ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

1. Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και τα αυξανόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν ιδιαίτερες προκλήσεις για τη γεωργία. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Η ανάγκες για τροφή θα αυξηθεί κατά 60% σε σύγκριση με το 2005 και κάθε εκτάριο γης θα πρέπει να επισιτίζει πέντε ανθρώπους. Σε αυτό το πλαίσιο στόχος μας πρέπει να είναι η βοήθεια στην προμήθεια μεγαλυτέρων ποσοτήτων τροφής κατά τρόπο βιώσιμο παγκοσμίως. Η συμβολή μας είναι η προώθηση της έξυπνης λίπανσης με τη χρήση υψηλής ποιότητας λιπασμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της θρέψης των καλλιεργειών και να μειωθούν οι απώλειες στο περιβάλλον.

ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related desktop image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related tablet image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
2. Η ΜΕΊΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΔΙΚΈΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ
Στον τομέα της βιομηχανίας, διαθέτουμε το AdBlue®, ένα υδατικό διάλυμα ουρίας υψηλής καθαρότητας, το οποίο βοηθά τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, όπως τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τους γεωργικούς ελκυστήρες, τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τα μηχανήματα έργων, τις μηχανές συρμών κ.λπ. να ανταποκριθούν στα ευρωπαϊκά όρια εκπομπών καυσαερίων. Το AdBlue® δουλεύει σε οχήματα που διαθέτουν σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR), το οποίο μετατρέπει τα οξείδια του αζώτου (NOx) σε αβλαβές άζωτο και υδρατμούς. Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται επίσης σε επιβατηγά αυτοκίνητα από το 2009.
ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related desktop image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related tablet image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
3. Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ

Οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή γίνονται εμφανείς σε πολλές περιοχές του κόσμου. Έτσι, τα λιπάσματα διεγείρουν την πρόσληψη του CO2 από τις καλλιέργειες. Αυξανόμενης της απόδοσης των καλλιεργειών, μειώνεται η ανάγκη μετατροπής των νέων παρθένων εδαφών σε καλλιεργήσιμη γη, αποφεύγοντας μια ενδεχόμενη αύξηση των ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περίπου κατά 12%. Στα εργοστάσιά μας αντιμετωπίζουμε την ανησυχία για την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας καταλύτες και τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών N2O κατά τις διαδικασίες παραγωγής. Η χαμηλή εκπομπή κατά την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων στο Λιντς αναγνωρίστηκε το 2009 με το περιβαλλοντικό βραβείο IRIS, που απονεμήθηκε από την κυβέρνηση της Άνω Αυστρίας.

ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related desktop image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related tablet image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
4. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΓΝΏΣΕΩΝ 360°

Η δημιουργία και η ανταλλαγή γνώσεων με πολλούς ενδιαφερομένους βοηθούν στη γέννηση νέων ιδεών που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, σε έναν βελτιωμένο κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά στη δημιουργία σταθερών συμμαχιών για τη μελλοντική εξέλιξη. Συνεργαζόμαστε στενά με τη γεωπονική σχολή και το ερευνητικό ίδρυμα, Francisco Josephinum, που βρίσκεται στο Wieselburg της Αυστρίας. Εκτός από τις κοινές ερευνητικές προσπάθειές μας στους τομείς της γεωργίας ακριβείας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, πραγματοποιούμε επιτόπιες δοκιμές κοκκωδών και ειδικών λιπασμάτων και στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες άλλων οργανισμών, όπως η Fertilizer Europe. Είμαστε, επίσης, ιδρυτικό μέλος της Cool Farm Tool Alliance, η οποία δημιούργησε το Cool Farm Tool, που είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα υπολογισμού των αερίων του θερμοκηπίου, του νερού και της βιοποικιλότητας. Αυτό το δωρεάν και φιλικό προς τον χρήστη υπολογιστικό πρόγραμμα βοηθά τους αγρότες να μετρούν το αποτύπωμα του άνθρακα στις καλλιέργειές τους και στα ζωικά προϊόντα αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο νερό και τη βιοποικιλότητα.

ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related desktop image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related tablet image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
5. Η ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Η Borealis έχει κάνει σημαντικά βήματα στην ενεργειακή αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής λιπασμάτων που διαθέτει, αποκτώντας την πιστοποίηση του ISO 50 0001 (τον Δεκέμβριο του 2016 για την Grand-Quevilly στη Γαλλία και τον Μάιο του 2017 για την Grandpuits στη Γαλλία). Κατέχοντας την εν λόγω πιστοποίηση διαχείρισης της ενέργειας αποδεικνύεται η δέσμευση της Borealis για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και για τη συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής.

ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related desktop image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related tablet image ΠΈΝΤΕ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow