ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

Certificates

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην Borealis δεσμευόμαστε από την πεποίθηση ότι η ποιότητα και η ικανοποίηση του πελάτη αποτελούν ευθύνη όλων των εργαζομένων. Σε όλη την εταιρεία μας η δέσμευσή μας προς την άριστη ποιότητα της επικοινωνίας μας και τα καλώς ανεπτυγμένα συστήματα διαχείρισης υποστηρίζουν υψηλά πρότυπα απόδοσης. Το τμήμα Ποιότητας κατέχει το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και διασφαλίζει την προσβασιμότητα, τους περιοδικούς ελέγχους και τις ενημερώσεις όλων των εγγράφων. Οι αλλαγές εφαρμόζονται μέσω μιας επίσημης διαδικασίας έγκρισης. Τα υποκαταστήματα της Borealis συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO9001, ISO50001 και ISO14001. Ανάλογα με την εφαρμογή του προϊόντος και τις νόμιμες απαιτήσεις, ορισμένα υποκαταστήματα της Borealis έχουν λάβει συμπληρωματικές πιστοποιήσεις συμμόρφωσης με τα OHSAS18001 και FAMI QS.


Ως μέλος της εταιρείας Fertilizer Europe, η Borealis συμμορφώνεται πλήρως με το  Fertilizer Europe Πρόγραμμα Εποπτείας Προϊόντων (Product Stewardship Program) για τις εταιρείες λιπασμάτων. Το πρόγραμμα ορίζει τις βέλτιστες πρακτικές ως προς τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση της ασφάλειας, της υγείας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας στην προμήθεια υλικών για τα λιπάσματα, την παραγωγή, την αποθήκευση λιπασμάτων και την εφοδιαστική αλυσίδα προς τον γεωργό. Ισχύει για τα ανόργανα λιπάσματα, τις πρώτες ύλες τους και τα ενδιάμεσα προϊόντα, καθώς και λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, από τη ανάπτυξη έως την εφαρμογή του. Το Πρόγραμμα Εποπτείας Προϊόντων της Fertilizers Europe (Fertilizers Europe Product Stewardship Program) πιστοποιεί τις εταιρείες οι οποίες το ολοκληρώνουν έως το υψηλότερο επίπεδο των προγραμμάτων εποπτείας προϊόντων, τα οποία δημιουργήθηκαν από τη ∆ιεθνή Ένωση Βιομηχανιών Λιπασμάτων (International Fertilizer Industry Association). Η εφαρμογή του επιβεβαιώνεται από τους τακτικούς ελέγχους που γίνονται από τρίτους και διοργανώνονται από τη Fertilizers Europe.

Για να μάθετε περισσότερα, κάντε κλικ εδώ.

Certificates related desktop image Certificates related tablet image Certificates related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow