ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

Ηθική

Η δέσμευσή μας στο να δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά σύμφωνα με δεοντολογικά πρότυπα είναι βαθιά ριζωμένη στις βασικές αξίες της εταιρείας: Υπευθυνότητα, Σεβασμός, Υπέρβαση, Ευελιξία και Αποτελεσματικότητα - Nimblicity™, οι οποίες ακολουθούν όλες τις ενέργειές μας.

Οι εργαζόμενοί μας πρέπει να:


  • Είναι κάθε στιγμή υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και για τη διατήρηση των αυστηρότερων προτύπων δεοντολογικής συμπεριφοράς.
  • Σέβονται τη σημασία της διατήρησης των δεοντολογικών αρχών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ποικιλομορφίας εντός της εταιρείας, μεταξύ των επιχειρηματικών μας εταίρων και σε όλες τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
  • Υπερβαίνουν ό,τι προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς, προκειμένου να πετύχουν ακόμη αυστηρότερα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς.
  • Ενστερνίζονται το πνεύμα του Nimblicity™, για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για την επίτευξη της αριστείας στην επαγγελματική συμπεριφορά.


Η δέσμευσή μας απέναντι στους κανόνες δεοντολογίας ξεπερνά τους εργαζομένους μας. Οι εκπρόσωποι, οι προμηθευτές, οι αντισυμβαλλόμενοι και οι διανομείς μας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αυστηρές δεοντολογικές αρχές, που περιγράφονται στη Δεοντολογική Πολιτική της Borealis και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων που υπογράφουμε με τρίτους. Η Δεοντολογική Πολιτική της Borealis καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των τρόπων αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων, αποφυγής δωροδοκίας, καθώς και των γενικών αρχών ανταγωνισμού της εταιρείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές διατίθενται σε διάφορες γλώσσες και μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες δεοντολογίας, επισκεφτείτε τον εταιρικό μας ιστότοπο.

Ηθική related desktop image Ηθική related tablet image Ηθική related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow