Zapamatovat

VARIO 23 N +25SO₃
Popis
Toto hnojivo N+S je směsí, jejíž jednu polovinu tvoří NAC 27 N a druhou polovinu tvoří granulovaný síran amonný.
Způsob použití
Hnojivo VARIO 23 N +25SO₃ lze používat pro všechny plodiny a na všech půdách. Doporučuje se především pro regenerační hnojení řepky ozimé a obilovin, protože vzhledem k svému vysokému obsahu dusičnanu a síranu účinkuje rychle a bezpečně již na začátku vegetačního období.
Výhody
  • Směs granulovaných hnojiv s podobnou objemovou hmotností, velikostí a tvarem granulí – značně menší segregace než v případě jiných směsí
  • Vhodná složení pro jednotlivé potřeby (pro určité plodiny, půdy a pole)
  • Dobrá aplikace při rozmetání až do šířky 18 m
  • Lze jej aplikovat ihned po smíchání

Soubor byl přidán do košíku ke stažení 

checked item scroll to the top