Hledám

hnojivo

obsahující

prvek

Na výživu

plodiny

Hledat

Zapamatovat

COMPLEX 14/10/20 +10SO₃
Popis
COMPLEX 14/10/20 +10SO₃ je granulované hnojivo NPK s vysokým podílem drasla a s doplňkovým obsahem síry.
Způsob použití
Tento produkt lze doporučit jako základní hnojivo k plodinám se zvýšenou potřebou draslíku (kukuřice, cukrová řepa a řepka) a nebo na půdách chudých na draslo.

Velikost granulí:

3,1-3,9 mm

Hustota:

1050 kg/m³

Barva :

Šedá

Původ

Linz

Výhody
  • Vysoká fyzikální kvalita zajišťuje stabilitu během skladování a manipulace
  • Živiny jsou přítomné většinou ve vodo-rozpustné formě, takže jsou pro rostliny rychle dostupné
  • Živiny snadno difundují, dokonce i prostřednictvím vlhkosti v půdě
  • Vynikající aplikace

Soubor byl přidán do košíku ke stažení