Hledám

hnojivo

obsahující

prvek

Na výživu

plodiny

Hledat

Použijte správný produkt ...

Společnost Borealis L.A.T nabízí jednu z nejširších řad vysoce kvalitních hnojiv. Mnoho hnojiv s různými kombinacemi a poměry mezi živinami (primární, sekundární a mikroživiny) pokrývá všechny nutriční potřeby v každé klíčové fázi růstu vašich plodin. Díky tomuto rozsáhlému portfoliu naleznete vhodný a efektivní program hnojení bez ohledu na vaši výrobní metodu a agronomický kontext.


Jsme odhodláni učinit naše preparáty vysoce přijatelné, a to jak v půdní, tak v listové aplikaci. To znamená, že máte záruku účinné a efektivní výživy.

NÁŠ SORTIMENT GRANULOVANÝCH HNOJIV ZAHRNUJE:
 • samostatný dusík
 • dusík se sírou
 • granulované/složené NPK


S několika výhodami:

 • bohaté na dusičnanový dusík
 • rozpustný doplněk síry
 • vysoce přijatelný fosfor
NAŠE SPECIALIZOVANÁ ŘADA ZAHRNUJE:
 • tekuté hnojivo 
 • vodo-rozpustné hnojivo
 • skleníkové hnojivo


S několika výhodami:

 • vysoká čistota a rozpustnost
 • stabilní složení pro snadné skladování
 • snadné použití
 • kompatibilita s většinou pesticidů
Dusičnanový dusík
Dusičnanový dusík
Synergie živin
Synergie živin
DUSIČNANOVÝ DUSÍK PRO ÚČINNOST
Všechny formy dusíku nejsou stejné ani stejně účinné. Ze tří možných forem (močovinový, amonný a dusičnanový) dosahuje dusičnanový dusík u plodin nejlepších výsledků.
DUSIČNANOVÝ DUSÍK JE PREFEROVANOU CHEMICKOU FORMOU VÝŽIVY ROSTLIN
Dusičnanová forma je přímo asimilovávaná, na rozdíl od močovinové a amonné formy, které potřebují projít mikrobiálními a fyzikálně chemickými přeměnami v půdě předtím, než je rostlina vstřebá. Tyto transformace závisí na teplotě půdy a vyžadují čas, což vede k riziku nedostatku pro rostliny. Navíc může při transformacích docházet ke ztrátě dusíku, což má nepříznivý vliv na růst rostlin a poškozuje životní prostředí.
Výběr hnojiva bohatého na dusičnanový dusík znamená volbu preferenční formy dusíku pro výživu rostlin. Jedná se o přímo asimilovatelnou formu, která je dostupná bez ohledu na teplotu půdy a mikrobiální aktivitu. Všechna naše granulovaná hnojiva pro půdní aplikaci jsou bohatá na dusičnanový dusík. Volba Borealis L.A.T je volbou efektivity.

Řada Borealis LAT obsahuje několik přípravků s kombinací živin. Výběr živin a jejich složení jsou podpořeny našimi zkušenostmi v oblasti agronomie a výzkumu synergie živin, aby byla výživa účinnější.


 • N+S: Kombinace dusíku a síry
 • NPK: Různé formulace, které pokrývají všechny potřeby plodin
 • Speciality: Rozmanitost přípravků s hlavními živinami a stopovými prvky
N + S: KOMPLEMENTARITA MEZI DUSÍKEM A SÍROU
Dusík a síra jsou zásadní pro syntézu bílkovin. Oba jsou třeba k vybudování několika esenciálních aminokyselin a hrají roli při aktivaci enzymů a koenzymů. Jako složky chlorofylu je jejich role pro růst a výnos rozhodující. Synergie mezi N a S je dobře známá. Absorpce síry zlepšuje využívání dusíku. Dynamika absorpce síry obilovinami je blízká absorpci dusíku. To znamená, že síra musí být aplikována ve stejnou dobu jako dusíkatý dusík. Synergie mezi N/S kombinovanou aplikací obou prvků významně zvyšuje obsah bílkovin v zrnu. a tím i kvalitu chleba vyrobeného z pšenice.
NPK: RŮZNÉ FORMULACE, KTERÉ POKRÝVAJÍ VŠECHNY POTŘEBY PLODIN
Pro vysoký výnos a kvalitu plodiny potřebují dusík, fosfor a draslík. Produktová řada COMPLEX a VARIO Borealis L.A.T pokrývají tyto potřeby použitím účinných a vysoce koncentrovaných forem živin. Kompletní složení řad COMPLEX a VARIO pokrývá všechny výživové potřeby hlavních plodin po celý vegetační cyklus. Na konci zimy, po dlouhém období studeného a vlhkého počasí, je dostupnost živin v půdním roztoku nízká. Hnojiva COMPLEX jsou ideální pro jarní hnojení, protože poskytují mladým rostlinám nezbytné živiny.

Kompletní složení nabízí cenné rostlinné nutriční výhody tím, že využívá synergii mezi živinami: hnojení v kombinaci je účinnější než izolovaně.


 • N + K: Absorpce draslíku stimuluje absorpci dusičnanových iontů a přenáší je k listům.
 • P + K: Aplikace v období opětovného růstu podporuje zdravý vývoj a energii.
 • P + N: Pro startovací efekt během opětovného růstu.
SPECIALITY: ROZMANITOST PŘÍPRAVKŮ S HLAVNÍMI ŽIVINAMI A STOPOVÝMI PRVKY
S řadou speciálních hnojiv můžete pokrýt veškeré potřeby výživy svých plodin; rozmanitost přípravků s hlavními živinami se zaměřuje na potřeby všech plodin v různých fázích růstu, a to pomocí využití synergie mezi prvky.
NĚKOLIK PŘÍPRAVKŮ S RŮZNÝMI KATEGORIEMI ŽIVIN