ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναζήτηση

Συμβουλες εφαρμογής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
Η σωστή εφαρμογή λιπάσματος συνίσταται στη διασπορά του λιπάσματος στο χωράφι με όσο το δυνατόν πιο ακριβή, ισομερή και ομοιόμορφο τρόπο χρησιμοποιώντας έναν λιπασματοδιανομέα. Ο διανομέας μπορεί να είναι φυγοκεντρικός, ταλαντευόμενος ή πεπιεσμένου αέρα.• Στις πρώτες δύο περιπτώσεις, το λίπασμα προωθείται από έναν περιστρεφόμενο δίσκο ή έναν ταλαντευόμενο σωλήνα, και έχουμε τη λεγόμενη διασπορά στα πεταχτά.• Στην περίπτωση της διασποράς με πεπιεσμένο αέρα, η συσκευή διασποράς τροφοδοτείται μηχανικά, και οι κόκκοι διανέμονται με ρεύμα αέρα. Στη Γαλλία, το πιο σύνηθες σύστημα είναι η φυγοκεντρική διασπορά. Στην περίπτωση αυτή, οι κόκκοι του λιπάσματος πέφτουν από μια χοάνη σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο με πτερύγια τα οποία επιταχύνουν τη ροή τους. Έπειτα, οι κόκκοι εκτοξεύονται με υψηλή ταχύτητα από τον δίσκο και πετάγονται σε κάθε πλευρά. Για επιτυχημένη διασπορά, πρέπει να προσέξετε τα εξής:• ρύθμιση λιπασματοδιανομέα,• εδαφικές και καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της διασποράς (ήρεμος άνεμος, στεγνό έδαφος χωρίς αυλάκια),• επιλογή λιπάσματος με κατάλληλα φυσικά χαρακτηριστικά.
Η διασπορά με φυγοκεντρικό διανομέα χαρακτηρίζεται από διπλή διακύμανση της διασποράς:• κατά την κατεύθυνση κίνησης του ελκυστήρα (που εξαρτάται από την απόσταση πετάγματος).• κατά την κατεύθυνση κατακόρυφα της κίνησης (εγκάρσια κατεύθυνση). Στην εγκάρσια κατεύθυνση, η διασπορά ποικίλλει σημαντικά: η ποσότητα του λιπάσματος είναι μικρότερη στα ακραία σημεία του πλάτους διασποράς.
Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό τα πλάτη διασποράς σε κάθε κατεύθυνση να αλληλεπικαλύπτονται ώστε να διανέμεται η απαιτούμενη δοσολογία. Επομένως, η ομοιόμορφη διασπορά του λιπάσματος εξαρτάται από τη σωστή αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στα πλάτη διασποράς:• ως προς τη θέση, με τη σωστή περιοχή αλληλεπικάλυψης• ως προς τη δόση: δόση κατά την έξοδο + δόση κατά την επιστροφή= 100% της δόσης Στην κατεύθυνση κίνησης του ελκυστήρα, η διακύμανση της διασποράς είναι χαμηλή ή και μηδενική, και εξαρτάται από τη μεταβολή της ταχύτητας κίνησης του ελκυστήρα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Οι λιπασματοδιανομείς πρέπει να ρυθμίζονται για ένα συγκεκριμένο λίπασμα, με προκαθορισμένο πλάτος εργασίας. Οι ρυθμίσεις του διανομέα είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο ρυθμίσεων ή διαδικτυακά (ταχύτητα, ύψος, γωνία πτερυγίου κ.λπ.). Σημαντικές μεταβλητές Απόδοση: απόδοση= δόση σε kg/στρέμμα x πλάτος εργασίας x ταχύτητα κίνησης Πλάτος εργασίας: απόσταση μεταξύ δύο παρακείμενων περασμάτων του διανομέα. Επίσης, είναι η απόσταση ανάμεσα στα σημεία αλληλεπικάλυψης μεταξύ των περασμάτων. Το πλάτος διασποράς αυξάνεται: π.χ. στη Γαλλία, σε μεγάλες καλλιέργειες (δημητριακά, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη, τεύτλα, πατάτες), το πλάτος διασποράς έχει αυξηθεί από έναν μέσο όρο 24 μέτρων το 1995 σε έναν μέσο όρο 28 μέτρων το 2005, με τάση αύξησης στα 36 μέτρα ή σε ακόμη μεγαλύτερο πλάτος (πηγή: COMIFER-2009). Ο αγρότης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο λιπασματοδιανομέας ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο πλάτος και να επιλέγει το κατάλληλο λίπασμα. Δεν έχουν όλα τα λιπάσματα τις ίδιες ιδιότητες διασποράς. Επιπλέον, οι ιδιότητες αυτές εξαρτώνται από το επιλεγόμενο πλάτος.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
Λαμβάνονται υπόψη 3 είδη: Υδατοδιαλυτό λίπασμα: κρυσταλλική σκόνη για υδρολίπανση ή διαφυλλική εφαρμογή Υγρό λίπασμα: υγρά λιπάσματα για διαφυλλική εφαρμογή Λίπασμα θερμοκηπίου: υγρά λιπάσματα για υδρολίπανση Για τη διαφυλλική εφαρμογή, τα εξειδικευμένα προϊόντα μας SUPREMO είναι συμβατά με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.·Ωστόσο, συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από τη εφαρμογή. Οδηγίες για τη διαφυλλική εφαρμογή - για τον ψεκασμό λιπάσματος
SUPREMO L
(1) Ανακινήστε το δοχείο. (2) Γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα με καθαρό νερό κατά τα 2/3 και ξεκινήστε την ανάδευση. (3) Προσθέστε το φυτοπροστατευτικό προϊόν. (4) Προσθέστε το λίπασμα Supremo L. (5) Γεμίστε το υπόλοιπο της δεξαμενής με νερό.
SUPREMO W
(1) Γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα με καθαρό νερό κατά τα 2/3 και ξεκινήστε την ανάδευση. (2) Προσθέστε το λίπασμα Supremo W. (3) Προσθέστε το φυτοπροστατευτικό προϊόν. (4) Γεμίστε το υπόλοιπο της δεξαμενής με νερό.