συνολικά. Σε όλα αυτά προστίθεται και η παράλληλη ανάπτυξη μεταξύ των συνεργατών και των πελατών μας». Gerald Papst, Αντιπρόεδρος της Borealis L.A.T