Hledám

hnojivo

obsahující

prvek

Na výživu

plodiny

Hledat
 • Půdní struktura
  Středně těžké půdy, bez podmáčení
 • Min. teplota
  Růst od teploty půdy 8 °C
 • pH
  Snáší mírně kyselé až mírně zásadité půdy; optimální hodnota pH je 7,0
 • Dešťové srážky
  Min. 250 l/m²
 • Jarovizace
  -
 • Hustota porostu
  Podle doby a odrůdy 6–7 zrn/m²
 • Hloubka setí
  2-3 cm
Slunečnice
Slunečnice upřednostňují jílovité půdy s dostatečným doplňováním živin a kapacitou pro zadržování vody. Také se dokážou dobře vypořádat s jílovitopísčitými půdami a lehčími písčitými a štěrkovitými půdami – zde jsou důležité dešťové srážky. Jejich hlavní kořen dokáže proniknout několik metrů hluboko do půdy a využít živiny a vodní rezervy, které se zde nacházejí. Po slunečnicích však tyto rezervy bývají často vyčerpány. Slunečnice upřednostňují stejné klima, jako kukuřice nebo víno, a vyžadují takové celkové množství tepla a povětrnostní podmínky, aby dokázaly na podzim dozrát. V případě časně dozrávajících odrůd se mnoho tradičních úrodných oblastí rozvíjí mimo vinařské regiony. Jedním z důležitých faktorů v tomto případě je, aby počasí bylo na podzim co nejvíce bez mlh. Jako vodítko může sloužit zralost kukuřice pěstované na zrno s hodnotami zralosti FAO 250–270.
Klíčové informace
 • Hnojení dusíkem v jedné dávce
 • Zajištění dostatečného přísunu fosforu
 • 30 kg síry/ha (75 kg SO3/ha)
 • Respektujte citlivost vůči chloridům
 • Dostatečná péče ve fázi setí
Všeobecné informace
Všeobecné informace
Potřeba živin
Potřeba živin
Hnojení
Hnojení
-
V rostlinné výrobě se pěstují odrůdy slunečnice s pruhovanými semeny na krmivo pro ptáky a pro účely loupání a odrůdy s černými semeny pro využití na výrobu oleje. Pěstování se provádí výsevem po jednotlivých semenech se vzdáleností mezi řádky 70 cm. Optimální hustota je 6–7 semen/m². V současné době se téměř výhradně používají hybridy. 
U slunečnic je hlavní pozornost zaměřena na klíčení. Pěstování mezi opylením a sklizní je snadné a nenáročné. Kromě přípravků na ošetření semen a herbicidů se ochrana rostlin téměř neprovádí. Při výskytu se v plísňové infekci brání pomocí fungicidů. Během růstu se téměř vždy vyplatí granule pro hubení slimáků. Mezi škodlivé faktory, které stojí za zmínku, patří spásání zajíci během opožděného raného vývoje a útoky ptáků na téměř zralé hlavy květů.
Slunečnice potřebují živiny
Slunečnice stejně jako všechny olejnaté rostliny vyžadují kromě přísunu dusíku také dobré hnojení fosforem. Ani draslík a síra nesmějí chybět. Fosfor je důležitý nejen pro růst, je asimilován do zrn a hraje důležitou roli při energetickém metabolismu a produkci oleje. Slunečnice vyžaduje draslík pro přísun vody a asimilaci do zrn. Jeho většina však zůstává na poli v odpadu po sklizni pro následnou plodinu. Přidává-li se draslík pouze na úrovni spotřeby a hnojení bylo předtím provedeno na podzim, lze použít hnojivo obsahující chloridy. V případě množství hnojiva přesahujícího spotřebu a u dávek na jaře se rozhodně upřednostňují draselná hnojiva vzniklá reakcí s kyselinou sírovou, protože vysoký obsah chloridů negativně ovlivňuje následný obsah oleje v zrnech. Hnojení pomocí hnojiv a složení NPK na bázi síranu draselného současně zajišťuje pokrytí nároků na síru v množství 30–40 kg S/ha (75–100 kg SO3). Slunečnice vyžadují do fáze raného vývoje dostatek bóru. Kromě komplexních hnojiv obsahujících bór lze používat také hnojiva na list s obsahem bóru.
Rozsahy výdeje u slunečnic

Element

Příjem

jednotka/t produkce

Odstranění

jednotka/t produkce

Citlivost na nedostatek

N

45

24

Velmi citlivé

P2O5

16

12

Mírně citlivé

K2O

16

10.5

Velmi citlivé

TE

Bór: hnojení půdy 1,2 kg/ha Bór: hnojení na list 300–500 g/ha

Tabulka ukazuje příjem a výdej na tunu sklizeného slunečnicového zrna. Slunečnice vyžadují hlavně dusík, fosfor a draslík. Avšak také musí být v příslušných množstvích přítomny síra, hořčík a bór. Příklad: Při sklizni slunečnicových semen v množství 3 t/ha se absorbuje až 135 kg N/ha. Je-li určité množství doplněného N z půdy absorbováno (například 70 kg N/ha), je třeba pomocí hnojiva doplnit dalších 65 kg N/ha. Prostřednictvím sklizně bude z pole odebráno 72 kg N/ha.
Slunečnice vyžadují až do vytvoření pupenů živiny v koncentrované formě. Následně je většina živin pouze redistribuována v rámci rostliny nebo použita pro příjem vody (draslík).

Celé hnojení před výsevem slunečnice
Celá dávka dusíku při hnojení slunečnice se obvykle aplikuje před výsevem. Velká spotřeba živin je v první fázi růstu; proto nemá dělení dávek význam. Fosforová a draslíková hnojiva se také aplikují přímo při hnojení prostřednictvím hnojiv NPK obsahujících síru nebo hnojením na podzim nebo na začátku jara.
Vápnění jako příprava půdy by se také mělo v nejlepším případě provádět na podzim nebo brzy na jaře. 
Množství 1500 kg CaO/ha – nejlépe formou uhličitanu vápenatého, aby nedošlo ke snížení obsahu bóru.

Parametry výnosu slunečnice:
Počet rostlin/m²
Počet zrn v hlavě květu
Hmotnost tisíce zrn

Tento výnos je výsledkem optimální distribuce přibližně 6–7 rostlin na m² odpovídajícím způsobem silného, ale stabilního a zdravého stonku a hmoty listů. Pro tento účel je přísun 50–65 kg N/ha obvykle dostačující i pro uskladnění do zásob, a pro prevenci houbových chorob. Bujný kořenový systém může mít extrémní přísun živin, obzvláště v půdách bohatých na humus.

Jedna aplikace na jaře

Jedna aplikace na jaře

Jediná dávka pro pokrytí celkových nároků na živiny

Slunečnice potřebuje živiny na začátku růstu v koncentrované formě. Proto je optimální hnojení před výsevem. Úplné množství požadovaných živin lze dodat v jedné dávce. Dusík se podává ve srovnání s rozsahem výdeje mírně, aby se zabránilo důsledkům popsaným výše. Obzvláště vhodná jsou dusíkatá hnojiva na bázi kyseliny sírové, dusíkatá fosforová hnojiva NPK nebo draslíková hnojiva s nízkým obsahem chloridů. Proto je třeba u slunečnice jako olejniny věnovat zvláštní pozornost přísunu bóru.